Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Jon Fredrik Alfsen Hartmark Consulting AS

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Jon Fredrik Alfsen Hartmark Consulting AS"— Utskrift av presentasjonen:

1 Jon Fredrik Alfsen Hartmark Consulting AS
Øvelse for å kartlegge dine viktigste talenter og ferdigheter, dine sterke sider! Jon Fredrik Alfsen Hartmark Consulting AS

2 Talent- og ferdighetslisten
Aktivt medarbeiderskap forutsetter bevisste medarbeidere som vet hva de er gode til og som greier å kommuniserer hva de vil og hvorfor. Denne øvelsen har som formål å fremme refleksjon rundt dine sterke sider og talenter. Utgangspunktet for refleksjonen(e) finner du i situasjoner du tidligere har lykkes i. Det er i det du gjør - i dine aktiviteter - at dine talent blir synlige for deg og for andre. Forsøk å reflekter over fem aktiviteter, hendelser, situasjoner og/eller opplevelser hvor du har lykkes, enten alene eller sammen med andre. Disse kan hentes fra jobb, utdanning, familielivet, interesser eller livet for øvrig. Ofte kan det være vanskelig å identifisere aktuelle situasjoner – dette understreker viktigheten av denne øvelsen. Kanskje må du sove på det, gå en tur eller snakke med en venn. Beskriv hver aktivitet etter malen under. Med bakgrunn i de ferdighetene du har beskrevet, skal du lage en ny samlet liste over dine talenter, dine sterkeste sider.

3 FERDIGHETER OG TALENTER ANVENDT
Aktivitet/situasjon 1 STED BESKRIV SITUASJON HVA GJORDE DU/DERE HVA BLE RESULTATET NÅR VAR DET FERDIGHETER OG TALENTER ANVENDT

4 FERDIGHETER OG TALENTER ANVENDT
Aktivitet/situasjon 2 STED BESKRIV SITUASJON HVA GJORDE DU/DERE HVA BLE RESULTATET NÅR VAR DET FERDIGHETER OG TALENTER ANVENDT

5 FERDIGHETER OG TALENTER ANVENDT
Aktivitet/situasjon 3 STED BESKRIV SITUASJON HVA GJORDE DU/DERE HVA BLE RESULTATET NÅR VAR DET FERDIGHETER OG TALENTER ANVENDT

6 FERDIGHETER OG TALENTER ANVENDT
Aktivitet/situasjon 4 STED BESKRIV SITUASJON HVA GJORDE DU/DERE HVA BLE RESULTATET NÅR VAR DET FERDIGHETER OG TALENTER ANVENDT

7 FERDIGHETER OG TALENTER ANVENDT
Aktivitet/situasjon 5 STED BESKRIV SITUASJON HVA GJORDE DU/DERE HVA BLE RESULTATET NÅR VAR DET FERDIGHETER OG TALENTER ANVENDT

8 Analyser ferdighetene/finn dine sterke sider
Du skal nå gå tilbake i aktivitetene og gjøre en analyse av hva du har beskrevet. Hvilke ferdigheter går igjen i aktivitetene dine? Ser du noen mønstre og sammenhenger? Lag en oppsummering av dine talenter, dine sterkeste sider. Gå nøye igjennom listen og lag en prioritert liste med en kort begrunnelse for hver sterk side. Det viktigste er at du utarbeider en liste over dine talenter og at det er dine ord. Når du har funnet dine fem sterkeste sider, forsøk å rangere dem i listen under. Gjennom denne øvelsen vil du bli bedre kjent med dine sterke sider og du kan underbygge disse med konkrete eksempler/historier. Du vil kunne fremstå som både offensiv og troverdig når du kommuniserer med egen leder, kollegaer eller ønsker å posisjonere deg for andre jobber internt eller eksternt.

9 Din talent- og ferdighetsliste
TALENT/FERDIGHET KORT BEGRUNNELSE 1. 2. 3. 4. 5.

10 Noen refleksjonsspørsmål på veien videre
Noen refleksjonsspørsmål på veien videre Var du klar over alle dine talenter, dine sterkeste sider? Er dine kollegaer og din leder er klar over dine talenter, dine sterkeste sider? Hva kjennetegner de situasjonene/oppgaver hvor du får brukt dine talenter, dine sterkeste sider? Hvilke effekter vil det få dersom du får brukt mer av dine talenter, dine sterkeste sider i jobben du har? Hvordan kan du bruke dine sterke sider til beste for deg selv og din egen utvikling i nåværende eller fremtidig jobb?


Laste ned ppt "Jon Fredrik Alfsen Hartmark Consulting AS"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google