Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

"Nye oppdagelser" av miljøgifter i bygg

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: ""Nye oppdagelser" av miljøgifter i bygg"— Utskrift av presentasjonen:

1 "Nye oppdagelser" av miljøgifter i bygg
Byggavfallskonferansen 2009 "Nye oppdagelser" av miljøgifter i bygg Eivind Bøe - rådgiver Norsas - et selskap i COWI-gruppen

2 Norsas og byggavfall Miljøkartlegging Prosjektering av riving
Kurs om byggavfall og miljøkartlegging Tiltaksplan for forurenset grunn Rådgiving Norsas - et selskap i COWI-gruppen

3 Vi ser på: Bromerte flammehemmere (cellegummi, EE-avfall mv.)
KFK/HKFK (XPS, PUR-skum mv.) Klorparafiner (Fugelim, PVC-plast mv.) Ftalater (PVC-plast mv.) Norsas - et selskap i COWI-gruppen

4 Brommerte flammehemmere
Hvor finnes det i bygninger? Cellegummi EE-avfall Tunellmatter EPS/XPS? PVC-gulvbelegg? Grenseverdi for farlig avfall: Høyere eller lik 0,25%.

5 KFK/HKFK KFK/HKFK ble brukt, eller brukes, som kuldemedium og til produksjon av isolasjonsskum. KFK ble faset ut på starten av 1990-tallet. HKFK brukes i dag, men skal også faset ut. Både en drivhusgass og en ozonnedbrytende gass

6 KFK/HKFK Hvor finnes det i bygninger? XPS-plater:
Isolasjonsmateriale (grunnisolasjon mv.) PUR-skum: Isolasjonspaneler (sandwhich-elementer) Rørisolasjon Dører og porter Kjøleanlegg Kjølevæske

7 CO2-kampen Kjølerom fra før 1994 vs. Bil fra 2007 KFK-11= 3800 GWP

8 CO2-kampen 5,12 kg KFK-11 tilsvarer 110000 km kjøring
Dvs. 2,5 ganger rundt jorden

9 Klorerte parafiner (SCCP/MCCP)
På SFTs prioritetsliste Bioakumulerbar SCCP har vært forbudt siden 2005 Hvor finnes det i bygninger? Fugelim – som mykner/flammehemmer Fugeskum – som mykner/flammehemmer Maling – som mykner/flammehemmer

10 Klorerte parafiner (SCCP/MCCP)
Hva blir gjort og hva bør gjøres? Isolerglass blir undersøkt: funn av MCCP i fugelim i vinduer fra Maling: funn av klorerte parafiner Fugeskum/lim i bygninger: Lite informasjon

11 Ftalater (mykgjørere)
Tilsettes produkter for å gjøre de myke, særlig i PVC-plast Tre typer ftalater er klassifisert som reproduksjonsskadelige. Dvs. at de kan skade forplantningsevnen og gi fosterskader Påvist i blant annet ferskvann, saltvann, avløpsvann, luft og organismer.

12 Ftalater (mykgjørere)
Hvor finnes det i bygninger: Vinylgulvbelegg: opptil 50% ftalater i gulvbelegg EE-avfall: for eksempel i isolering rundt kabler Maling, lim og lakk: Liten kunnskap om omfanget Ulike ftalater har ulike grenseverdier for farlig avfall Avfall med ftalater må til godkjent forbrenningsovn

13 Infoark om deklarering under utarbeiding

14 Nytt avfallstoffnummer:
Avfall med ftalater 7156

15 Nytt avfallstoffnummer:
Kassert isolasjon med miljøskadelige blåsemidler som KFK og HKFK 7157

16 Hvordan skal vi få kontroll?
Kommunene: Tilsyn Kompetanse Stille krav om analyser Miljøkartleggere: Økt kunnskap Ta nok prøver Dialog med byggherre, prosjekteringsgruppe og entreprenør Avfallselskaper: Kreve dokumentasjon på avfallet fra byggeplass

17 Takk for meg og ha en fin konferanse!


Laste ned ppt ""Nye oppdagelser" av miljøgifter i bygg"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google