Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsgruppe for bekjempelse av fallende gjenstander

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsgruppe for bekjempelse av fallende gjenstander"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Arbeidsgruppe for bekjempelse av fallende gjenstander
Innledning Rune Fauskanger Leder av Norsk olje og gass sin Arbeidsgruppe Til daglig HMS-leder i Marathon for Alvheim

3 1. Bakgrunnen for arbeidet (2010)
Vi er ikke gode nok som industri I gjennomsnitt blir 10 personer skadet i året pga. fallende gjenstander. Nødvendig med fellesinnsats for å jobbe fram gode tiltak for å få varig endring i industrien

4 2. Målsettingen og arbeidsmetodikk
  Målsetting Snu negativ trend for fallende gjenstander. Norsk olje og gass sitt mål: I forhold til 2008 tall skal antall fallende gjenstander være redusert med 50% i løpet av utgangen av 2011. – 167 (- 50% er 84) – 192 (+15%) – (-5%) – 101* (tallet er justert, i originalt tall var det også hendelser rapportert < 40J) – 119 (slutten av August) estimat for året 178 (+1%) Arbeidsmetodikk Samle ressurspersoner i en arbeidsgruppe som har til mandat å foreslå effektive tiltak til oljeindustrien. Gasslekkasje-prosjektet er brukt som mal for arbeidet. Være synlige

5 3. Har vi nådd målet? Vi har nådd målet med hensyn på å snu negativ trend, men ikke nådd målet om en 50% reduksjon ut fra 2008 tall Er tallmaterialet godt nok? Vi vet at det er rapporter inn hendelser < 40J. Derfor justert tall for 2011. Vi bruker det tallmaterialet vi har…..

6 4. Har vi nådd målet? 2012 ligger an til ende på 2008 nivå.
2012 ligger an til ende på 2008 nivå. Faktorer som taler for at dette likevel er en positiv utvikling: Eldre innretninger En god del nye innretninger er satt i operasjon Frekvensen for FG gått ned fra 6,3 til 4,9 fra 2011 til 2012 Fortsatt oppmerksomhet på teamet er nødvendig. 6

7 3. Hva har arbeidsgruppen gjort?
2010 – Brev til industrien der vi ba om innspill Laget tiltaksliste for selskapene Laget felles tiltaksliste Arrangerte to seminar høsten 2010 2011 Fikk tilbakemelding fra selskapene Jobbet med felles tiltaksliste 2012 Utarbeidelse av film/opplæringspakke - Nytt seminar høsten 2012 7

8 6. Hva virker? Jobbe med tiltakslisten som er anbefalt for industrien, de aller fleste selskapene har fortsatt en vei å gå. Integrering av fallende gjenstander som en del av det øvrige styrings systemet. Granskninger Rapportering og oppfølging etter hendelser Opplæring Kommunikasjon av erfaringer Fokus på ”potential dropped objects” ” Godt gammeldags HMS-arbeid” Involvering av alle i organisasjonen Kommunikasjon av teamet Bruke tid på temaet og lære detaljer Tydelige krav ovenfor kontraktører Auditering og tilsyn Inkludere krav i kontrakter. ”Hva burde ingeniørene sett?” 8

9 7. Hva virker ikke? ”Bort klassifisering” av hendelser for å unngå rapportering og granskning Tro at problemet blir løst av andre. 9

10 8. Et viktig spørsmål Tidlig i prosjektet stilte vi oss spørsmålet finnes det en fellesnevner når vi ser på årsaker til fallende gjenstander? Ja, manglende etterlevelse I det videre arbeidet begynte vi derfor å jobbe med tiltak for å bidra til bedre etterlevelse (styrke styringssystemene) Tilbakemeldingen fra spørreundersøkelsen. Et tydelig ønske om bedre opplæring og kunnskap om temaet Det er dette vi skal lære mer om i dag


Laste ned ppt "Arbeidsgruppe for bekjempelse av fallende gjenstander"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google