Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lærerne og prosjektet Tilpasset norskopplæring med felles læreplan i norsk Spørreundersøkelse til lærere ved noen utvalgte skoler i Oslo høsten 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lærerne og prosjektet Tilpasset norskopplæring med felles læreplan i norsk Spørreundersøkelse til lærere ved noen utvalgte skoler i Oslo høsten 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lærerne og prosjektet Tilpasset norskopplæring med felles læreplan i norsk Spørreundersøkelse til lærere ved noen utvalgte skoler i Oslo høsten 2005

2 2 Kort om undersøkelsen Undersøkelsen skal besvare forskningsspørsmålet: Blir lærernes kompetanse, rolle, holdning, faglige selvinnsikt og motivasjon påvirket gjennom prosjektperioden? Undersøkelsen skal gjentas våren 2007 203 lærere ved 18 skoler har svart, lærere på 2. og 7. trinn Papirbasert, 19 spørsmål, 12 faktaspørsmål og 7 åpne spørsmål som skulle besvares med fri tekst Skolene som deltok – spredning i andel minoritetsspråklige elever Spørsmål med fri tekst – noen svar utfyllende, andre svært korte. Antakelig legges ulikt innhold inn i samme begrep….

3 3 Vurderer prosjektet 25 % av lærerne uttrykker positive holdninger til prosjektet, 11 % negative, 7 % av lærerne sier at de er litt negative og litt positive 32 % av lærerne som svarte sier at de ikke kjenner prosjektet godt nok til å ha noen mening om det 25 % av lærerne som leverte svarskjema har ikke svart på dette spørsmålet De fleste lærerne som er positive har et MEN… De peker på at ressursene må opprettholdes. (Skolelederne understreket også dette.)

4 4..mer.. Positive holdninger begrunnes med: - mer fleksibilitet, alle skal likevel ha tilrettelagt - bra med kompetansetiltak for skolene, bra ressursperm Negative holdninger begrunnes med: - Det er for vanskelige og mindre viktige temaer for de minoritetsspråklige elevene i ordinær læreplan - årsakene til dårlig norsk ligger ikke i læreplanene Relevant videreutdanning: - 3% har norsk som andrespråk, 9 % har migrasjonspedagogikk eller flerkulturell pedagogikk

5 5 Hvordan har du lagt opp opplæringen? Lærerne svarer ulikt, - noen forklarer organisering, andre har fokus på innhold Fire beskrivelser peker seg ut: - små grupper, nivå/ aldersblandede grupper nevnes av 37 %, - tilpasset opplæring (oppgaver, mengde) nevnes av 33 % - begrepsopplæring/lese/fagforklaring nevnes av 32 % - i klassen/basisgruppen nevnes av 24 % I tillegg nevner 8 % morsmålslærer, 3 % at de bruker kursperioder, 3 % temabasert undervisning og 2 % stasjonsundervisning Svarene – kan tolkes som lærerne har varierte og fleksible måter å organisere undervisningen på.

6 6 Lærernes vurdering av tiltak Det er ikke bra med for store grupper. Det bør ikke være faste grupper hele året, men heller ikke skifte for ofte. Ønsker å ha bedre samarbeid med morsmålslærerne. Opplæring i nivådelte grupper fungerer godt. Begrepstrening, leseopplæring og kartlegging vektlegges og vurderes som viktig for opplæringen. Lærerne mener det er positivt å være to lærere om en gruppe /klasse, - øker fleksibiliteten.

7 7 Noen sammenhenger Svak tendens til at lærere som arbeide ved skoler med høy andel minoritetsspråklige elever i større grad enn andre har tatt stilling til prosjektet Lærerne beskriver organiseringen av norskopplæringen med like ord – likevel grunn til å tro det er større forskjeller Tendens til at lærere ved samme skole svarer likt, likevel er det enkeltlærere som svarer annerledes

8 8 Oppsummering – konsekvenser videre Svarene kan forstås som at 57 % av lærerne ikke har et bevisst forhold til prosjektet Lærerne kommer med positive kommentarer knyttet til kompetansehevingstiltakene Det synes å være en frykt for at ressurser til norskopplæring skal forsvinne. Norskopplæringene beskrives med mange like ord og uttrykk – likevel grunn til å tro at det er større forskjeller. Mange beskriver ulike elevgrupperinger – behov for å se på bruken av nivådelte grupper? Fortsatt fokus på læringsutbytte i forhold til organisering og arbeidsmåter – erfaring, kunnskap, kompetanseheving…..


Laste ned ppt "Lærerne og prosjektet Tilpasset norskopplæring med felles læreplan i norsk Spørreundersøkelse til lærere ved noen utvalgte skoler i Oslo høsten 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google