Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Formelle krav og sjangerkonvensjoner

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Formelle krav og sjangerkonvensjoner"— Utskrift av presentasjonen:

1 Formelle krav og sjangerkonvensjoner
Å skrive akademisk Formelle krav og sjangerkonvensjoner

2 Oppgaveskriving er Å lese oppgaven nøye Å disponere stoffet
Å beherske en sjanger Å oppgi sine kilder Å huske formelle krav

3 Å tolke oppgaveteksten
Presentasjonen er basert på Liv Hauskens hefte om akademisk skriving, kan kjøpes i resepsjonen. Husk å lese nøye Les oppgaveteksten nøye, og å huske på at den er en tekst som skal fortolkes. Det er viktig å finne ut hva det spørres etter, og hvilke ord som er viktige stikkord. Ord som ”forklar”, ”resymér”, “drøft” eller “sammenlign” gir klare beskjeder om hva man faktisk gjøre. Hvor stor del av oppgaven skal de enkelte delene være? På vei mot disposisjon Når man har identifisert hva det faktisk spørres etter må man gjøre noen valg. Hva skal med, hva skal ikke? Hvorfor? Finne frem i pensum. Leit etter dei viktige orda

4 Sjangerkrav til akademisk oppgave
Å skrive akademisk betyr ikke å skrive vanskelig Korte setninger. Ett argument eller poeng per avsnitt. Helst overskrifter (fra disposisjonen?) Innleiinga inneheld oppgåveteksten, avgrensing og begrunning Disposisjon: Innleiing (fortelle kva du skal gjere) underpunkt Forklaring/redegjørelse Drøfting Oppsummering (vise at du har gjort det) Kva er drøfting? (Ikkje “eg synest”, prøve å vere objektiv) Kva betyr forklar?

5 Sjangerkrav til akademisk oppgave
Egne meninger Det er egne vurderinger som er det primære, men de vurderingene må begrunnes, og helst ha støtte i pensumsbidrag. Det er lov å argumentere for et syn, men skriv med noe distanse, ikke fell kategoriske normative dommer ”Determinisme er livsfarlig. Marshall McLuhan er maktas løpegutt”. Vs ”Men det finnes problematiske sider ved determinismen. Som Raymond Williams har påpekt har for eksempel mediumteoretikere vanskelig for å drive akademisk maktkritikk. Dette fordi de ignorerer medienes innhold (Ytreberg 2005:24-25).” Målet er ikke å avgjøre hvilken teori som er best, eller hvilken du liker best, men diskutere svake og sterke sider. Innleiinga inneheld oppgåveteksten, avgrensing og begrunning Disposisjon: Innleiing (fortelle kva du skal gjere) underpunkt Forklaring/redegjørelse Drøfting Oppsummering (vise at du har gjort det) Kva er drøfting? (Ikkje “eg synest”, prøve å vere objektiv) Kva betyr forklar?

6 Referanseteknikk Når man refererer/siterer andres verker skal dette gjøres på en konsekvent måte. Måte 1: Referanse 2 steder: I teksten. Eks: ”Konkret sitat” (Thompson 1994: sidetall), generell diskusjon over flere sider i Thompson hvor man henter ut poenger fra flere sider (Thompson 1994:12-23) I referanselista bakerst. Ordnes alfabetisk etter forfatters etternavn. Eks: Thompson, John B (1995) The Media and Modernity, Cambridge: Polity Press.

7 Referanseteknikk Måte 2: I fotnotene
Alle referanser settes ned i fotnoter. Se Kommunikasjon i mediealderen, Espen Ytreberg. Blablablabla…”Mediene gjorde kommunikasjon mulig”, konkluderer John Durham Peters. 14 blablablalba 14: John Durham Peters: Speaking Into the Air: History of the Idea of Communication. Chicago 1999, s. 6.

8 Formelle krav til oppgaven
Oppgaven skal ha et omfang på 2-5 sider. Linjeavstand: 1.5 (standard margsetting) Skriftstørrelse: 12 punkt Font: Times New Roman, Palatino, Garamond eller lignende Spør om kor mange som har skrive oppgåve på Universitetsnivå før Bookman, Garamand er ordinære fonter, TNR er presset

9 Navn: Marshall McLuhan
Oppgavens forside All nødvendig informasjon om innlevering av eksamen finnes også på nettsidene til kurset. Oppgavens tittel, dvs i dette tilfelle den fullstendige oppgaveteksten. Navn – øverst på siden, midtstilt. Fagets navn, fagnivået og navn på kurset, semester og år. Eksempel: Navn: Marshall McLuhan Oppgave A: ”Forklar grunntrekkene i én av de følgende perspektivene på kommunikasjon, slik de er forklart i Kommunikasjon i mediealderen: forvandlingstenkning, samværstenkning, påvirkningstenkning. Nevn noen sterke og noen problematiske sider ved det perspektivet du har valg, på basis av en sammenligning med ett av de øvrige perspektivene.” EXFAC03-MVIT, Kommunikasjon og mediering høst 2005

10 Innlevering av oppgaven
Når? Fredag 16. september mellom kl. 12 og 13. Hvor: I resepsjonen på plan fire, IMK Oppgaven leveres i 2 eksemplarer m/ referanseliste. Altså bare 3 og ei halv veke til! Begynn i dag med å bestemme deg for oppgåve Endeleg klokkeslett blir kunngjort på nettet når det nærmar seg. Eigenerklæring: At du har skrive oppgåva sjølv, oppgitt alle kjelder, og at du ikkje har juksa. Pensumendring: Berre når du har lagt opp pensum før (det er ulovleg, rekna som juks


Laste ned ppt "Formelle krav og sjangerkonvensjoner"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google