Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Etablering av effektiv produksjon på tvers av landegrenser

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Etablering av effektiv produksjon på tvers av landegrenser"— Utskrift av presentasjonen:

1 Etablering av effektiv produksjon på tvers av landegrenser
Sverre Konrad Nilsen SINTEF Teknologi og Samfunn Produktivitet Konferansen

2 Tema Utfordringer Det du ikke vet at du ikke vet
Hvorfor er kultur en viktig faktor? Forståelse Læringsprosesser Gjensidighet

3

4 Etablering i et nytt land… noen utfordringer
Nytt fysisk sted Nye lokaliteter Nye fysiske omgivelser Nye lover og regler Ny historisk kontekst Nye organisatoriske tradisjoner Nye mennesker Sosio-kulturelle faktorer

5 Sosio-kulturelle faktorer
Arbeidspraksis Historie Hva er sosialt verdsatt? Tradisjoner Ulikhet? Hva er forventet adferd? Likhet?

6 Det du ikke vet at du ikke vet……
Hva er det som er viktig å vite? Det du vet… Det du vet at du ikke vet…. Det du ikke vet at du ikke vet….

7 Konkrete utfordringer……
Organis- asjon Kultur Teknologi Økonomi

8 Hva består så denne skyen kultur av?
Konstruksjon av mening Grunnlag for forståelse Skaper orden i hverdagen for oss som individer Handlingsskjemaer En felles retningsgiver for medlemmer av et samfunn

9 Møtet mellom to kulturer
Etablering av en felles organisasjon To kulturer, ulike retningsvisere Gir ulik forståelse av de utfordringer man står ovenfor Kan være grunnlag for frustrasjoner og interne problemer Organisasjon

10 Et eksempel Kultur 1 Tiltak: start produksjon, se hva som skjer!!
Sak/fakta orientering: ”Så lenge vi holder oss til sak og fakta så er ikke kultur noe problem” Produksjons- stans Kultur 2 Hva er fakta? Forståelsen av hva som er fakta er ofte kulturavhengig Tiltak: finn problem, rett feil og start produksjon!!!

11 Eksempel:forståelse av ansvar
Den vestlige forståelsen av ansvar: på vår måte erkjenner vi og tar ansvar Andre kulturer tar også ansvar, men kanskje på en annen måte enn hva vi er vant med Hvordan mennesker skal forstå ansvar kan ikke bestemmes Ansvar slik vi ser det må læres over tid Ansvar, hva mener vi med det? Kollektivt ansvar???

12 Isfjell modellen Religion Arkitektur Klær Musikk Mat Språk
Observerbart Forventninger Verdier Antakelser Ikke observerbart Holdninger Mening Forståelse

13 Forståelses modell --------------------------------------- Forståelse
Det uttalte Det ikke uttalte Kulturelt meningsinnhold Profesjonell uttrykksform Eksempel: Den profesjonelle uttrykksformen kan være en arbeidstegninng. Når Malayene ikke skjønner dette kan(!) det ha sammenheng med at de ikke skjønner den kulturelle uttrykksmåten en slik tegning innebærer og dermed skjønner de heller ikke det kulturelle meningsinnholdet heller og derfor blir tegningen meningsløs. Dette er bare et tenkt eksempel!!! Mulig eksempelet er langt ute på jordet. Analysere

14 Kultur som ideer og deres uttrykk
Ideer og måter å tenke på Hvordan disse ideene uttrykkes Kultur forstått som grunnleggende ideer og antagelser om hvordan verden henger sammen Kultur forstått som det fysiske og praktiske uttrykk for denne forståelsen. Dette legger vi ofte altfor liten vekt på!!!!! Dette legger vi ofte altfor stor vekt på!!!!!

15 ---------------------------------------
Forståelse Det vi ser Meningen ”bak” Eksempel: Den profesjonelle uttrykksformen kan være en arbeidstegninng. Når Malayene ikke skjønner dette kan(!) det ha sammenheng med at de ikke skjønner den kulturelle uttrykksmåten en slik tegning innebærer og dermed skjønner de heller ikke det kulturelle meningsinnholdet heller og derfor blir tegningen meningsløs. Dette er bare et tenkt eksempel!!! Mulig eksempelet er langt ute på jordet. Den kulturelle uttrykksformen kan være lik, men det kulturelle meningsinnholdet ofte er ulikt Vi tror vi snakker om det samme, men legger ulik mening i det som blir uttrykt Analysere Hvordan konstruerer vi så vår forståelse av virkeligheten?

16 Konstruksjon av forståelse
Vår egen forståelse Eksternalisering

17 Konstruksjon av forståelse
Vår egen forståelse Eksternalisering Fortolkning

18 Konstruksjon av forståelse
Vår egen forståelse Eksternalisering Fortolkning Felles forståelse Through interaction and iterative processes agreements and objective or common realities are constructed

19 Konstruksjon av forståelse
Internalisering Vår forståelse Eksternalisering Fortolkning Felles forståelse

20 Samordnet forståelse gjennom gjensidig læring
Gjennom en slik konstruksjon av forståelse kan man i en gruppe oppnå en samordnet forståelse Den objektive virkeligheten for en slik gruppe kan betraktes som tilnærmet lik Den objektive virkeligheten er etablert som felles referansepunkter for gruppen Felles referansepunkter gir grunnlag for en felles samordnet forståelse

21 Møtet mellom to kulturer
Tredje kultur Etablering av en felles organisasjon To kulturer, ulike retningsvisere Gir ulik forståelse av de utfordringer man står ovenfor Kan være grunnlag for frustrasjoner og interne problemer Organisasjon

22 Kultur og læring Reduserer læringssituasjonens kvalitet
Suksess er avhengig av læringssituasjonen Høy grad av fortolkningsmuligheter Reduserer læringssituasjonens kvalitet Gjennom å begrense fortolkningsmulighetene bedres læringen Presisjon i kommunikasjonen Kulturell forståelse er med på å redusere fortolkningsmulighetene

23 Gjensidighet i læreprosessene
De adferdsmønstre som skapes deles og læres av personer fra ulike samfunn som er i ferd med å relatere deres samfunn eller deler av deres samfunn til hverandre Synergi effekt 1+1 = 3 Noe nytt skapes og etableres En tredje kultur, en kreolisert kultur

24 Hvordan overvinne utfordringene
Identifiser kulturelle utfordringer, Analyse!! La begge kulturer bli kjent med hverandres styrker og svakheter Konstruksjon av samordnet forståelse Ting tar tid, men tidsbruk kan reduseres gjennom aktivt og strukturert arbeid Usikker på denneGjennom gruppeprosesser oppnås en forståelse og meningsutveksling mellom de involverte som gir felles referanser Fellesreferanser gjør det mulig å relatere egen kultur og forståelse til andres, For eksempel: problemløsning Definer behov for tiltak

25 Effektiv interkulturell kommunikasjon
Bevissthet Erkjennelse av egen kultur, og at andre har en forskjellig kultur. Viten Konkret viten om annen kultur - skikker, symboler, helter og ritualer. Ferdighet Bevissthet og viten pluss øvelse. Ikke underkastelse, men tilpasning og fleksibilitet. Ønske om læring, nysgjerrighet! Kulturell relativisme: Ikke vurdere andre kulturer ut fra ens egen.

26 Isfjell modellen Religion Arkitektur Klær Musikk Mat Språk
Observerbart Forventninger Verdier Antakelser Ikke observerbart Holdninger Mening Forståelse

27 Forståelses modell --------------------------------------- Forståelse
Det uttalte Det ikke uttalte Kulturelt meningsinnhold Profesjonell uttrykksform Eksempel: Den profesjonelle uttrykksformen kan være en arbeidstegninng. Når Malayene ikke skjønner dette kan(!) det ha sammenheng med at de ikke skjønner den kulturelle uttrykksmåten en slik tegning innebærer og dermed skjønner de heller ikke det kulturelle meningsinnholdet heller og derfor blir tegningen meningsløs. Dette er bare et tenkt eksempel!!! Mulig eksempelet er langt ute på jordet. Analysere

28 Konklusjon Gjensidighet er en viktig faktor for å oppnå effektiv produksjon ved etablering spesielt i utlandet. Gjennom å stimulere til felles og samskapt læring kan man legge et godt grunnlag for effektiv produksjon Kultur omhandler ofte det som er tatt for gitt Problemløsning er ofte en god indikator på hvordan man opptrer Kultur er alltid i bevegelse og utvikling Se etter strategiske partnere i utviklingen av en tredje kultur Vær sikker på at ting er slik du tror de er. Vit ikke tro. Kultur hjelper oss å definere hva som er meningsfylt

29 Hva ”ligger bak” handlinger og ulike uttrykk?
Hvorfor gjør vi som vi gjør? Hvorfor gjør ”de” som ”de” gjør? Hva er den felles retningsgiveren?


Laste ned ppt "Etablering av effektiv produksjon på tvers av landegrenser"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google