Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Etnografi: studiet av folks levesett og kultur

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Etnografi: studiet av folks levesett og kultur"— Utskrift av presentasjonen:

1 Etnografi: studiet av folks levesett og kultur
Etnografi og design Etnografi: studiet av folks levesett og kultur

2 To ulike målsettinger En etnograf ønsker å forstå menneskelig adferd i et sosialt, kulturelt fellesskap En designer vil utvikle artefakter og verktøy som vil støtte aktivitetene i disse fellesskapene

3 Behov for metoder til å:
Forstå brukernes arbeidspraksis Praksis påvirker bruk Skape en ramme for samarbeid mellom designer og bruker om design av nye systemer.

4 Den etnografiske tilnærming
Naturalistisk setting feltarbeid Holistisk Forstå handling i kontekst Deskriptiv Beskriver hvordan mennesker oppfører seg og ikke slik de burde eller skulle (preskriptiv) Medlemmenes synspunkt Ikke foreskerens forutinntatte kategorier

5 Tradisjonelle metoder
Spørreundersøkelser Avdekke preferanser Vurdering av brukbarhet (usability testing) Laboratorieundersøkelser Fokusgrupper Evaluering av produkter i grupper Feltturer Feltbesøk Felttester

6 Etnografiske metoder Tar utgangspunkt i brukernes kontekst Observasjon
Observere deltagere Deltagende observasjon Intervju Formelle intervju Uformelle intervju Kontekstuelt intervju En iterativ forskningsprosess Hvorfor både observere og intervjue?

7 Mer om metoder Hvem skal intervjues og observeres?
Ta notater under observasjonene Informasjonens status? (utsagn, handling, fortolkning, …) Bruk av video Kan studere situasjonen gjentatte ganger Viser til andre, forskere , deltagere Store datamengder


Laste ned ppt "Etnografi: studiet av folks levesett og kultur"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google