Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stillas - et viktig aksjonstema i HMS-arbeidet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stillas - et viktig aksjonstema i HMS-arbeidet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Stillas - et viktig aksjonstema i HMS-arbeidet
Ingun Rosenberg, HMS-sjef

2 Byggebransjens hverdag 30.04.2012
Foto:Tore Meek

3 Stillaskollaps i Tromsø- 2013 Foto: Øistein Norum Monsen

4 Stillaskollaps i Tromsø - 2013 Foto: Øistein Norum Monsen

5 Instruks for stillasbyggere og Instruks for bruk av stillas

6 Stillaskollaps - Hva gjør vi?
Regionskontoret får melding om hendelsen Distriktssjef og HMS-leder drar ut til byggeplassen. Går igjennom hendelsen med de som er på plassen. Det avdekkes at Sikker Jobb Analyse ikke er gjennomført Diskuterer hendelsen Blir enige om hva som burde ha vært gjort og hvilke tiltak som skulle ha vært iverksatt. Hendelsen registreres i Peabs avvikssystem

7 Krav til UE Peabs HMS-bestemmelser
SJA skal gjennomføres for arbeidsoperasjoner som er vurdert å være farlige/risikofylte UE skal utarbeide egne SJA, som leveres og gjennomgås med Peab før oppstart av arbeidet. Krav til markering av SJA i fremdriftsplan SJA følges opp i driftsmøter

8 Rutine for Sikker Jobb Analyse

9 Hva lærte vi av dette? Vi må tydeliggjøre våre HMS krav til UE i kontraktsinngåelsen Hvordan sikre at UE informerer sine egne arbeidstakere om våre HMS-krav? Ved innregistrering på byggeplass. HMS-informasjon må være tydeligere i forhold til krav til SJA også fra UE. Presiseringer i vår egen Rutine for SJA i forhold til krav til UE at UE’s SJA også skal markeres fremdriftsplan

10 Informasjon til alle ansatte

11 Risikoanalyse og Sikker Jobb Analyse
Tidlig identifisering av farer Risikovurdering og Risikohåndtering Sikker Jobb analyse og ytterligere risikoreduserende tiltak

12 Forebyggende HMS-arbeid i Peab
To HMS aksjonsuker hvert år Hele ledelsen deltar og besøker forskjellige prosjekt i løpet av aksjonsuken Tema har vært risikovurdering, risikohåndtering, Sikker Jobb Analyser, Peabs HMS-regler, vernerunder og bruk av verneutstyr Månedens HMS-tema 2013 Mai Stillaser Juni og juli Fall og fallende utstyr August Maskiner og utstyr September Løfteinnretninger – maskiner og løfteredskap Oktober Ryddighet/vinterfokus November Bruk av personlig verneutstyr Desember Arbeidsplassen

13 Stillas - månedens HMS-tema i mai 2013
Presentasjon om tema stillas Prosjektledere presenterer denne til alle på prosjektet i løpet av måneden. Månedens tema er fokus på vernerunder Prosjektet får oppgaver i henhold til tema Det legges ut linker til temaet på vårt intranett

14 Peabs HMS-regler Gå igjennom de reglene som gjelder i forhold til tema: Stillas

15 Smakebiter fra presentasjon om Stillas

16 Oppsummering Risikoanalyse SJA
Klarere kompetansekrav til montering og kontroll av stillas Klarere krav i forhold til bruk av stillas Fokus på arbeid i høyden og forebyggende arbeid – kontinuerlig prosess Strengere og tydeligere krav til UE


Laste ned ppt "Stillas - et viktig aksjonstema i HMS-arbeidet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google