Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Om lokallaget og skoleringstilbudet til arbeidsplasstillitsvalgte Skolering av nye tillitsvalgte Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Bergen 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Om lokallaget og skoleringstilbudet til arbeidsplasstillitsvalgte Skolering av nye tillitsvalgte Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Bergen 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Om lokallaget og skoleringstilbudet til arbeidsplasstillitsvalgte Skolering av nye tillitsvalgte Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Bergen 2014

2 Organisasjonskart Utdanningsforbundet Bergens2 Lokallagsstyret (11) Leder (1) Nestleder (1) VGO (1+1 vara) Grunnskole (3) Barnehage (2) Ledere (1+1vara) HTV (1+1 vara) Fritt valgt (1+2 vara) Lederforum Rektorer Styrere Avd.leder Andre Utvalg GS Utvalg BHG Leder- råd FST/ Utvalg VGO AT- nettverk GS BHG Vara (5) 2 valgte HT Styremedlem fra GS Varamedlem fra BHG Styremedlem fra GS Varamedlem fra BHG

3 Utdanningsforbundet Bergen Lokallagsstyret og hovedtillitsvalgte Utvalg barnehage Strandgaten 198, 5. etg. Telefon: 56 12 50 50 bergen@udf.no www.utdanningsforbundet.no/bergen https://www.facebook.com/utdanningsforbundetbergen

4 Utdanningsforbundet Utdanningsforbundet skal ivareta medlemmenes interesser når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår, og når det gjelder utdanningspolitiske spørsmål. En fagforening arbeider for det enkelte medlem gjennom å sikre gode kollektive lover og avtaler. Grunntanken er at den enkelte sikres best gjennom kollektive goder. Utdanningsforbundet Bergens4

5 Utdanningsforbundet En relativt homogen organisasjon –Alle medlemmer jobber innenfor utdanningsløpet –Alle medlemmer har høyere utdanning –Alle medlemmene tjener relativt sett mindre enn grupper vi liker å sammenligne oss med i privat sektor –De fleste medlemmene har trygge arbeidsplasser og greie pensjonsavtaler –Likevel forskjell på barnehagelærere, grunnskolelærere, videregåendelærere, ansatte i universitet og høyskole, skoleledere med mer.. Utdanningsforbundet Bergens5

6 Jeg er ny AT… Barnehageloven SFS2201 Folketrygd loven Ferieloven SGS 1010 Forvaltnings loven Arbeidsmiljø loven Hoved avtalen Hovedtariff avtalen Utdanningsforbundet Bergens6 Kan jeg dette? Rettigheter Plikter 56125050

7 Utdanningsforbundet Bergen Lokallaget skolerer og veileder sine ATer I tillegg til fylkeslaget sin modulskolering får du som tillitsvalgt skolering gjennom nettverk, AT-møter, medlemsmøter. Lokallaget prioriterer klubbesøk når det er ønsket i klubben. Ved spørsmål og problemstillinger knyttet til rollen som tillitsvalgt tar man kontakt med lokallaget pr. e-post eller telefon.

8 Utdanningsforbundet Bergen Hvor finnes mer informasjon? Alle medlemmer får medlemsalmanakken, fagbladet Utdanning og tidsskriftet Første steg. Ufo-info og Medbestemmelseskalender fra lokallaget. Her er mye god informasjon og godt lesestoff om lønns- og arbeidsvilkår og profesjonsspørsmål! Alle tillitsvalgte får ForbundsnyttForbundsnytt Bruk www.utdanningsforbundet.no og klikk videre derfra bl.a. til lønns- og arbeidsvilkår, fylkeslagets og lokallagets hjemmesider m.m.www.utdanningsforbundet.no Alle medlemmer kan logge seg inn på sine personlige sider herfra Min sideMin side Registrerte ATer får i tillegg tilgang på opplysninger om medlemmene på sin arbeidsplass Følg med i bladet Utdanning og www.utdanningsnytt.nowww.utdanningsnytt.no

9 Utdanningsforbundet Bergen Hvem kan gi deg råd og hjelp? I saker som gjelder Utdanningsforbundet som organisasjon, kontakter AT som regel lokallaget ved lokallagsleder I saker som gjelder lønns- og arbeidsforhold kontakter AT som regel hovedtillitsvalgt I personalsaker kontakter som regel AT hovedtillitsvalgt I arbeidsmiljøsaker kontakter AT hovedtillitsvalgt og eller verneombud/hovedverneombud AT går altså vanligvis til lokallaget og ikke direkte til fylkeslaget.

10 Utdanningsforbundet Bergen Medbestemmelse og demokrati Medbestemmelse er en fundamental, demokratisk og lovfestet rett (Grunnlov og arbeidsmiljølov) Medbestemmelse er ikke ”noe spesielt for Utdanningsforbundet” Medbestemmelse gjelder generelt og er historisk innarbeidet i arbeidslivet - bl.a. gjennom Hovedavtalen Når arbeidstakerne organiserer seg, settes medbestemmelse i system og blir ivaretatt av fagforeningen og tillitsvalgte

11 Utdanningsforbundet Bergen Tillitsvalgtes arbeidsvilkår Tillitsvalgte etter HA har i utgangspunktet rett til tjenestefri med lønn for å utføre sine oppgaver De praktiske forholdene skal legges til rette slik at AT kan utføre sine oppgaver AT tar opp dette med rektor/styrer HT tar dette opp med kommunen Partene skal, sammen og hver for seg, sørge for kontinuerlig oppfølging og opplæring av tillitsvalgte Tjenestefri/permisjoner er regulert gjennom egne bestemmelser

12 Utdanningsforbundet Bergen - det blir mer skolering: Modul 4 – for alle tillitsvalgte (også erfarne): Februar 2014, uke 7 for Bergen (delt på 2 kurs etter bydel/tariffområde) Ulike grupper av ATer får i tillegg også egne tilbud: for eksempel regionsvise dagskurs arrangert av medlemsgruppene.


Laste ned ppt "Om lokallaget og skoleringstilbudet til arbeidsplasstillitsvalgte Skolering av nye tillitsvalgte Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Bergen 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google