Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til foreldremøte for 10. trinn Tirsdag 25. august 2015 kl. 18:30-20:00.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til foreldremøte for 10. trinn Tirsdag 25. august 2015 kl. 18:30-20:00."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til foreldremøte for 10. trinn Tirsdag 25. august 2015 kl. 18:30-20:00

2 Tidsplan for møtet Kl. 18.30- 19.15: Felles informasjon ved rektor og avdelingsleder auditoriet, rom 211 Kl. 19.30-20.00: Trinnvise klassemøter på klasserommene med valg av klassekontakter

3 Saker:  Informasjon fra skolen  Presentasjon av lærerne  Utdanningsvalg  Innsøking til videregående  Eksamen  Permisjoner/fravær  Plan over året  Rådsorgan ved skolen SU- SMU- FAU

4 Lærerne på trinnet 10 A og 10 B Johan Kvalø Turid Bae Eirik Eide 10 C Irene Skille Olsen Kristoffer Haugland Lian Faglærere: Mihaela Kvamme, Annbjørg Lindvik, Marianne Løvlie, Ståle Pedersen, Kyrre Myklebust Aril Dragesund Kontaktlærere:

5 Skolens ordensreglement: Kommunal forskrift om ordensreglement for kommunale grunnskoler i Bergen. En paragraf gjelder lokalt for Blokkhaugen skole( §9-1, 9-2) Er lagt ut på skolen sin hjemmeside.

6 Permisjon for elever: Bruk av meldebok og e-post www.bergensskolen.no/blokkhaugen www.bergensskolen.no/blokkhaugen Elevpermisjon (utover to dager): Vårt eget papirskjema eller søke digitalt på www.bergensskolen.no/blokkhaugen (tjenester og skjema) MinID www.bergensskolen.no/blokkhaugen Pr 1.10. 2013: Ny kommunal permisjonsforskrift Pr 1.10. 2014: Revisjon av Bergensstandarden for permisjon fra grunnskole opplæringen

7 Karakterer/terminer Karakterer –Lav kompetanse: 1-2 –Middels kompetanse: 3-4 –Høy kompetanse: 5-6 Terminer Fra 17. august til 17. januar Fra 18. januar til 17. juni

8

9 Valgfag Elevene skal ha 1,5timer pr uke Elevene skal få standpunktkarakter når et valgfag avsluttes.

10 It´s learning Elevdashbord Foreldredashbord Foreldretilgang gjennom MinID Karakterer Fravær Orden og atferd

11 Utviklingssamtaler Uke 44 Foresatte og elev –20 minutter pr. samtale –Elevsamtale i forkant

12 Praktisk informasjon:  Trafikksikkerhet til og fra skolen.  Vi ser at dere ikke kjører elevene opp bakken.  Kantine,  9.trinn har ansvaret  Tentamen og Eksamensdatoer:

13 Utdanningsvalg /UDV I faget Utdanningsvalg kan du prøve et utdanningsprogram før du velger hva du skal søke i videregående opplæring. Mitt yrke: Tidspunkt for utprøvingen: 27.01 på videregående: 7. – 18. des. valg av utprøving av utdanningsprogram for elevene. Får passord av lærer. Prøver å samle tilbudene i Åsane, men har ikke Åsane den skolen, så må de ut. Får velge studieretning – ikke skole. Du kan rangere tre utdanningsprogram som du ønsker å få vite mer om, og så får du ett ønske oppfylt. Går ikke an å bytte. Du må velge noe du er interessert i Foreldre: Gå inn på mitt yrke/vilbli.no Permisjon til private skoler? Kveldsmøte 19. januar : informasjon fra ulike skoler/utdanningsprogram

14 Innsøking Rundt jul – elevene får hjem: min id –Den skal de bruke når de skal søke. –Må ta vare på dette brevet. Når vi skal søke i februar, må de ha dette brevet med seg på skolen. –Hvis dere lager nytt passord, så må dere ha så kontroll at elevene har dette med seg på skolen i februar.

15 Søknadsfrist 1. mars. I fag der det er fastsatt at sluttvurderingen skal være «Deltatt» eller «Bestått», eller der det ikke skal foretas sluttvurdering, skal faget ikke telle med i poengberegningen. Har du fritak for opplæring eller vurdering med karakter i et fag, skal ikke faget telle med i poengberegningen. Har du fått IV (ikke vurderingsgrunnlag) i et fag eller IM (ikke møtt til eksamen), skal dette likevel telle med i beregningen med poengverdien 0. Poengsummen får du ved å summere alle tallkarakterene og deretter dele på antall karakterer. Dette gjennomsnittet, med to desimaler, multipliseres med 10.

16 Skolehelsetjenesten Helsesøster Kjersti Møgster til stede på Blokkhaugen skole: Tirsdager i ulik uke fra 08.00-15.00 og torsdager fra kl. 08.00-15-00 Mail adr: helsestasjoner.asane@bergen.kommune.no tlf : 53039921 helsestasjoner.asane@bergen.kommune.no Åpen dør for elevene torsdager fra: 13.30- 15.00

17 Rådsorgan ved skolen SU –Samarbeidsutvalget (SU) er skolens øverste rådgivende organ og her er alle partene i skolen representert SMU –Hensikten med skolemiljøutvalget er å sikre at skolen har et systematisk arbeid for et godt skolemiljø. SMU skal være et rådgivende organ for skolen i saker knyttet til dette. FAU – Alle foreldre som har barn på skolen, er medlem av foreldrerådet. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU). Elevråd –En viktig del av det systematiske skolemiljøarbeidet er involveringen av elevene og brukerorgan ved skolen.

18 FAU Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt. FAU er hjemlet i opplæringsloven § 11-4. Oppgaver for FAU Jobbe for et godt skolemiljø Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker Arrangere samlinger for foreldre og lærere Samarbeide med elevrådet, SU, SMU, KFU, rektor og lærere Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet

19 SU - Samarbeidsutvalget Samarbeidsutvalget (SU) er skolens øverste rådgivende organ og her er alle partene i skolen representert: elever, foreldre, undervisningspersonalet, andre tilsatte og to representanter fra kommunen, hvor rektor skal være den ene. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen. Hvem deltar i utvalget? elevene To representanter for foreldrerådet (lederen av FAU skal være den ene av disse to) skolens ansatte skolens ledelse kommunen

20 SU kan uttale seg om følgende Forslag til budsjett Virksomhets- og utviklingsplaner for skolen Plan for hjem-skole-samarbeid Skolevurdering Planer for ombygging og vedlikehold av skoleanleggene Skolens informasjonsvirksomhet Prinsipper for valg av bøker til skolebiblioteket Fritidsaktiviteter Skoleskyss Trafikkforholdene og hvordan skoleveien kan sikres Ordensreglementet

21 SMU Hva er formålet med et skolemiljøutvalg? øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet gi råd til skolen om skolemiljøet - ikke fatte bindende vedtak be skolen sette inn tiltak for å bedre det fysiske og psykososiale miljøet Alle skoler har plikt til å ha et skolemiljøutvalg etter opplæringsloven kapittel 11.

22 Hva kan utvalget påvirke og bidra med? godt fysisk miljø godt psykososialt miljø ordensreglement brukerundersøkelser be om tiltak for å bedre forhold ved skolen trivselstiltak

23 Elevrådet Elevane skal engasjerast i planlegginga og gjennomføring av det systematiske arbeidet for helse, miljø og sikkerhet ved skolen. Skolen skal legge til rette oppgaver for elevene etter det som er naturlig for det enkelte årstrinnet. Elevrådet kan utnevne to skolemiljørepresentanter for å ivareta elevene sine interesser overfor skolen og myndighetene i saker som har med skolemiljøet å gjøre. Skolemiljørepresentantene deltar i planlegging og gjennomføring av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ved skolen i den grad det vedkommer skolemiljøet for elevene.

24 Visjon for bergensskolen: «Kompetanse for alle i mulighetens skole»


Laste ned ppt "Velkommen til foreldremøte for 10. trinn Tirsdag 25. august 2015 kl. 18:30-20:00."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google