Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forum for EVU og digitale medier i læring

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forum for EVU og digitale medier i læring"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forum for EVU og digitale medier i læring
Velkommen til årets første forum! Line og Mona

2 Forumets formål Forumets hensikt er å bidra til organisasjonslæring og kvalitet gjennom deling, diskusjon og kompetanseutvikling, slik at vi utvikler felles mentale modeller som blir styrende for SeLLs EVU- virksomhet

3 Fra handlingsplanen Innen utgangen av 2011 er SeLL en sentral og foretrukket aktør nasjonalt og regionalt som utvikler av læringsfremmende, fleksible og aktuelle kompetansetilbud.

4 SeLL – en lærende organisasjon?
Forum for EVU og digitale medier i læring 22. februar 2010

5 Temaer Organisasjonslæring, hva er det og hvordan bli en lærende organisasjon? Kollegaveiledning som tiltak for å utvikle en lærende organisasjon Voksnes læring, hvilke prinsipper og forhold er viktige å tenke på? Fronter, Moodle, Elluminate Prosjektledelse Hvordan lage gode videoforelesninger Ulike videosjangere Søketips, hvordan søke lurt på internett (databaser, fagstoff, multimedia mm), creative commons mm? Prosesskriving, hva er det og hvordan gjøre det? Hvilke prinsipper bør SeLL følge for å utvikle gode nettkurs (etter Gilli Salmon)? SeLL i sosiale medier, hva kan og bør vi gjøre? Mappevurdering: hva, hvordan og hvorfor? PBL som metode: hva kreves for å lykkes med PBL? Evaluering

6 Noen teoretikere Argyris og Schön Nonaka og Takeutchi Peter Senge

7 Organisasjonslæring Handler om å utvikle organisasjonens læringsevne
En sosial prosess som tar sikte på å avdekke og korrigere den kunnskapen som organisasjoner har og som kan virke hemmende på ny læring

8 Utgangspunkt Vi har alle mentale kart som forteller hvorledes vi planlegger, gjennomfører og reviderer våre handlinger Svært få av oss er klar over at disse kartene ikke alltid stemmer overens med våre teorier for hvorfor vi gjør som vi gjør  handlingsteorier 8

9 Handlingsteorier Forfektet teori Anvendt teori (bruksteori) Handling
Kunnskap - Fra egne erfaringer - Andres erfaringer - Teori Etisk/politisk rettferdiggjøring P1 P2 P3 ”PYT” PRAKSIS

10 Enkelkretslæring Styrende verdier/ bruksteorier Feiltilpasning
eller feil Handlinger Endre handling

11 Dobbelkretslæring Styrende verdier/ bruksteorier Feiltilpasning
eller feil Handlinger Endre handling Endre styrende verdier/bruksteori

12 Deuterolæring Når organisasjonen vet om den lærer eller ikke
Å lære seg å lære, en metakompetanse

13 Nedfelling Det er først når lærdommene nedfelles i organisasjonen, i dens organisasjonsstruktur, dens filosofi, retningslinjer, kommunikasjon og handlingsmåter man kan snakke om organisasjonslæring Ad handlingsmåter: Det vi lærer må prøves ut i virkeligheten! Ikke forbli inne i hodene på den enkelte. Forpliktes vi til å prøve ut det vi lærer?

14 Argyris og Schøn Vi styrer oss selv ut fra mentale kart
Skille mellom modell I og modell II handlingsstrategier Bevissthet om grunnleggende verdier er nødvendig for å endre seg Bevisst kan bare blir oppdaget ved at man studerer sine egne anvendte handlingsteorier Kollegaveiledning Tilbakemeldingskultur

15 Modell I verdier Oppretthold kontrollen
Maksimer vinning og minimer tap Undertrykk negative følelser Vær så rasjonell som mulig

16 Modell I handlingsteorier
Forsvar ditt syn uten å stille spørsmålstegn ved om ditt syn er riktig Beskytt deg selv mot kritikk og ubehag Beskytt andre mot ubehag Prøv å kontoreller alt som har betydning for dine interesser Svakheter og feil må ikke komme til overflaten

17 Modell II verdier Ta gjennomtenkte valg basert på gyldlig informasjon
Gjør informasjon tilgjengelig Ta ansvar for egne valg

18 Modell II Skap god dialog og samarbeid, hjelp hverandre
Sett spørsmålstegn ved din egen tolkning av situasjoner Lytt til andres meninger og oppfatninger Vær åpen og ærlig. Uttrykk premisser og konklusjoner slik at andre kan undersøke dem Vær orientert mot personlig vekst og faglig utvikling

19 Oppgave for mellomperioden
Ta utgangspunkt i det du nå vet om organisasjonslæring Hvordan mener du SeLL bør jobbe med sin kultur, struktur og systemer for å fremme organisasjonslæring? (Prioriter to forslag pr. tema) Legges i bloggen innen fredag fk.

20 SeLLs strukturer Gir visjonen og strategien til SeLL rom for at organisasjonen skal endre seg og utvikles for fremtiden? Er det rom for uformell deling i tillegg til formell deling? Er det lurt med enkeltkontor eller kunne vi jobbe annerledes? IT-infrastruktur som støtter deling?

21 SeLLs systemer Har vi et system for evaluering av prosjektene våre?
Hvordan sikrer vi at læring fra ett prosjekt går videre til andre på SeLL? Når vi evaluerer konsekvenser av tiltak/handlinger, våger vi å justere målet/ideen, eller ser vi bare på tiltakene? Hvordan er kommunikasjonen i organisasjonen? Hvordan er IT-systemer

22 SeLLs kultur Kommuniserer vi ærlig?
Har vi ledere og medarbeidere som involverer? Er det rom for kompetanseheving og fornyelse? Har vi samarbeid og trivsel? Har vi felles visjoner? Har vi et felles språk? Backer og støtter vi hverandre eller er det en intern konkurranse? Støttes «endringsagentene»?

23


Laste ned ppt "Forum for EVU og digitale medier i læring"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google