Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Formelle krav og sjangerkonvensjoner

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Formelle krav og sjangerkonvensjoner"— Utskrift av presentasjonen:

1 Formelle krav og sjangerkonvensjoner
Å skrive akademisk Formelle krav og sjangerkonvensjoner

2 Oppgaveskriving er Å lese oppgaven nøye Å disponere stoffet
Å bruke teori aktivt Å beherske en sjanger Å oppgi sine kilder Å huske formelle krav

3 Å tolke oppgaveteksten
Presentasjonen er basert på Liv Hauskens hefte om akademisk skriving, kan kjøpes i resepsjonen. Husk å lese nøye Les oppgaveteksten nøye, husk at den er en tekst som skal fortolkes. Det er viktig å finne ut hva det spørres etter, og hvilke ord som er viktige stikkord. Ord som ”forklar”, ”resymér”, “drøft” eller “sammenlign” gir klare beskjeder om hva man faktisk skal gjøre. Hvor stor del av oppgaven skal de enkelte delene være? På vei mot disposisjon Når man har identifisert hva det faktisk spørres etter må man gjøre noen valg. Hva skal med, hva skal ikke? Hvorfor? Finne frem i pensum.

4 Sjangerkrav til akademisk oppgave
Disposisjon En slags kommentert innholdsfortegnelse til eget bruk. Bruk god tid på denne, da sparer du mye mer tid i skrivingen. Problemstilling I en oppgave med spesifisert oppgavetekst vil problemstillingen være en formulering og fortolkning av oppgaveteksten. Når man har formulert denne skal man si hvordan man vil diskutere den, hvilke valg man foretar, og begrunne disse valgene.

5 Sjangerkrav til akademisk oppgave
Redegjørelse (50 prosent) Å gjengi pensum mer kortfattet, med egne ord. Kalles også resymé eller forklaring. Sammenligning (50 prosent) Vise likheter og forskjeller mellom to eller flere teorier. Drøfting (bonus) Drøfting foregår med argumenter, disse er både av typen ”for” og ”imot”, og ”på den ene” og ”på den andre siden”. Målet er ikke å avgjøre hvilken teori som er best, eller hvilken du liker best, men å diskutere svake og sterke sider.

6 Referanseteknikk Når man refererer/siterer andres verker skal dette gjøres på en konsekvent måte, med referanse 2 steder: I teksten. Eks: ”Konkret sitat” (Thompson 1994: sidetall), generell diskusjon over flere sider i Thompson hvor man henter ut poenger fra flere sider (Thompson 1994:12-23) I referanselista bakerst. Ordnes alfabetisk etter forfatters etternavn. Eks: Thompson, John B (1995) The Media and Modernity, Cambridge: Polity Press.

7 Formelle krav til oppgaven
Oppgaven skal ha et omfang på 2500 ord (max) Linjeavstand: 1.5 (standard margsetting) Skriftstørrelse: 12 punkt Font: Times New Roman, Palatino, Garamond eller lignende

8 Oppgavens forside All nødvendig informasjon om innlevering av eksamen finnes også på nettsidene til kurset. Oppgavens tittel, dvs i dette tilfellet den fullstendige oppgaveteksten. På semesteroppgaver og hjemmeeksamener: kandidatnummer – øverst på siden, midtstilt. Fagets navn, fagnivået og navn på kurset, semester og år. Eksempel: Kandidatnummer: Oppgave A: ”Gjør rede for mediumteoriens kjernepunkter og sammenlign teoritradisjonen med andre teorier om mediert kommunikasjon.” EXFAC03-MVIT, Kommunikasjon og mediering høst 2004

9 Innlevering av oppgaven
Når? Ennå ikke bestemt – beskjed vil bli gitt! Hvor: I resepsjonen på plan fire. Ingen navn på oppgaven, bare kandidatnummer (studentnr.) Du må underskrive egenerklæring som legges ved. Oppgaven leveres i 3 eksemplarer m/ referanseliste. Pensumliste? Leveres bare av de som må legge opp eget pensum. Endringer på pensumlisten må godkjennes av Espen Ytreberg

10 Sensur Sensuren kunngjøres ved oppslag på plan 2 og plan 4.
Vi opplyser ikke karakter over telefon eller e-post. Unntak for studenter som har bostedsadresse utenfor Oslo og Akershus. Etter noen dager ligger resultatet ute på Studentweb.


Laste ned ppt "Formelle krav og sjangerkonvensjoner"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google