Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Les læringsutbyttene i Kommunikasjon og samhandling

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Les læringsutbyttene i Kommunikasjon og samhandling"— Utskrift av presentasjonen:

1 Les læringsutbyttene i Kommunikasjon og samhandling
Kan gjøre rede for ulike perspektiver på kommunikasjon Beskrive sentrale teorier og begreper i kommunikasjon Anvender kunnskaper om kommunikasjon i ulike pasientsituasjoner Oppøve bevissthet om egen kommunikasjon i pasientsituasjoner Oppøve ferdigheter i å gi og ta tilbakemeldinger i en profesjonell sammenheng Oppøve ferdigheter i relasjonskompetanse i en profesjonell sammenheng Innsikt i sentrale prinsipper for kommunikasjon Forstå betydningen av god kommunikasjon i profesjonsutøvelsen Oppøve ferdigheter i å beskrive til forskjell fra å evaluere en erfaring Delta i, å ta medansvar for egen og andres læring i kommunikasjonsøvelsene Teorier og begreper i kommunikasjon Utvikle egne kommunikasjonsferdigheter Pasientsituasjoner/profesjonell sammenheng Tilbakemeldinger Relasjonskompetanse Beskrive≠evaluere en erfaring Delta og ta ansvar for egen og andres læring i øvelsene Oppsummere læringsbegrepene – kan dere bryte ned de 10 målene til færre mål? Oversette/sette egne ord på det du skal lære.

2 Les oppgaven nøye Dette oppgavesettet består av tre (3) deloppgaver. Bruk mal for oppgaveskriving. Oppgave 1, 2 og 3 er vektet likt, ca. 500 ord per oppgave. Oppgave 1: Ta utgangspunkt i en hendelse fra ditt eget liv knyttet til kommunikasjon og samhandling som kan være nyttig for deg som kommende sykepleier. Hendelsen kan være en positiv eller negativ. Beskriv kort hva hendelsen gikk ut på. Forklar hendelsen i lys av relevant kommunikasjonspensum og hvilken betydning den kan ha for deg i rollen som fremtidig sykepleier. Hvilken er den viktigste setningen i oppgave 1? Skal alt innenfor oppgave 1 vektlegges likt?

3 Les oppgaven nøye – les verbene
Beskriv de fire grunnleggende perspektivene for kommunikasjon ved utvikling av relasjonskompetansen, og forklar hvorfor disse perspektivene er viktige for en sykepleier (se Røkenes og Hanssen, 2012, s Sidene ligger ute på fronter). Oppgave 3: Nevn de fem perspektivene på kommunikasjon som Eide og Eide beskriver. Gjør rede for det prosessuelle perspektivet, med særlig fokus på den hjelpende kommunikasjon og knytt denne til egne opplevelser. Beskriv (begrenset), forklar (hva, hvordan og hvorfor) – vær kort, husk alltid å bruke egne ord. Nevn (uten nærmere begrunnelse eller vurdering), Redegjøring kan være lengre og viser evne til å velge ut det viktigste og at du har forstått.

4 Struktur – kobling mellom oppgaveteksten og innholdet
Innholdsfortegnelse 1) Beskriv en hendelse. Forklar hendelsen i lys av pensum, hvilken betydning har den for deg i rollen som fremtidig sykepleier? 2) Beskriv de 4 perspektivene for kommunikasjon ved utvikling av relasjonskompetansen. Hvorfor er de viktige for en sykepleier ? 3) Nevn de fem perspektivene på kommunikasjon til Eide og Eide. Gjør rede for det prosessuelle perspektivet, med særlig fokus på den hjelpende kommunikasjon og knytt denne til egne opplevelser. Innledning Hendelsen 2.1. Beskrivelse av hendelsen 2.2. Hendelsen knyttet til teori 2.3. Betydning for meg som sykepl. 3. 4 perspektiv på kommunikasjon 3.1. Viktig for en sykepleier 4. 5 perspektiv på kommunikasjon 4.1. Det prosessuelle perspektivet 5. Avslutning Vise oppgaveteksten først og be dem lage en disposisjon før jeg slår opp den andre boksen.


Laste ned ppt "Les læringsutbyttene i Kommunikasjon og samhandling"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google