Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Læring i organisasjoner - hva er en organisasjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Læring i organisasjoner - hva er en organisasjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Læring i organisasjoner - hva er en organisasjon
Læring i organisasjoner - hva er en organisasjon? - kilder til kunnskap - Anne Halvorsen, UiA

2 Hva er en organisasjon? (generell modell)
Omgivelser Ledelse Kultur (folk) Teknologi/ arbeidsmetoder Oppgaver/mål Struktur Ledelse Leavitts diamant 1965 Anne Halvorsen, UiA

3 - og for andre gruppers påvirkning?
Struktur Mål og oppgaver Systemet av stillinger og rutiner/prosedyrer for koordinering, arbeidsdeling og kontroll Mer eller mindre åpen for arbeidstakers styring og kontroll over eget arbeid - og for andre gruppers påvirkning? Anne Halvorsen, UiA

4 Strukturen påvirker atferd og (mulighet for) læring i organisasjoner - muliggjør og begrenser atferd - påvirker informasjonsstrømmer i organisasjonen - stabiliserende elementet Anne Halvorsen, UiA

5 nye medlemmer sosialiseres inn
Kultur er verdier, normer og oppfatninger om hva som er "sant", "viktig" og "riktig" den hegemoniske fortolkningen av organisasjonens virkelighetsforståelse nye medlemmer sosialiseres inn Anne Halvorsen, UiA

6 Kultur påvirker atferd og læring:
gruppetenking og gruppepress behov for trygghet overfor omgivelsene læring gjennom deltakelse (sosialisering) mennesker søker anerkjennelse og bekreftelse fremmer eller hemmer kritisk refleksjon Anne Halvorsen, UiA

7 Hva med brukerne? hva er brukernes plass i organisasjonen?
hvem er brukerne? organisasjoner i velferdspolitiske verktøy bruker-/interesseorganisasjoner Anne Halvorsen, UiA

8 Læring - endring i atferd - endring i forståelse, begrunnelse
”Læring - en relativt varig potensiell endring i opplevelse og atferd, som følge av erfaring" ”relativt permanent endring av atferd på grunnlag av erfaring” Jf : fagutvikling og evaluering kunnskapsutvikling praksisutvikling praksis-/praktikerforskning Anne Halvorsen, UiA

9 - læring skjer både taust og eksplisitt Kollektiv læring
Individuell læring - læring skjer både taust og eksplisitt Kollektiv læring læring foregår relasjonelt - læring og kunnskapsutvikling i interaksjon mellom individene Læring i organisasjoner endring i systemer (endring i begrunnelse?) systematikk for læring Anne Halvorsen, UiA

10 Læring i organisasjoner
Argyris og Schön (1978): organisatorisk læring = kollektiv læring A&S Handlingsteori: Uttalt teori Bruksteori Anne Halvorsen, UiA

11 A&S forts.: Læring i organisasjoner på flere nivå:
Enkelkrets: oppdage feil og justere Dobbelkrets: stiller spørsmål ved bakenforliggende forhold – ved bruksteoriene, målsettingen, visjon/misjon og verdigrunnlag, - og endre måter å gjøre ting på Anne Halvorsen, UiA

12 Peter Senge: Den femte disiplinen (1990) – den lærende organisasjon
Deuterolæring: ”Å lære å lære” De fem disiplinene, dvs. fagområdene: systemtenking personlig mestring mentale modeller felles visjon teamlæring Anne Halvorsen, UiA

13 -----------------------------------------------------------
Ulike typer kunnskap: Taus kunnskap Eksplisitt kunnskap Erfaringsbasert, praktisk kunnskap Generalisert kunnskap - teori Brukerkunnskap Ekspertkunnskap Anne Halvorsen, UiA

14 Kunnskapsbasert praksis
Forskningsbasert kunnskap Erfaringsbasert kunnskap Brukerkunnskap/ medvirkning Anne Halvorsen, UiA

15 Nonaka m. fl.: Læring i organisasjoner
Kunnskapingsspiralen: Sosialisering Eksternalisering (dialog) Kombinering (kodifisering) Internalisering Anne Halvorsen, UiA

16 Eksempler S: Lære gjennom å observere, gjenta, prøve og feile
E: Dialog, formelt og uformelt sosialt samvær K: Utforme konsepter, beskrive prosesser, metoder, rutiner, lage opplegg, skjema etc I: Sette seg inn i dokumenter, arbeidsmetoder, systemer Anne Halvorsen, UiA

17 - ”rom” for læring og kunnskapsutvikling
Ba - ”rom” for læring og kunnskapsutvikling Nonakas oppskrift på organisatorisk læring: Kunnskapsvisjon Få i gang samtaler Mobiliser kunnskapsaktivister Skap egnede ’rom’/strukturer Formidl kunnskapen videre Anne Halvorsen, UiA

18 Omsorg i organisasjoner
Samarbeid og støttende kultur i stedet for konkurranse Omsorgens dimensjoner: Tillit Empati Hjelp – fremme hjelpende atferd Ingen fordømmelse Rom for mot Anne Halvorsen, UiA


Laste ned ppt "Læring i organisasjoner - hva er en organisasjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google