Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Byggavfall – fra problem til ressurs 1.Byggavfall – fra problem til ressurs 2.Avfallsplaner.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Byggavfall – fra problem til ressurs 1.Byggavfall – fra problem til ressurs 2.Avfallsplaner."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Byggavfall – fra problem til ressurs 1.Byggavfall – fra problem til ressurs 2.Avfallsplaner – hvorfor? 3.Avfallsplaner – hvordan? 4.Miljøkartlegging 5.Miljøsanering 6.Lovverk for BA-avfall 7.Kildesortering og organisering på byggeplass 8.Hvordan gjenvinningsbransjen håndterer de ulike fraksjonene? 1. april 2012

2 Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Byggavfall – fra problem til ressurs Velkommen Formål:  Kursets hensikt er å gi bygningsmyndigheter og aktørene i byggenæringen kunnskap om riktig håndtering av avfall i rive- og byggeprosessen. Kompetansemål: Deltakerne skal etter kurset kunne gjøre rede for:  når det er krav til avfallsplaner – det nye regelverket  hvem som har ansvar for å lage avfallsplaner  hva en slik plan skal innholde innhold og bruk av dokumentasjon  hva som menes med miljøkartlegging og –sanering  hvordan avfallshåndtering og kildesortering bør gjøres på byggeplassen  krav til nedstrømsløsningen og avhendingsmuligheter 1. april 2012

3 Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Dagens situasjon 1. april 2012

4 Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Disposisjon Forelesningens innhold  Det nytter.  Hvorfor snakke om byggavfallet, når det er bygging vi egentlig driver med?  Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall, NHP1 og NHP2, hva er det og hva har det betydd?  Byggenæringens og myndighetenes motivasjon og roller  Rent, effektivt, sikkert og økonomisk 1. april 2012

5 Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Det nytter  NHP1 2001 til og med 2005  NHP2 2007 til og med 2012  Avfallsplanene legges inn i PBL 2010  Dette kurset er et resultat av NHP  www.dibk.no www.dibk.no 1. april 2012

6 Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall  Hvorfor snakke om byggavfallet, når det er bygging vi egentlig driver med?  Ressursutnyttelse Hvorfor snakke om byggavfallet? 1. april 2012

7 Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Nasjonalhandlingsplan, NHP2 Næringens mål  Alt farlig avfall skal tas hånd om på en forsvarlig og sikker måte.  Alt bygg- og anleggsavfall skal søkes minimert og sikres høyeste mulig gjenvinning og forsvarlig håndtering  Innen 01.01.2012 skal minst 80 % av byggavfallet gå til material- og energigjenvinning. Tiltak  Farlige stoffer (og nye farlige stoffer)  Kunnskap og informasjon  Industriell gjenvinning 1. april 2012

8 Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Byggenæringens og myndighetenes motivasjon og roller Byggenæringen  Ønsker et godt omdømme  Løse egne miljøutfordringer  Jobbe miljømessig og rasjonelt Myndighetene  Klif og Fylkesmannens miljøvernavdeling  Kommunen og Plan- og bygningsetaten  Arbeidstilsynet  BE, Statens bygningstekniske etat (Fra 1.1.2012 Direktoratet for byggkvalitet) 1. april 2012

9 Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Rent, effektivt, sikkert og økonomisk  HMS – helse-miljø-sikkerhet  Rent  Effektivt  Sikkert  Økonomisk 1. april 2012

10 Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Oppsummering Nå er vi i gang med et kurs som skal gi deg et godt grunnlag for:  Riktig avfallshåndtering på byggeplassen  Riktig material- og metodevalg  Lage og følge opp avfallsplaner  Dokumentasjon og håndtering i hht  Byggesaksforskriften, SAK10 § 5-5 h  Byggteknisk forskrift, TEK10 § 9-5, § 9-6 og § 9-9 1. april 2012


Laste ned ppt "Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Byggavfall – fra problem til ressurs 1.Byggavfall – fra problem til ressurs 2.Avfallsplaner."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google