Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

N Y G IV – OKTOBER 2012 Erfaringer med Ny Giv-prosjektet fra Tæruddalen skole.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "N Y G IV – OKTOBER 2012 Erfaringer med Ny Giv-prosjektet fra Tæruddalen skole."— Utskrift av presentasjonen:

1 N Y G IV – OKTOBER 2012 Erfaringer med Ny Giv-prosjektet fra Tæruddalen skole

2 H VA HAR VI LÆRT I N Y G IV - PROSJEKTET SIDEN STARTEN I FASE 1? Markedsføring og informasjon Hvem er Ny Giv-læreren? Hvem er Ny Giv – eleven? Utvelgelsen av elever Foreldresamarbeid Forpliktelse: kontrakt og samtykkeerklæring Struktur og organisering Innhold – grunnleggende ferdigheter i lesing/skriving/regning og fordeling på disse Lengde på arbeidsøktene og varighet Viktig at flere enn Ny Giv-lærerne kjenner metodikken

3 I NFORMASJON OG MARKEDSFØRING OM PROSJEKTET TIL ALLE PARTER I SKOLEMILJØET Hele personalet må kjenne til kriterier for utvelgelse av elever Aktuelle elever informeres om prosjektet gjennom elevsamtaler med kontaktlærerne sine Aktuelle foreldre til elever i målgruppa Informere om Ny Giv prosjektet i FAU og SU, på foreldremøter

4 H VEM ER N Y G IV – LÆREREN ? Legitimitet i personalet Godt egnet Motivere elevene for oppgaven

5 U TVELGELSE AV ELEVER Skolen har vært med i IKO - prosjektet siden oppstart Vi brukte utvalgskriteriene som fulgte prosjektbeskrivelsen til Ny Giv Kontaktlærerne fikk i oppdrag å tenke på hvilke elever som kunne være aktuelle Samarbeidsgruppe på skolen: Rådgiver, trinnleder 10. trinn, undervisningsinspektør og rektor. Aktuelle beslutninger ble tatt her

6 H VEM AV ELEVENE FÅR TILBUDET ? Ingen grupper utelukkes i tenkningen vår. Stikkord fra vurderingsfasen: * elever med spesialundervisning * minoritetsspråklige elever * de skoletrøtte * de med uregelmessig fravær * de med risikoutsatt hjemmesituasjon 1. året fikk 15 av 174 elever tilbudet – 12 takket ja 2. året fikk 11 av 165 elever tilbudet - 11 takket ja

7 I NFORMASJON TIL FORELDRENE Felles info-skriv til aktuelle elever og foreldre med invitasjon til orienteringsmøte på skolen Rektor kontakter foresatte til hver enkelt elev pr telefon; forteller litt om Ny Giv og at de vil få invitasjon til deltakelse Til stede på møtet er rådgiver, Ny Giv-lærerne (2) og rektor fra skolen

8 O PPSTART 1. ÅRET Ny Giv-gruppa startet opp med 12 elever Kontrakt og samtykkeerklæring mellom elev/foreldre og skolen for alle 2 entusiastiske lærere Eget rom 7, 5 time (60 min) i uka, inkl oppstart med frokost 2 av dagene, - for å skape trygghet og fellesskap. 28. februar til 15. mai -------------------------------- 5 elever gikk opp en karakter til eksamen 4 elever samme karakter 1 elev gikk ned en karakter Herav 2 elever vi ikke hadde vurderingsgrunnlag på i 1. termin, gjennomførte eksamen

9 O PPSTART 2. ÅRET Ny Giv-gruppa startet opp med 11 elever Kontrakt og samtykkeerklæring mellom elev/foreldre og skolen for alle 2 entusiastiske lærere Eget rom 5 timer (60 min) i uka 1. januar til 15. mai --------------- 7 av elevene gikk opp i karakter til eksamen 3 beholdt karakteren de hadde 1 var syk

10 V ÅRE ERFARINGER Bedre læringssituasjon for de andre elevene i klassene Flere elever som undret seg hvorfor de ikke fikk tilbudet Lærerne i klassene fikk mer tid til veiledning av den enkelte elev eller til de elevene som har lav måloppnåelse i de ulike fagene Ny Giv-lærerne opplevde kompetanseutviklingen som nyttig og inspirerende, ikke bare ift Ny Giv, men også for undervisningen generelt Ny Giv lærerne vil framover være nøkkelpersoner i personalet i fht kompetanse innen grunnleggende ferdigheter i lesing/skriving og regning

11 V ÅRE ERFARINGER FORTSETTER ……. Utvelgelsen av elever og informasjon til elever og foreldre gjøres så tidlig som mulig Intensivkurset starter i januar Våre erfaringer tilsa at 7,5 t/u var for mye, derfor reduserte vi til 5 t/u med varighet over flere uker Balanse mellom tid i klassen og tid på Ny Giv – kurset Våre erfaringer tilsier at intensivkurset må ligge innenfor skolens tidsramme

12 V ÅRE ERFARINGER FORTSETTER …… Positive tilbakemeldinger fra elever og lærere Foreldrene var fornøyde Positiv holdning fra de lærerne som får kompetanseutvikling innen Ny-Giv – metodikken, fremmer kreativitet i faggruppene Motiverende for elevene å delta i Ny Giv-rådet, at elevene fikk dele sine erfaringer med andre og gi tilbakemeldinger til voksne, det gjorde også at elevene ble mer bevisst på egen læring

13 H VORDAN FÅ N Y G IV TIL Å BLI EN DEL AV DEN NORSKE SKOLEN ? Tettere og mer konkret samarbeid med vgs bl.a. med tilbakemeldinger for den enkelte elev Samlinger for ungdomsskolene i kommunen før oppstart for å lage fellesopplegg – årsplaner og undervisningsopplegg Fortsatt ønske om å sette i gang intensivkurset på 10. trinn før jul


Laste ned ppt "N Y G IV – OKTOBER 2012 Erfaringer med Ny Giv-prosjektet fra Tæruddalen skole."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google