Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Varmt arbeid Kort beskrivelse av et samarbeids-prosjekt mellom Norges Bilbransjeforbund (NBF), Prosessindustriens Landsforening (PIL) og Teknologibedriftenes.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Varmt arbeid Kort beskrivelse av et samarbeids-prosjekt mellom Norges Bilbransjeforbund (NBF), Prosessindustriens Landsforening (PIL) og Teknologibedriftenes."— Utskrift av presentasjonen:

1 Varmt arbeid Kort beskrivelse av et samarbeids-prosjekt mellom Norges Bilbransjeforbund (NBF), Prosessindustriens Landsforening (PIL) og Teknologibedriftenes Landsforening (TBL) Ved Berit Sørset, fagsjef

2 2 Arbeidstilsynet fant • I møte hos Arbeidstilsynet med partene og ulike forskermiljøer ga Arbeisdtilsynet en presentasjon av bakgrunnen for deres arbeid med problematikken. • Pressemelding • Bakgrunn: Arbeidstilsynet hadde registrert tre dødsfall av lungebetennelse som trolig hadde sammenheng med eksponering for røyk fra sveising og/eller skjærebrenning. De hadde også registrert enkelttilfeller av lungebetennelse med alvorlig, men ikke dødelig, forløp etter slik eksponering. • Arbeidstilsynets konklusjon: det er rimelig grunn til mistanke om årsakssammenheng mellom røyk fra sveising/brenning og alvorlig eller dødelig lungebetennelse.

3 3 Hva gjør NBF, PIL og TBL • Satte opp prosjektet: ”Kartlegging og forebygging av helseplager ved varmt arbeid” • Føre var prinsippet • Prosjektfinansiering fra NHOs Arbeidsmiljøfond • Bakgrunn: Vi vil følge opp varselet fra DAT, og vi kan bidra gjennom å spre kunnskap om praktisk anvendelse av ekstererende regelverk, og tilby praktisk verktøy til å kunne foreta en forsvarlig risikovurdering ved arbeidsoperasjoner som innbefatter varmt arbeid. Vi vil utarbeid en veileder til bedriftene om riktig bruk og vedlikehold av personlig verneutstyr, samt valg av riktig verneutstyr til ulike oppgaver. Interne HMS-kampanjer, styrking av sikkerhetskulturen.

4 4 prosjektbeskrivelse • Formål: Kartlegging av eksisterende forhold og utarbeidelse av praktisk veiledning for å unngå helseskader ved varmt arbeid. • Delmål: Praktiske implementering av eksisterende regelverk i medlemsbedriftene. • Målgrupper: Medlemsbedrifter i NBF og TBL, ansatte som jobber med varmt arbeid eller oppholder seg i randsonen til slikt arbeid, BHT, Fagopplæring

5 5 Spørreundersøkelse • Spørreskjema utarbeidet av styringsgruppen • Sendt ut til ca 1000 NBF-bedrifter, og ca 550 av TBL-bedriftene • 1 side tekst m/avkryssing, retur ved telefaks • Antall svar fra NBF: 232 og TBL: 182 (totalt 414) • For TBL-bedriftene omfatter dette ca 5000 årsverk

6 6 Spørsmålene • Hvilke typer varmt arbeid utføres? • Foregår det varmt arbeid på følgende overflater: • Har arbeidslederne behov for mer kunnskap om gjeldende regler og forskrifter som gjelder varmt arbeid? • Hvordan vil du karakterisere kunnskapen om gjeldende regler og forskrifter som gjelder varmt arbeid? • Har bedriften de siste to årene hatt sykefravær som følge av gass, røyk og/eller støv fra varmt arbeid? • Er det ved bedriften krav om bruk av åndedrettsvern ved varmt arbeid?

7 7 Spørsmål fortsetter • Hvilke åndedrettsvern brukes av arbeidstakerne i bedriften som utfører varmt arbeid, og utsettes for: • Gjennomfører bedriften kurs og opplæring, av arbeidstakerne i bedriften som utfører varmt arbeid, i riktig bruk av verneutstyr og helsefarer ved varmt arbeid? • Hvilke forbedringstiltak merner der må til for ytterligere å redusere helseplager og sykefravær ved varmt arbeid ved din bedrift? • Hva oppfatter bedriften som det største problemet ved varmt arbeid?

8 8 Med rapporten klar skal vi: • Diskutere konklusjoner og mulige tiltak på en workshop • Diskutere nødvendig opplæringsmateriell i bransjene • Avklare ståa med arbeidstilsynets kjemikalieaksjon som legger stor vekt på varmt arbeid

9 9 Andre forhold: • Etter mal fra PIL har TBL laget en artikkel der vi sammenstller meldte yrkessykdommer til Arbeidstilsynet, NBF har også samlet inn verdiene. • Ikke varmt arbeid, men pga varme: TBL har i samarbeid med PIL og Petroleumsinstituttet utarbeidet en artikkel om organofosfater, som vi vil legge på vår HMS-web • HMS-håndbok for verkstedindustrien


Laste ned ppt "Varmt arbeid Kort beskrivelse av et samarbeids-prosjekt mellom Norges Bilbransjeforbund (NBF), Prosessindustriens Landsforening (PIL) og Teknologibedriftenes."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google