Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årsmøte 14.10.2014 Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Nore Neset Barneskule.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årsmøte 14.10.2014 Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Nore Neset Barneskule."— Utskrift av presentasjonen:

1 Årsmøte 14.10.2014 Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Nore Neset Barneskule

2 SAKSLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av møteleder Valg av referent Valg av to til å underskrive protokoll Info om overgang til barne-skule ved rektor Årsmelding fra FAU Regnskap for 2013/14 Budsjett for 2014/15 Arbeidsprogram Valg av nytt FAU Innkomne saker – Fordeling av 17.mai overskudd Ordet fritt

3 FAU har bestått av følgende medlemmer: Revisor: Åsta Kuven

4 FAU sitt ansvar Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

5 Oppgaver for FAU Jobbe for et godt skolemiljø Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker Arrangere samlinger for foreldre og lærere Samarbeide med elevrådet, SU, SMU, KFU, rektor og lærere Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet

6 Møter FAU ble konstituert 15.10.13 og roller ble fordelt. FAU har hatt 8 møter, og i tillegg 3 SU møter. Det har også vært møter mellom leder og rektor. Rektor har vært innkalt til og deltatt på FAU møtene.

7 Årets hovedsaker: Uteområdet – Oppgradering/nye apparater Sykkelopplæring 4.klasse Ferieåpen SFO

8 Uteområdet Nye apparater – Klatrepyramiden (Desember 2013) Verdi/budsjett 393 750 NN Aktivitetshus 10 000 Saniteten 15 000 Pyramide -51 516 Utgift FAU 26 516

9 Uteområdet – Apejungelen (Mai 2014) Verdi/Budsjett 80 000 Utgift FAU 19 000

10 Uteområdet – Ballbingen (Juni 2014)

11 Skatebanen Verdi/Budsjett ? NN Grendelaget 5 000 Betong -2 772 Stein -1 649 Montering -6 250 Element -53 000 Utgift FAU 58 671

12 Sykkelopplæring – 4.klasse

13 Ferieåpen SFO FAU gjennomførte en spørreundersøkelse – Flertall for Bergensmodellen på de som svarte – Saken ble stoppet av Tjenesteutvalget i kommunen Egen gruppe (kommunen) skal nå revurdere SFO tilbudet for hele kommunen

14 Arrangementer 2. klasse har arrangert juletrefest 7. klasse har hatt ansvar for 17. mai arrangement – Viktig inntektskilde for FAU – Overskuddet deles mellom FAU og skolekorpset

15 Skolemiljøutvalget (SMU) Samarbeidsutvalg (SU) Har hatt 3 møter Oppstart sosial læreplan Mjølkeordning Skuleball Arbeid for å hindra snusbruk på skulen Ordensreglementet Sykling til skulen Økonomi

16 KFU KFU har hatt jevnlige møter Tar opp saker som har betydning for flere skoler – Mobbing – Rus og narkotika – Økonomi – Helsesøster tilbud – Renhold – Foredrag for foreldre Jobber tett opp mot skolesjefen Viktig at man har et fungerende KFU

17 Regnskap Inntekter KUP midler45 000,00(Treningsapparater ute) Saniteten15 000,00(Tilskudd til skaterampe/pyramide) 17.Mai61 122,00 Juletrefest 400,00 Renter 3 684,44 Sum inntekter125 206,44 Utgifter Klatrepyramide51 516,70 Nettside 575,00 Annonsering, gebyr 1 012,00 Overskudd Skulemusikken30 561,00 Trygg trafikk materiale 982,50 Apejungelen sand 9 000,00 Skatepark53 000,00 Grasdekke ballbingen 0,00 Sum utgifter 146 647,20 Dugnadsarbeid (Klatrepyramide, Apejungelen, Ballbingen) Over 200 000Kr

18

19 Budsjett 2014/2015 Inntekter 17.Mai feiring30 000 Juletrefest 1 000 Sum inntekter61 000 Kostnader Ny ball binge,Sleng disse, gapahuk,asfalt- 70 000 Treningsapparat - 45 000 Overskudd 17.mai til skulemusikken - 15 000 Apejungelen - 10 000 Trygg trafikk- 500 Nettside- 500 Diverse (annonse, gebyr…)- 550 Sum kostnader 141 550 Resultat- 80 550

20

21

22 Valg av nytt FAU Alle i FAU velges for to år, utenom 7. klasse som velges for ett år. Valg av leder, nest leder, skriver og kasserer velges ved neste FAU møte

23 Ordet fritt


Laste ned ppt "Årsmøte 14.10.2014 Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Nore Neset Barneskule."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google