Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Endringer i regelverk. Udir – 6 - 2012 Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet – Godkjenning av enkeltfag for elever:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Endringer i regelverk. Udir – 6 - 2012 Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet – Godkjenning av enkeltfag for elever:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Endringer i regelverk

2 Udir – 6 - 2012 Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet – Godkjenning av enkeltfag for elever: Rektor godkjenner – Godkjenning av enkeltfag for voksne i vgo etter §4A og privatister: Fylkeskommunen godkjenner – Hele opplæringsår: Fylkeskommunen godkjenner

3 Likeverdig eller mer omfattende enn opplæring etter læreplanverket Vilkår – Bestått det samme faget, fag som er likeverdig med eller som er mer omfattende enn fag etter læreplanverket for Kunnskapsløftet – For fag i utlandet: Opplæringslandets karakterskala og «beståttgrense» – Eleven må søke om godkjenning og må legge fram nødvendig dokumentasjon til den som treffer enkeltvedtaket NB! Rett til nødvendig utdannings- og yrkesrådgivning (Forskrift §§ 22-1 og 22-3)

4 Delegasjonssak Sak i Fylkesrådet (195/12): – Fylkeskommunens godkjenning delegeres til administrasjonssjefen Administrasjonssjefen videredelegerer til fylkesopplæringssjefen Fylkesopplæringssjefen avgjør hvordan det praktiske arbeidet gjennomføres

5 Udir – 7 - 2012 Informasjon om innføring av valgfag på ungdomstrinnet Standpunkt i faget på det årstrinn det avsluttes Ved avslutning av 10.klasse – Ett eller flere valgfag m/en eller flere st.pkt. – Alle st.pkt.karakterene føres på vitnemålet Ved inntak beregnes gjennomsnitt som tellende karakter

6 Udir – 8 - 2012 Endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring – Endringer i læreplanen Grunnlaget for vurdering i faget er endra: -Ikke lenger forskriftsfestet at elevens forutsetninger er en del av grunnlaget for vurdering -Elevens innsats skal være en del av grunnlaget for vurdering

7 Fritak for vurdering med karakter utvides til også å gjelde elever i grunnskolen Fritak for vurdering med karakter gjelder hele faget, ikke bare den praktiske delen Voksne i vg opplæring etter § 4A fritas fra opplæring i kroppsøving

8 Idrettsfag Inntak på grunnlag av ferdigheter – Eget skjema må brukes Følgende legges til grunn fra inntaket 2013/2014: – 10% av kapasiteten tas inn på idrettslige ferdigheter – Karakternivået må være over 3 i snitt – Søkere med høy poengsum (over inntakspoeng i prøveinntaket) tas ikke inn på idrettslige kriterier

9 Søkere med stryk-karakter For elever med 2 stryk-karakterer/manglende karakterer eller flere SKAL det fylles ut et eget meldeskjema Skjemaet fylles ut av skolen og eleven i fellesskap (elevsamtale/vurderingssamtale) Ved «uenighet» mellom elev og skole vil skolens avkryssing bli lagt til grunn ved inntaket

10 Poengberegning Poengberegning er detaljert beskrevet på Vilbli.no Ikke vurderingsgrunnlag (IV) gir poengverdi 0 Fritak for vurdering (F) teller ikke med i poengberegningen Manglende karakterer erstattes ikke Alle karakterer teller med, summeres, deles med antall karakterer og multipliseres med 10

11 Elever med IOP Elev med IOP i ett eller flere fag som ikke skal ha vurdering med karakter – det føres «Fritatt» (F) i rubrikken for standpunktkarakter og FAM44 «Fritatt for vurd.med karakter IOP» Poengverdi 0 – er på høring


Laste ned ppt "Endringer i regelverk. Udir – 6 - 2012 Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet – Godkjenning av enkeltfag for elever:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google