Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Webjørn Solli Arbeidstilsynet Nord-Norge

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Webjørn Solli Arbeidstilsynet Nord-Norge"— Utskrift av presentasjonen:

1 Webjørn Solli Arbeidstilsynet Nord-Norge
Landbruk Webjørn Solli Arbeidstilsynet Nord-Norge

2 Arbeidstilsynet Arbeidstilsynet er en statlig etat, underlagt Arbeidsdepartementet v/arbeidsminister Hanne Bjurstrøm. Direktoratet for Arbeidstilsynet v/leder Ingrid Finboe Svendsen MÅL Det overordnede mål for Arbeidstilsynets virksomhet er et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for alle, med trygge tilsettingsforhold og meningsfylt arbeid for den enkelte. ”Nytt”: Tvisteløsningsnemnda Arbeidstilsynet er sekretariat for Tvisteløsningsnemnda. Tvisteløsningsnemnda ble opprettet fra 1. januar 2006 og behandler tvister om rett til å bli fritatt fra overtidsarbeid eller nattarbeid, om rett til redusert eller fleksibel arbeidstid, rett til permisjon og om fortrinnsrett for deltidsansatte.

3 Direktorat Arbeidstilsynet Nord-Norge Arbeidstilsynet Midt-Norge
Arbeidstilsynet Vestlandet Direktorat Arbeidstilsynet Indre Østland Arbeidstilsynet Sør-Norge Arbeidstilsynet Oslo Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

4 Arbeidstilsynet Nord-Norge
Regionkontoret ligger på Finnsnes 5 tilsynskontorer: - Alta - Tromsø - Sortland - Bodø - Mosjøen Nesten 60 ansatte som skal følge opp bedriftene i Nord-Norge… virksomheter tilsatte

5 Organisatorisk arbeidsmiljø
Kontoret i Mosjøen Webjørn Solli Bygg&anlegg Landbruk Arbeidsulykker Gunhild Løvmo Kjemisk helsefare Gunnar Møllevik Ergonomi Inger Næstby Psykososialt Organisatorisk arbeidsmiljø John Herulf Jakobsen Teknisk Arbeidsulykker

6 Hva er Arbeidstilsynets oppgave?
Kontrollere at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav Informasjon Andre lover ferieloven deler av tobakkskadeloven elevers og studenters læringsmiljø ved fagskoler, universitet og høgskoler. Utlendingsloven og allmenngjøringsloven gir Arbeidstilsynet ansvar og myndighet i forhold til tilsyn med lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske arbeidstakere.

7 Nytt i 2010 Ny ordning for bedriftshelsetjeneste fra 2010
Ny byggherreforskrift Allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringene

8 Norges første traktor. Dønnesgården på Dønna

9

10 Dødsulykker

11 Dødsulykker forts. Dødsulykker fordelt på ulike næringer
Hvordan skjedde ulykkene Dødsulykker etter region 2008

12 Landbrukskampanjen: MÅL Etaten skal bidra til å redusere antall skader og ulykker i landbruket. Etaten skal også bidra til å hindre sosial dumping ved å sikre arbeidstakernes rettigheter og ved å følge opp at sikkerheten for alle arbeidstakerne på de mest utsatte arbeidsplassene er ivaretatt.

13 Tilsyn (inspeksjon, gårdsvandring, postalt, veiledning).
Kontakt med organisasjonene i landbruket Informasjonsmateriell. Sjekkliste med fokus på ulykkesforebygging og sosial dumping - innkvartering - lønnsforhold, arbeidsavtaler - forebygging av ulykker/skader - arbeidstid/overtid - opplæring - internkontroll Gjennomføre tilsyn sammen med andre aktuelle etater, som for eksempel politi og skatteetat der dette passer. Det skjer en erfaringsutvikling om landbruk, viktige avklaringer om regelverket og reaksjonsbruk, inkludert anmeldelser. Egne regionale aktiviteter som deltakelse på messer og lignende, planlegges og dekkes i den enkelte region.

14 Antall tilsyn Arbeidstilsynet Nord-Norge: 90 Totalt i Norge: 835

15 Sjekkliste HMS-DOKUMENTASJON
Opplæring HMS daglig leder, arbeidsmiljøloven 3-5 Brannforebyggende tiltak Godtar utfylt HMS-hefte i KSL Forskrift om systematisk helse,- miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) § 5

16 Sikring mot fall fra store maskiner/installasjoner Traktor
Låvebru Trapper - unngå stiger Forluker og lignende Silo (obs gass!) Utvendig gjødselkum, rekkverk (1,5 m jf. plan/bygningslov § 83) sikring Innvendig stige Sikring mot fall fra store maskiner/installasjoner Traktor setebelte, vern over kraftuttak, pedaltrykk, skiftet filter i hytta?

17 Forholdsregler mot skader fra husdyr Skriftlig arbeidsavtale
Maskinpark for øvrig Opplæring Sakkyndig kontroll silotalje, truck, gravemaskin Førstehjelpsutstyr Forholdsregler mot skader fra husdyr Skriftlig arbeidsavtale Arbeidstid/overtid

18 MUSKEL/SKJELETT Tunge løft/Uheldige arbeidsstillinger Vibrasjoner
Les mer:

19 PSYKISKE BELASTNINGER
Medlem av BHT med tilbud Tiltak ved egen sykdom Organisering av arbeidet (stress) Sykefraværsrutiner

20 E-post: svartjenesten@arbeidstilsynet.no
Vil du vite mer? På internett finner du oss på: regelhjelp.no Abonnere på nyheter Eller du kan ringe SVARTJENESTEN tlf E-post:


Laste ned ppt "Webjørn Solli Arbeidstilsynet Nord-Norge"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google