Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årsmøte 14.10.2014 Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Nore Neset Barneskule.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årsmøte 14.10.2014 Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Nore Neset Barneskule."— Utskrift av presentasjonen:

1 Årsmøte Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Nore Neset Barneskule

2 SAKSLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av møteleder Valg av referent Valg av to til å underskrive protokoll Info om overgang til barne-skule ved rektor Årsmelding fra FAU Regnskap for 2013/14 Budsjett for 2014/15 Arbeidsprogram Valg av nytt FAU Innkomne saker – Fordeling av 17.mai overskudd Ordet fritt

3 FAU har bestått av følgende medlemmer: Revisor: Åsta Kuven

4 FAU sitt ansvar Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

5 Oppgaver for FAU Jobbe for et godt skolemiljø Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker Arrangere samlinger for foreldre og lærere Samarbeide med elevrådet, SU, SMU, KFU, rektor og lærere Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet

6 Møter FAU ble konstituert og roller ble fordelt. FAU har hatt 8 møter, og i tillegg 3 SU møter. Det har også vært møter mellom leder og rektor. Rektor har vært innkalt til og deltatt på FAU møtene.

7 Årets hovedsaker: Uteområdet – Oppgradering/nye apparater Sykkelopplæring 4.klasse Ferieåpen SFO

8 Uteområdet Nye apparater – Klatrepyramiden (Desember 2013) Verdi/budsjett NN Aktivitetshus Saniteten Pyramide Utgift FAU

9 Uteområdet – Apejungelen (Mai 2014) Verdi/Budsjett Utgift FAU

10 Uteområdet – Ballbingen (Juni 2014)

11 Skatebanen Verdi/Budsjett ? NN Grendelaget Betong Stein Montering Element Utgift FAU

12 Sykkelopplæring – 4.klasse

13 Ferieåpen SFO FAU gjennomførte en spørreundersøkelse – Flertall for Bergensmodellen på de som svarte – Saken ble stoppet av Tjenesteutvalget i kommunen Egen gruppe (kommunen) skal nå revurdere SFO tilbudet for hele kommunen

14 Arrangementer 2. klasse har arrangert juletrefest 7. klasse har hatt ansvar for 17. mai arrangement – Viktig inntektskilde for FAU – Overskuddet deles mellom FAU og skolekorpset

15 Skolemiljøutvalget (SMU) Samarbeidsutvalg (SU) Har hatt 3 møter Oppstart sosial læreplan Mjølkeordning Skuleball Arbeid for å hindra snusbruk på skulen Ordensreglementet Sykling til skulen Økonomi

16 KFU KFU har hatt jevnlige møter Tar opp saker som har betydning for flere skoler – Mobbing – Rus og narkotika – Økonomi – Helsesøster tilbud – Renhold – Foredrag for foreldre Jobber tett opp mot skolesjefen Viktig at man har et fungerende KFU

17 Regnskap Inntekter KUP midler45 000,00(Treningsapparater ute) Saniteten15 000,00(Tilskudd til skaterampe/pyramide) 17.Mai61 122,00 Juletrefest 400,00 Renter 3 684,44 Sum inntekter ,44 Utgifter Klatrepyramide51 516,70 Nettside 575,00 Annonsering, gebyr 1 012,00 Overskudd Skulemusikken30 561,00 Trygg trafikk materiale 982,50 Apejungelen sand 9 000,00 Skatepark53 000,00 Grasdekke ballbingen 0,00 Sum utgifter ,20 Dugnadsarbeid (Klatrepyramide, Apejungelen, Ballbingen) Over Kr

18

19 Budsjett 2014/2015 Inntekter 17.Mai feiring Juletrefest Sum inntekter Kostnader Ny ball binge,Sleng disse, gapahuk,asfalt Treningsapparat Overskudd 17.mai til skulemusikken Apejungelen Trygg trafikk- 500 Nettside- 500 Diverse (annonse, gebyr…)- 550 Sum kostnader Resultat

20

21

22 Valg av nytt FAU Alle i FAU velges for to år, utenom 7. klasse som velges for ett år. Valg av leder, nest leder, skriver og kasserer velges ved neste FAU møte

23 Ordet fritt


Laste ned ppt "Årsmøte 14.10.2014 Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Nore Neset Barneskule."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google