Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Coaching – en frigjøring av menneskelige ressurser

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Coaching – en frigjøring av menneskelige ressurser"— Utskrift av presentasjonen:

1 Coaching – en frigjøring av menneskelige ressurser

2 Noe sentrale forutsetninger for mennesket i utvikling

3 Hvordan skjer forandring ?
forandring skjer lettest når vi selv ønsker det forandring skjer når vi selv har kontroll sjelden skjer dramatiske forandringer forandring skjer når vi retter vår oppmerksomhet mot noe vi ønsker å forandre forandring skjer når vi er motiverte for det forandring og utvikling skjer oftest når vi har mestringstro forandring skjer når endringen er viktig for oss

4 Betydning av vaner i menneskets liv
mennesket har mange typer atferd, tanker og følelser som er automatiserte hvorfor der det slik? det er svært ressursbesparende vi kan reagere raskt på omgivelsene vi kan bruke energi på andre oppgaver og gjøremål det er trygghets skapende det er stress dempende

5 vaner videre hva er ulempen ved vaner de er gjentagende
de er ikke bevisste det er liten eller ingen refleksjon rundt vanene de er stagnerende – hindrer ny læring de forutsetter at omgivelsene er uforandret er motstand mot forandring en motstand mot å endre vaner vanene kan være dysfunksjonelle

6 betydningen av bevissthet
bevissthet – fokus og oppmerksomhet vi bruker generelt for liten tid til å rette oppmerksomheten vår mot egen atferd, tanker og følelser generelt bærer dette fokuset preg av flyktighet og overfladiskhet coaching er en metode for å fokusere oppmerksomheten mot atferd, tanke og følelser

7 bevissthet videre fokuset holdes ved: strukturen i samtalen
spørsmålsstillingene i samtalen målfokuset i samtalen utvelgelse av avgrensede tema utvelgelse av viktige tema frembringe handlingsalternativer

8 Kreativitet en viktig del av coaching er den kreative tenkningen som skjer i samtalen den er vitaliserende den krever tid – aktivisering av problemløsende tankemønster det skjer i grensesnittet mellom trygghet og usikkerhet (utfordrende)

9 Relasjonens betydning
læring og utvikling skjer ofte sammen med andre dialogen mellom mennesker er sentral relasjonen skaper en forutsetning for å bevege seg relasjonen er forpliktende og ansvarliggjørende

10 En kort øvelse

11 Hva er coaching ? Def: Coaching er en planlagt og systematisk pedagogisk virksomhet som utføres av ledere og som har som siktemål å fremme læring, utvikling og vekst hos ansatte/utøvere gjennom kontakt og dialog

12 coaching- videre Coaching foregår en til en eller en til få
tar opp teori-praksis-forholdet i arbeidet/oppgavene Inngår i sammenhenger der kompetanse skal utvikles handler mye om å utfordre gjør den ene bedre rustet til å løse egne oppgaver knytter seg til ansattes/utøvers egen virksomhet er målrettet og systematisk handler og å være mer spørrende enn informerende i sin tilnærming er en prosess som foregår over en viss tid

13 coaching i forhold til andre utviklingsmetoder
coaching er en spesifikk veiledningsmetode coaching er konstruktivistisk coaching benytter metoder og teknikker hentet fra ulike veiledningstradisjoner spesielt de løsningsfokuserte

14 Noen sentrale elementer i coaching
planlagt og systematisk aktivitet planlegging coaching grunnlag forberedelse begge veier systematisk samtale - en bestemt metode målrettet konkrete mål viktige mål mål som er kort frem i tid mål som er kontrollerbare

15 videre utfordrende handlingsorientert bidra til refleksjon
målene må være utfordrende samtalen er utfordrende handlingsorientert endring i atferd er viktig for å opprettholde motivasjonen bidra til refleksjon refleksjon skrives ned både av coach og den som blir coachet

16 videre ansvarliggjørende fokus på hva vedkommende har kontroll over
forflytte fokus fra omgivelsene over til seg selv gir mulighet også for å oppleve gleden av måloppnåelsen forpliktende ved at de mål vedkommende setter seg blir fulgt opp

17 spørsmålsstillingene
en særlig viktig del av metoden spørsmålene skal være eksplorende spørsmålene skal ivareta både kognisjon og emosjon spørsmålene skal ikke være ledende spørsmålstillingene skal i liten grad være tolkende spørsmålstillingene skal være knyttet til en strukturert metode i samtalen

18 eksempel på spørsmål De beste coaching spørsmålene starter med hva, hvor og hvordan Bruk helst ikke ”hvorfor” spørsmålet Eks Hvor er du ? Hvor vil du ? Hvordan skal du komme dit ?

19 refleksjonen refleksjonen er viktig for å øke bevisstheten og stimulere hukommelsen muligheter til å undersøke gode eksempler muligheter for den som ble coachet til å verbalisere – ofte skriftliggjøre – det som var nyttig systematisering av tankene, følelsene og handlingene affektbevissthet – betydningen av hvordan følelsene virker inn på våre tanker og følelser

20 Hva har vært nyttig ? Hvilke tanker gjør jeg meg ?

21 Hva skulle jeg ønske var annerledes for meg i mitt arbeid?
Hva blir forskjellen hvis denne forandringen skjer ?


Laste ned ppt "Coaching – en frigjøring av menneskelige ressurser"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google