Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategier og kompetanse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategier og kompetanse"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Strategier og kompetanse
God skriveopplæring Strategier og kompetanse

3 Hva ligger i ordet grunnleggende?
Frøydis Hertzberg, professor i skrivepedagogikk ved UIO: Grunnleggende: Ikke elementært, men gjennomgående, altså stadig mer komplekst!

4 Ny læreplan – Om skriving som grunnleggende ferdighet
«Å kunne skrive i norsk er å uttrykke seg i norskfaglige sjangere på en hensiktsmessig måte. Det vil si å kunne skrive teksttyper som er relevante for faget og kunne ta i bruk norskfaglige begreper. Å skrive i norskfaget er også en måte å utvikle og strukturere tanker på og en metode for å lære.»

5 Ny læreplan – om skriving som grunnleggende ferdighet
«Norskfaget har et særlig ansvar for å utvikle elevenes evne til å planlegge, utforme og bearbeide stadig mer komplekse tekster som er tilpasset formål og mottaker. Utviklingen av skriftlige ferdigheter i norskfaget forutsetter systematisk arbeid med formelle skriveferdigheter, tekstkunnskap og ulike skrivestrategier.»

6 Skrivestrategier Man skal jobbe systematisk med skrive- og lesestrategier: Lisbet Brevik: forsker på lesestrategier Læreren mener de bruker strategier – elevene mener noe annet

7 Skriveforskning Steven D Krashen – amerikansk skriveforsker
Australiaskolen – opptatt av skriverammer og modelltekster

8 Stephen D Krashen: Amerikansk skriveforsker
«Skrivekompetanse kommer utelukkende av egenmotivert lesing drevet av lyst eller interesse. Den tilegnes ubevisst; leserne vet ikke at de tilegner seg den mens de leser og er heller ikke bevisst på tilegnelsen etter at det er skjedd» ( Writing, 1984)

9 Australiaskolens skrivepedagogikk
Opptatt av skriverammer Modelltekster, eksempeltekster Viktig mål; Eksplisitt skriveundervisning kan utjevne sosiale forskjeller

10 Skrivetrekanten

11 Lesetrekanten

12 Lese- og skrivestrategier – tre faser
FØR lesing, skriving, læring UNDER lesing, skriving, læring ETTER lesing, skriving læring Se skjema side 61-62

13 HVEM SKAL UT? - OG HVORFOR?

14 3D-bilde som analogi på å lese dikt

15 Tenkeskriving – overraskende enkelt og virkningsfullt
Kan brukes i flere faser i læringsprosessen

16 Tenkeskriving Oppgave: Skriv i to minutter om hvordan du kan bruke tenkeskriving i din undervisning.

17 Lesing og skriving må trenes på
Oppgaver side 65 1. Øv deg på å lese raskt 2. Øv deg på skumlesing 3. Hurtigskriving

18 Analysere og tolke Viktig å presisere forskjell på analyse og tolkning
Skjema til disposisjon for å skrive en tolkning s.69 Modelltekster - eksempeltekster

19

20 Kreativ skriving

21 Eksplisitt undervisning i novelleskriving
Prøv andre ord Forsøk andre setninger Fjern unødvendige ord Handlingen må ha en motor Gjør bevisste valg i kronologi, starten, spenning, forteller Side 72-78

22 Fagskriving Mye å hente på å tenke tverrfaglig, mange paralleller
Redegjørende, analytisk, drøftende

23 Taksonomiske nivåer i fagskriving
Lavt nivå Kjennskap til, kunnskap om, beskrive Gjøre rede for Analyse Anvende Sammenlikne Reflektere Kritisk vurdering Diskutere Drøfte Kritisk analyse Kun redegjørende: 2 Redegjørende og analytisk: 3-4 Kritisk drøftende: 5 - 6 Høyt nivå

24 Fagskriving - artikkel
Instruksjonsverb Eksempeltekst: Artikkel Disposisjon Ulike typer innledning Ulike typer avslutning Helhet først, deretter mindre deler

25 Avsnitt og argumentasjon

26 Ord som viser sammenheng
Del klassen i to. Be elevene finne flest mulig tekstbindere. Lag en konkurranse mellom de to delene, eventuelt med naboklassen. Sjekk etterpå om elevene har fått med alle ordene som står i læreboka: side 95

27 Sebastian er i en klasse for sei

28 NM i desorientering

29 God skriveopplæring i Grip teksten Vg1
Gir elevene god opplæring i lese- og skrivestrategier Øve systematisk på ulike sjangere, både hele tekster og deler av tekster Gode skriverammer til hjelp i skriveprosessen


Laste ned ppt "Strategier og kompetanse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google