Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utfordringer og muligheter……

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utfordringer og muligheter……"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utfordringer og muligheter……
Malin Florvåg Seksjon for fisk og sjømat

2 Dagens presentasjon Litt om regelverket
Utfordringer  Kontroll, overvåking og klassifisering Muligheter?

3 Regelverket Gjeldende regelverk: fiskekvalitetsforskriften (kap. 11)
- Grenser for innhold av algegifter, mikroorganismer og fremmedstoffer ved produksjon og omsetning - Gis bestemmelser om kontroll og overvåking (både produsent og forvaltning) Nytt hygieneregelverk innstramming tydeligere krav

4 Utfordringer – kontroll og overvåking
Ant blåskjelltillatelser: ca 350 Tillatelser andre skjellarter: ca 140 Alle skal kontrolleres og overvåkes! Produsentens egenkontroll Offentlig kontroll og overvåking Sikre at skjell er trygge å spise!

5 Utfordringer – kontroll og overvåking
350 blåskjelltillatelser spredt langs hele kysten Svært krevende å kontrollere Krevende å oppfylle regelverkskravene Mattilsynets tilsynsprogram Ca 50 lokaliteter i 2009 Ca 40 av disse er tillatelser Konsekvens: Kontroll av enkeltlokaliteter mer enn større områder……

6 Utfordringer - klassifisering
Klassifisering – en viktig del av kontroll og overvåking alle produksjonsområder skal klassifiseres (alle 350!) Men hva betyr klassifisering egentlig?

7 Klassifisering Vurdering av produksjonsområdet mht kloakkutslipp  områdets renhet Bruker E. coli som indikator på forekomst av tarmbakterier Norovirus VIRUS Hep A

8 Klassifisering A <230 E. coli B <4600 E. coli C
Rensing/koking Omsetning til forbruker

9 Klassifisering - grunnlag
Grundig kartlegging av forurensningskilder fra mennesker og dyr Funn av E. coli Strømningsforhold (fordeling av evt utslipp) Årstidsvariasjoner Overvåking av området mht E. coli i skjell  Sammen skal dette gi et bilde på grad av renhet= klassifiseringsstatus A, B eller C

10 Klassifisering – hva finner Mattilsynet?

11 Utfordringer klassifisering
Hver enkelt tillatelse må klassifiseres! KARTLEGGING!!! For lav prøvetakingsfrekvens For dårlig oversikt og kontroll med kilde Hva skyldes ”toppene”? grense mellom A og B Følge opp klassifisering  egenkontroll og offentlig kontroll/overvåking

12 Muligheter – kan flere tillatelser kontrolleres og overvåkes sammen?
dokumentasjon! Arbeidsgruppe satt ned av Fiskeri- og kystdep. Bedre og mer effektiv kontroll Egenkontroll Offentlig kontroll Områder uten kjente kilder til forurensning, eller kilder som kan kontrolleres Større områder en dagens konsesjoner som kan klassifiseres, kontrolleres og overvåkes

13 Muligheter Større områder for produksjon av skjell som kan kontrolleres og overvåkes Effektiv kontroll og overvåking Ressurssparende for næring Ressurssparende for forvaltning Større grad av trygghet for forbruker


Laste ned ppt "Utfordringer og muligheter……"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google