Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pedagogisk utviklingsarbeid

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pedagogisk utviklingsarbeid"— Utskrift av presentasjonen:

1 Pedagogisk utviklingsarbeid
Vårt tema: Pedagogisk utviklingsarbeid

2 Disposisjon Hva er ped. utviklingsarbeid
Innledning 4 viktige momenter til hjelp Forskjell fra aksjonslæring og –forskning?

3 Innledning: Forsknings- og/eller utviklingsarbeid
Å se forskjell på forsknings- og utviklingsarbeid Forskningsarbeid: ”…har som mål å finne ny viten” (Foss, Hyrve, Klages,Sataøen, s. 42) Utviklingsarbeid: …”å anvende den kunnskapen vi allerede har for å prøve og forandre, dvs forbedre praksis” (Foss, Hyrve, Klages,Sataøen, s. 42) Den kunnskapen vi allerede har: Flere dimensjoner: Har Får/tilegner oss Sitter igjen med til slutt

4 U på forskjellige områder
Organisasjon Personal Økonomi Pedagogikk: vårt område

5 Oppgave: individuell Hovedpunkter i min forståelse av dette tema!
Hva kan jeg? Læreplan. Hva ønsker jeg å lære? Refleksjon over tema Hva vil jeg bidra med i tema- behandlingen? Hva jeg tror undervis- ningen vil inneholde i dag. Før opp noen punkter

6 Oppgave Hva er forskjellen på pedagogisk utviklingsarbeid og aksjonsforskning/aksjonslæring?

7 4 viktige momenter til hjelp
Hva er pedagogisk utviklingsarbeid? Arbeidsmetoder i pedagogisk utviklingsarbeid Organisering av pedagogisk utviklingsarbeid Dokumentasjon og publisering av pedagogisk utviklingsarbeid

8 1. Pedagogisk utviklingsarbeid
Vi endrer praksis: Men tar utgagnspunkt i teorien Pedagogikk: Læren om oppdragelse, læring og fostring Didaktikk: undervisningslære Den didaktiske relasjonsmodellen Samtidig endrer vi ofte våre verdier holdninger atferd. Dette er i dypeste forstand: personlig utvikling: endring av oss selv

9 2. Metoder: Å ha en overordnet strategi for hvordan vi skal arbeide:
Prosess med faser: nyttig inndeling Her og nå? Hva vil vi? Hvordan komme dit? Forskningsmetoder: finne ut av noe!

10 Prosess med faser Her og nå: Hva vil vi? Evaluering
Analyse: hvor er vi? Litteratur Hva vil vi? Drøfting Refleksjon Problemformulering Sluttmål Prosessmål Hvordan kommer dit? Planlegging Handling/iverksetting Evaluering Underveis og til slutt Litteratur

11 3. Organisering,dvs. styring av prosjektet
Modell fra prosjektorganisering (utviklingsprosjekt) Styringsgruppe Utviklingsgruppen (prosjektgruppen) Felles drøftingsmøter Milepelplan Logger

12 4. Dokumentasjon Rapport: skriftlig Publisering: framlegg og eksamen

13 Info: Hva vi finner i pensumlitteraturen
Innhold Kvalitet i pedagogisk arbeid Kommunikasjon (kap. 2) Handling (kap. 3) Prosesser: undervisning (kap. 4) Prosesser: veiledning (kap 5) Relasjonell handlingskompetanse (kap. 6) Arbeidsmetode Her og nå Innhenting av kunnskap og analyse Pedagogisk feltforskning (kap. 9) Hva vil vi? (se kvalitet i ped. arb.) Drøfting Refleksjon Målsetting: Sluttmål eller Prosessmål Hvordan komme dit? Planlegging Rapport/publisering Skriveprosessen i kvalitativ forskning (kap. 10)


Laste ned ppt "Pedagogisk utviklingsarbeid"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google