Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IK-Bygg på web: Formål IK-Bygg web skal bidra til å avdekke avvik i forhold til helse, miljø og sikkerhet. Det stilles strenge krav til hvilken forfatning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IK-Bygg på web: Formål IK-Bygg web skal bidra til å avdekke avvik i forhold til helse, miljø og sikkerhet. Det stilles strenge krav til hvilken forfatning."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 IK-Bygg på web: Formål IK-Bygg web skal bidra til å avdekke avvik i forhold til helse, miljø og sikkerhet. Det stilles strenge krav til hvilken forfatning offentlige bygg skal være i og hvordan byggene skal forvaltes. Kommunene er derfor underlagt omfattende regelverk for å ivareta byggene og sikre at kommunene driver vedlikeholdsarbeid på en forsvarlig og god måte. IK-Bygg web er et verktøy for å registrere tilstanden og skaderisikoen av offentlige bygg for å gjøre det lettere for kommuner å følge pålagte forskrifter, blant annet internkontrollforskriften fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID).

3 IK-Bygg på web: Rapportering
I tillegg til å kartlegge tilstanden og skaderisikoen til offentlige bygg, skal IK-Bygg være et verktøy til å utarbeide rapporter. Rapportene skal formidle et samlet bilde av byggenes tilstand til kommunestyret som eier, til rådmannen, brukerne og til tilsynsmyndighetene. Gjennom rapportene fra IK-bygg vil informasjon på operativt utøvende nivå nå lettere fram til ansvarlig administrativt nivå og resultere i bedre gjennomslagskraft for manglende vedlikehold. Dette understøttes blant annet av en utredning fra Statens forvaltningstjeneste i 2004 som hevder at vedlikehold får høyere politisk prioritet når behovene blir påvist gjennom systematisk planleggingsprosesser. Utredning om offentlig eiendomsforvaltning: ”Velholdte bygninger gir mer til alle” (NOU: 2004:22), Statens forvaltningstjeneste, s. 109

4 IK-Bygg på web: Fordelene med ny webløsning
Det finnes flere fordeler med IK-Bygg på web, utover en bedre brukeropplevelse. Disse fordelene innebærer muligheten til; Å lettere kunne registrere byggenes tilstand sammen med utfører på bygget og samordne arbeidet med å kartlegge vedlikeholdsbehovet Å se hvordan tilstanden har utviklet seg over tid Å sammenligne og vurdere eget vedlikeholdsbehov mot andre kommuner Å kunne rapportere til eier og kommunestyret om tilstanden og eventuelle kritiske avvik på en enkel og effektiv måte

5 IK-Bygg på web: Mobile muligheter
IK-Bygg Web har også et mobilt grensesnitt for innsendelse av bilder (MMS) som skal gjøre det lettere å dokumentere skader eller mangler på byggene. Denne tjenesten er allerede på plass. Intensjonen for fremtiden er at utfører også skal ha mulighet til å registrere/endre tilstanden ute på bygget med mobiltelefonen. Med denne løsningen blir det langt enklere å utføre praktisk vedlikehold – i forhold til hva som skal gjøres og når oppgavene skal utføres. Mobiltjenestene er en tilleggstjeneste til IK-Bygg Web.

6 Hvilke områder dekker IK-Bygg?
Organisering (HMS/IK) Bygning Innemiljø Brukbarhet Brann Fukt Miljø Retningslinjer Utvending Renhold Planløsning Branndoku-mentasjon Frostsikkert ledningsnett Nedgravde tanker Mål og planer Innvendig Luft Fleksibilitet Brannsikring Vann og avløp Helsefarlige stoffer i bygningen Ansvars-fordeling VVS Lys Universell utforming El-tilsynets kontroll Lekkasje-varsling Rasfare Rutiner for kartlegging og rapportering Elanlegg Lyd Effektiv bortledning av vann Heis Flomutsatt

7 På de neste sidene følger noen utsnitt fra den nye webløsningen til IK-Bygg... NB! Data som eventuelt er knyttet til byggene er ikke reelle

8 Velkommen til IK-Bygg på web!
Om IK-Bygg Kommunene er underlagt et omfattende regelverk for å ivata helse, miljø og sikkerhet i sin virksomhet. Forsvarlige og godt vedlikeholdte bygninger er nødvendig for å oppnå dette. For å overholde regelverket er kommunene er pålagt å gjennomføre en systematisk internkontroll. Kommunestyret har som eier ansvaret for at lover og forkrifter følges. Forvalter har ansvaret for å informere eier. Dette er et verktøy for å kartlegge og rapportere til eier om tilstand og skaderisiko på byggene. Når eiendomsforvalteren fokuserer på avvik i forhold til helse, miljø og sikkerhet vil man få støtte fra brukerne. Det gir økt tyngde overfor ansvarlig nivå.

9

10

11 Dette er bygningsoversikten som viser tilstanden til kommunens bygg inndelt etter ansvarsområder.

12 Ved å trykke på ”Skoler” dukker kommunens skoler opp.

13 Her er man inne på det enkelte bygg hvor tilstand, kostnader, m. m
Her er man inne på det enkelte bygg hvor tilstand, kostnader, m.m. kan registreres.

14 Ved å trykke på ansvarsområdet ”Bygning” dukker underkategoriene opp.

15 Her kan brukerne registrere eller endre tilstand.

16

17 Her kan brukerne knytte til kommentarer til hver enkelt oppgave.
Dato for når kommentaren ble skrevet og hvem som skrev den vises også.

18 MMS-bilder fra mobil gir stor fleksibilitet.
Bilder fra mobil (MMS) Informasjon… Mobilnummer: Send Her kan man dokumentere tilstand og eventuelle skader på byggene i form av bilder. MMS-bilder fra mobil gir stor fleksibilitet. Bilder fra PC Informasjon… Last opp fra PC: Bla gjennom Bilder Hvor vil du lagre bildet? Dato: Kommentarer: Velg bygg Mobilnummer: Velg ansvarsområde Velg spørsmål Lagre Slett Se større bilde Last ned til PC Dato: Hvor vil du lagre bildet? Kommentarer: Velg bygg Mobilnummer: Velg ansvarsområde Velg spørsmål Lagre Slett Se større bilde Last ned til PC

19 Denne siden er det kun forvalterne i kommunen som får tilgang til
Denne siden er det kun forvalterne i kommunen som får tilgang til. Her kan forvalterne opprette bygg og legge til/administrere brukere.

20 Her kan forvalter opprette nye brukere – med rollene eier, forvalter, utfører eller bruker.

21 Her kan forvalter legge inn kommunens bygg – inkl. bygningstype.

22 Rapportering Det finnes foreløpig 8 standardrapporter som brukerne kan hente ut fra bygningsoversikten

23 Rapporter Oversikt som viser hva man hente ut av data fra de ulike rapportene.
Tilstand inndelt etter ansvarsnivå Tilstand inndelt etter bygning eller bygningstyper Sammenligning med andre kommuner Nr. Hovedgruppe Undergruppe Bygninger Bygningstyper Uten Med (land og fylke) 1 2 3 4 5 6 7 8

24 Rapport 6 Eksempel på rapport. Dataene er ikke reelle.


Laste ned ppt "IK-Bygg på web: Formål IK-Bygg web skal bidra til å avdekke avvik i forhold til helse, miljø og sikkerhet. Det stilles strenge krav til hvilken forfatning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google