Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Nore Neset Barneskule

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Nore Neset Barneskule"— Utskrift av presentasjonen:

1 Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Nore Neset Barneskule
Årsmøte Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Nore Neset Barneskule

2 SAKSLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av møteleder
Valg av referent Valg av to til å underskrive protokoll Info om overgang til barne-skule ved rektor Årsmelding fra FAU Regnskap for 2013/14 Budsjett for 2014/15 Arbeidsprogram Valg av nytt FAU Innkomne saker Fordeling av 17.mai overskudd Ordet fritt

3 FAU har bestått av følgende medlemmer:
Revisor: Åsta Kuven

4 FAU sitt ansvar Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

5 Oppgaver for FAU Jobbe for et godt skolemiljø
Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker Arrangere samlinger for foreldre og lærere Samarbeide med elevrådet, SU, SMU, KFU, rektor og lærere Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet

6 Møter FAU ble konstituert 15.10.13 og roller ble fordelt.
FAU har hatt 8 møter, og i tillegg 3 SU møter. Det har også vært møter mellom leder og rektor. Rektor har vært innkalt til og deltatt på FAU møtene.

7 Årets hovedsaker: Uteområdet Sykkelopplæring 4.klasse Ferieåpen SFO
Oppgradering/nye apparater Sykkelopplæring 4.klasse Ferieåpen SFO

8 Uteområdet Nye apparater Klatrepyramiden (Desember 2013)
Verdi/budsjett NN Aktivitetshus Saniteten Pyramide Utgift FAU

9 Uteområdet Apejungelen (Mai 2014) Verdi/Budsjett 80 000
Utgift FAU

10 Uteområdet Ballbingen (Juni 2014)

11 Skatebanen Verdi/Budsjett ? NN Grendelaget 5 000 Betong -2 772
Stein Montering Element Utgift FAU

12 Sykkelopplæring 4.klasse

13 Ferieåpen SFO FAU gjennomførte en spørreundersøkelse
Flertall for Bergensmodellen på de som svarte Saken ble stoppet av Tjenesteutvalget i kommunen Egen gruppe (kommunen) skal nå revurdere SFO tilbudet for hele kommunen

14 Arrangementer 2. klasse har arrangert juletrefest
7. klasse har hatt ansvar for 17. mai arrangement Viktig inntektskilde for FAU Overskuddet deles mellom FAU og skolekorpset

15 Skolemiljøutvalget (SMU) Samarbeidsutvalg (SU)
Har hatt 3 møter Oppstart sosial læreplan Mjølkeordning Skuleball Arbeid for å hindra snusbruk på skulen Ordensreglementet Sykling til skulen Økonomi

16 KFU KFU har hatt jevnlige møter
Tar opp saker som har betydning for flere skoler Mobbing Rus og narkotika Økonomi Helsesøster tilbud Renhold Foredrag for foreldre Jobber tett opp mot skolesjefen Viktig at man har et fungerende KFU

17 Regnskap Inntekter KUP midler ,00 (Treningsapparater ute) Saniteten ,00 (Tilskudd til skaterampe/pyramide) 17.Mai ,00 Juletrefest ,00 Renter ,44 Sum inntekter ,44 Utgifter Klatrepyramide ,70 Nettside ,00 Annonsering, gebyr ,00 Overskudd Skulemusikken ,00 Trygg trafikk materiale ,50 Apejungelen sand ,00 Skatepark ,00 Grasdekke ballbingen ,00 Sum utgifter ,20 Dugnadsarbeid (Klatrepyramide, Apejungelen, Ballbingen) Over Kr 

18

19 Budsjett 2014/2015 Inntekter 17.Mai feiring 30 000 Juletrefest 1 000
Sum inntekter Kostnader Ny ball binge,Sleng disse, gapahuk,asfalt Treningsapparat Overskudd 17.mai til skulemusikken Apejungelen Trygg trafikk Nettside Diverse (annonse, gebyr…) Sum kostnader Resultat

20

21

22 Valg av nytt FAU Alle i FAU velges for to år, utenom 7. klasse som velges for ett år. Valg av leder, nest leder, skriver og kasserer velges ved neste FAU møte

23 Ordet fritt


Laste ned ppt "Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Nore Neset Barneskule"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google