Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ståstedsanalysen som verktøy for skoleutvikling

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ståstedsanalysen som verktøy for skoleutvikling"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ståstedsanalysen som verktøy for skoleutvikling
Ringebu ungdomsskole

2 Gjennomført ståstedsanalysen to ganger:
Januar 2011 Januar 2012

3 Hvorfor tok vi i bruk ståstedsanalysen?
«En trenger ikke være dårlig for å bli bedre» Det gikk litt tregt med skoleutviklingsarbeidet Vi fant at ståstedsanalysen var et refleksjons- og prosessverktøy vi kunne bruke til å sette i gang utvikling og kvalitetsforbedring på skolen Målet var å skape en felles oppfatning av skolens praksis og hvilke områder skolen burde arbeide videre med

4 Felles ståsted er viktig fordi…
Eirik Irgens

5 Et bidrag til å utvikle ny felles kunnskap
Wells’ læringssyklus innebærer at kvalitetsarbeid må forstås som en kontinuerlig prosess der erfaring og informasjon blir videreutviklet gjennom kollektiv kunnskapsbygging Kunnskapsbyggende prosesser kan tilrettelegges ved å benytte en spørrende tilnærming. Jf. John Dewey: ”Learning by inquiery”

6 Gjennomføring Ledere, lærere og andre ansatte deltok i arbeidet med analysen Del D «Ansattes vurdering av skolen opp mot tegn på god praksis» ble drøftet i personalmøte – ikke for å styre svar, men for å sikre felles forståelse av problemstillingene. Alle ansatte deltok i gjennomføringen av del D. Fikk frigitt fellestid, men svarfrist innenfor en uke. SWOT

7 Teamene drøftet del F «Skolens samlede vurdering og valg av satsingsområde»
Plangruppa oppsummerte og konkluderte Den ferdige analysen ble presentert i plenum og forankret felles utviklingsområde

8 Erfaringer Dersom skolen skal ha et godt utbytte av verktøyet bør hele personalet vite hva som er hensikten med analysen før arbeidet settes i gang Sikre felles forståelse i Del D Utfordrende å få til en god prosess i del F: «Skolens samlede vurdering og valg av satsingsområde» Mer motiverte lærere år 2 Datagrunnlaget i del A, B og C kommer opp uryddig og må redigeres

9 Hva lærte vi? Viviane Robinson (2007) har undersøkt ledelsesdimensjoner som har positiv effekt på elevens læringsresultater. Et av disse er: Sette mål og forventninger – og inkludere de ansatte i dette. Regelmessig bruk av analysen gir et godt grunnlag for å vurdere om tiltak har ønsket virkning

10

11 Når lærerne går sammen bygges felles kapasitet
At lærerne i en skole har felles ståsted/felles rammeverk for undervisning betyr at • forskjellige lærere forsterker det samme budskapet • alle anvender samme begrepsapparat for å kommunisere budskapet • alle vet hvordan de skal skape forbindelse til det som har vært tatt opp tidligere • alle forbedrer sin undervisning basert på felles evaluering. Får en til dette, øker muligheten for å få engasjerte elever med gode resultater. (Robinson, 2011)


Laste ned ppt "Ståstedsanalysen som verktøy for skoleutvikling"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google