Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fylkesmannen i Møre og Romsdal"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Avfallsforum 28. mars 2012

2 Agenda Kommunens roller og ansvar som forurensningsmyndighet, Miljøkommune.no Internkontroll og avvikshåndtering Fra avvik til hvorfor og hvordan? Forslag til endringer i kap 11 (farlig avfall) i avfallsforskriften Riksrevisjonens funn på farlig avfall

3 Ny nettbasert veileder for kommunale saksbehandlere innen planlegging og miljøforvaltning
Miljøkommune.no

4 Internkontroll og avvikshåndtering Hvorfor?
For å kunne holde fokus på mål: GODT MILJØ For å kunne lære av avvik må man stille spørsmål om hvorfor svikter det? Mangel på miljømål? Mangel på risikokartlegging? Mangel på situasjonsbeskrivelse? Mangel på plan? Mangel på ansvarsavklaring? Mangel på forebyggende vedlikehold? Mangel på opplæring? Mangel på registrering av avvik? Mangel på oppfølging av avvik? Vurdere om riktige prioriteringer?

5 Avvikshåndtering Fra avvik til hvorfor og til hvordan?
Forurensing i grunn Oljelekkasje Hull i tønne Påkjørsel med truck Rutiner? Opplæring? Fart? Godt utstyr? Plassering i forhold til trafikk Ikke fast dekke Feilplassering av beholder Ikke plass til flere på avsatt område Leveringsrutiner? Stort nok område Oversiktlig og ryddig? Avvik Hvorfor? Hvordan?

6 Internkontroll på tilsyn – Avviksbehandling
Ser etter system for avviksbehandling Kunne fremvise tydelige og konkrete tiltaksplaner Tiltak skal være knyttet til riktig ansvarlig Dokumentasjon for at fremdriftsplanen følges opp

7 Avvikshåndtering Fra avvik til hvorfor og til hvordan?
Store mellomlager av avfall Ujevn tilgang på mottakere Sikre forutsigbare avtaler Ikke økonomi til å få avfallet ut igjen? Havarert utstyr Tilstrekkelig vedlikehold For lav pris på det som kommer inn? Avfallssammen-setning ikke etter avtale Tydelige rutiner og krav? Finnes det gode praktisk løsninger? Tilstrekkelig opplæring? Avviks-behandling og tilleggsavgift? Avvik Hvorfor? Hvordan?

8 Krav til mellomlagring av avfall Oppbevaringstid før sluttbehandling
Kreves tillatelse for deponering av avfall dersom lagringstiden er mer enn: ett år før avfallet går til sluttbehandling tre år før avfallet går til gjenvinning eller behandling.

9 Forslag til endringer i kap 11 (farlig avfall) i avfallsforskriften

10 Forslag til endringer i kap 11 (farlig avfall) i avfallsforskriften
Kompetansekrav Kommunens plikt til å ta i mot farlig avfall økes fra 400 til 1000 kg per år per innbygger 1 500 kg farlig avfall pr avfallsbesitter pr år kan mottas uten tillatelse Avfallsbesitter ansvarlig fram til mottaksanlegget Skriftlig dokumentasjon på hvor avfallet er levert skal oppbevares i minst 3 år

11 Forslag til endringer i kap 11 (farlig avfall) i avfallsforskriften - Minimumskrav til anlegg
Krav om finansiell sikkerhet Krav til lagring, fast dekke og under tak Maks lagringstid på 12 mnd. Krav til oljeutskiller Framtidige kostnader for farlig avfall på lager skal tas med i det årlige regnskapet

12

13 Riksrevisjonens funn på farlig avfall
Mye bra, det går i riktig retning Klif må skjerpe seg (ulovlig eksport, bruk av reaksjonsmuligheter)  FM må skjerpe seg (utdaterte tillatelser, forskjellsbehandling, utnyttelse av reaksjonsmuligheter)  Virksomheter må skjerpe seg (fortsatt mangelfull innlevering og dårlig oppbevaring) 

14

15

16


Laste ned ppt "Fylkesmannen i Møre og Romsdal"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google