Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Liv M. Lassen,2008 Etikk og Holdninger Ramme & Plattform i Spesialpedagogisk Rådgivning 1. September, 2008 Liv M. Lassen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Liv M. Lassen,2008 Etikk og Holdninger Ramme & Plattform i Spesialpedagogisk Rådgivning 1. September, 2008 Liv M. Lassen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Liv M. Lassen,2008 Etikk og Holdninger Ramme & Plattform i Spesialpedagogisk Rådgivning 1. September, 2008 Liv M. Lassen

2 Liv M. Lassen,2008 Etikk som ramme for spesialpedagogisk rådgivning n Faglige etiske holdninger og praksis viktig n for profesjonen n for brukeren n for samfunnet n Etikk er læren om verdier & livsprinsipper hvordan disse tilpasses livets mange situasjoner n Innen spesialpedagogikk: menneskeverd & selvbestemmelsesrett & livskvalitet

3 Liv M. Lassen,2008 Bevisst Holdning til Etikk EN BESKYTTELSE FOR BÅDE RÅDGIVEREN OG RÅDSØKER

4 Liv M. Lassen,2008 Innholdet i vurderingen n Lovmessige rammer n Internasjonale n Nasjonale n Faglige retningslinjer n Instrukser & Rutiner n Verdimessige evalueringer: n personlige (eks. Rettferdighet) n faglige ( eks. Medvirkning) n sosiale (eks. Systemutnyttelse)

5 Liv M. Lassen,2008 Kunnskap ikke tilstrekkelig n “Etisk sensitivitet” krever en kontinuerlig vurdering rundt profesjonell atferd. n Mange dilemmaer n Aldri helt utviklet

6 Liv M. Lassen,2008 Swanson (1983) n Man opptrer sannsynligvis etisk når: n man er personlig & profesjonelt ærlig n holder rådsøkers interesse i fokus n unngår personlig vinning n kan forklare sine handlinger som “de beste” vurdert ut fra profesjonens etiske regler & prinsipper

7 Liv M. Lassen,2008 Hvorfor etikk er et viktig tema n Etiske funksjoner eksisterer både som: n bevisste vurderinger n skjulte verdivalg n Rådgivning preges av ulike og asymmetriske posisjoner i forlhold til: n makt n sårbarhet n avhengighet

8 Liv M. Lassen,2008 Ikke Kontigent Hjelp “ Give a child a fish and you feed him for a day. Teach a child to fish and you feed him for life “ (Ukjent)

9 Liv M. Lassen,2008 To Faktorer n Gjør det nødvendig for enhver rådgiver å kontinuerlig vurdere rådgivningsforholdet ut fra etisk perspektiv: n Rådgivers redskap er seg selv -- menneskelig n Den asymmertiske posisjonen kan misbrukes uten at man er klar over det og til tross for gode intensjoner.

10 Liv M. Lassen,2008 Bevissthet om dekke egne behov. n Hvorfor velger du å være rådgiver ?: STATUS MENING GODHET MAKT (Geldard, 1989)

11 Liv M. Lassen,2008 Kategorisering av uetisk atferd (Swanson) n Inkompetent atferd n å påta seg arbeid man ikke er kvalifisert for pga manglende forståelse, trening eller ferdigheter – Dilemma: Hva kan du gjøre når du forstår at du ikke har den nødvendige kompetansen og din er den beste rådsøker kan få i ditt dristrikt eller på det nåværende tidspunktet? – Hva er rådgivers ansvar og hva er rådsøkers ansvar?

12 Liv M. Lassen,2008 Uetisk atferd : Bryte etiske reglene rundt rådgivngsforholdet n Taushetsplikt – Dilemma: Kan taushetsplikten gjøre at du ikke vurderer at du gjør det beste for rådsøker ? (Overførringer, barnevernssaker, osv.) n Personlig vinning – Har dine behov for vellykkethet / status påvirket hvilke saker du tar go hvordan du går frem? n Personlig behov – Har du noen gang opplevd å dekke personlig behov (som kontakt, anerkjennelse) i arbeidet?

13 Liv M. Lassen,2008 Norsk Psykologforenings Etiske Prinsipper n Respekt for klientes integritet n Krav om ikke klienten antastes n Jobbe for å fremme menneskers muligheter – selvinnsikt & selvbestemmelse – fjerne/ minske lidelse – bedre menneskers livsvilkår – ansvar for dem som står svakt n Holde seg orientert faglig, øke kompetansen n Bevissthet om faglige & personlige svake & sterke sider

14 Liv M. Lassen,2008 Ansvar n Rådgiver : å tilrettelegge prosessen å lede prosessen å sørge for å fullføre prosessen & å være “model”: holdninger/ handlinger (Carkhuff) n Rådsøker : Valg av fokus & gjennomføring n Kontrakt : Verktøy

15 Liv M. Lassen,2008 Roller & rollekonflikt n Differensiert modell: Å ivareta den primære rådsøkers behov n Integrert modell: Å ivareta det pedagogiske miljøets behov eller/ og Å ivareta samfunnsmessig perspektiv. (Bond, 1992)

16 Liv M. Lassen,2008 5 Dilemmaer: 1: Balanse gjensidighet- asymmetri 2: Balanse subjektivitet- objektivitet 3: Balanse distanse- nærhet 4: Balanse helhet- spesifikk fokus 5: Balanse dekking av rådsøkers behov - dekking av egne profesjonell behov. ( integritet, ærlighet, prestasjon, osv. )

17 Liv M. Lassen,2008 Tvill & Vurdering n Veiledning og refleksjon med kolleger n Åpenhet overfor rådsøker n Som Ramme - bruk prinsipper, lover, instrukser n Gjør den “beste vurderingen” i hver situasjon.

18 Liv M. Lassen,2008 Diskusjon rundt sentrale etiske dilemmaer: n Hvilke kompetanse har du? n Hvilke forhold til rådsøker har/ kan påvirke din faglig integritet? n Når er taushetsplikten et dilemma? n Hvordan har du /kan du påvirke klienten med dine verdier og holdninger? n Hvilke personlige behov har du opplevd å dekke i å hjelpe andre?


Laste ned ppt "Liv M. Lassen,2008 Etikk og Holdninger Ramme & Plattform i Spesialpedagogisk Rådgivning 1. September, 2008 Liv M. Lassen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google