Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Endringer i regelverk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Endringer i regelverk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Endringer i regelverk

2 Udir – Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet Godkjenning av enkeltfag for elever: Rektor godkjenner Godkjenning av enkeltfag for voksne i vgo etter §4A og privatister: Fylkeskommunen godkjenner Hele opplæringsår: Fylkeskommunen godkjenner

3 Likeverdig eller mer omfattende enn opplæring etter læreplanverket
Vilkår Bestått det samme faget, fag som er likeverdig med eller som er mer omfattende enn fag etter læreplanverket for Kunnskapsløftet For fag i utlandet: Opplæringslandets karakterskala og «beståttgrense» Eleven må søke om godkjenning og må legge fram nødvendig dokumentasjon til den som treffer enkeltvedtaket NB! Rett til nødvendig utdannings- og yrkesrådgivning (Forskrift §§ 22-1 og 22-3)

4 Delegasjonssak Sak i Fylkesrådet (195/12):
Fylkeskommunens godkjenning delegeres til administrasjonssjefen Administrasjonssjefen videredelegerer til fylkesopplæringssjefen Fylkesopplæringssjefen avgjør hvordan det praktiske arbeidet gjennomføres

5 Udir – 7 - 2012 Informasjon om innføring av valgfag på ungdomstrinnet
Standpunkt i faget på det årstrinn det avsluttes Ved avslutning av 10.klasse Ett eller flere valgfag m/en eller flere st.pkt. Alle st.pkt.karakterene føres på vitnemålet Ved inntak beregnes gjennomsnitt som tellende karakter

6 Udir – Endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring Endringer i læreplanen Grunnlaget for vurdering i faget er endra: Ikke lenger forskriftsfestet at elevens forutsetninger er en del av grunnlaget for vurdering Elevens innsats skal være en del av grunnlaget for vurdering

7 Fritak for vurdering med karakter utvides til også å gjelde elever i grunnskolen
Fritak for vurdering med karakter gjelder hele faget, ikke bare den praktiske delen Voksne i vg opplæring etter § 4A fritas fra opplæring i kroppsøving

8 Idrettsfag Inntak på grunnlag av ferdigheter
Eget skjema må brukes Følgende legges til grunn fra inntaket 2013/2014: 10% av kapasiteten tas inn på idrettslige ferdigheter Karakternivået må være over 3 i snitt Søkere med høy poengsum (over inntakspoeng i prøveinntaket) tas ikke inn på idrettslige kriterier

9 Søkere med stryk-karakter
For elever med 2 stryk-karakterer/manglende karakterer eller flere SKAL det fylles ut et eget meldeskjema Skjemaet fylles ut av skolen og eleven i fellesskap (elevsamtale/vurderingssamtale) Ved «uenighet» mellom elev og skole vil skolens avkryssing bli lagt til grunn ved inntaket

10 Poengberegning Poengberegning er detaljert beskrevet på Vilbli.no
Ikke vurderingsgrunnlag (IV) gir poengverdi 0 Fritak for vurdering (F) teller ikke med i poengberegningen Manglende karakterer erstattes ikke Alle karakterer teller med, summeres, deles med antall karakterer og multipliseres med 10

11 Elever med IOP Elev med IOP i ett eller flere fag som ikke skal ha vurdering med karakter – det føres «Fritatt» (F) i rubrikken for standpunktkarakter og FAM44 «Fritatt for vurd.med karakter IOP» Poengverdi 0 – er på høring


Laste ned ppt "Endringer i regelverk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google