Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lærerprofesjonens etiske plattform

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lærerprofesjonens etiske plattform"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lærerprofesjonens etiske plattform
Veien videre……

2 Lærerprofesjonens etiske plattform 08082013

3 Lærerprofesjonens etikk – hva og hvorfor?
Profesjonsetikken er vårt felles verdigrunnlag som arbeidet vi utfører i barnehage og skole skal hvile på. Lærerprofesjonens etiske plattform er viktig for å: understøtte etisk forsvarlig praksis i barnehage og skole fremme felles ansvar for beslutninger øke profesjonens etiske bevissthet høyne tilliten mellom lærerprofesjonen og samfunnet styrke profesjonens evne til å stå for, og begrunne valgene vi tar skape profesjonell samhørighet tydeliggjøre utad hva lærerprofesjonen står for støtte profesjonen i å korrigere og styre seg selv Lærerprofesjonens etiske plattform

4 Veien fram Brede høringsrunder internt (fylkeslag, lokallag, nettsidene) og eksternt (Kunnskaps dep, Utd.direktorat, KS, PBL, Barneombud høringsbrev) Fikk 41 høringssvar Møter med andre lærerorganisasjoner Vedtatt i Utdanningsforbundets sentralstyre Vedtatt i Skolenes Landsforbund på samme tid Lokalt: presentert i drøftingsmøtet i Byrådsavdeling for Barnehage og skole i Bergen kommune

5 Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3
1. Hvem, hva, hvorfor 2. Grunnleggende verdier 3. Profesjonelt ansvar Lærerprofesjonens etiske plattform

6 1. Hvem, hva og hvorfor? Lærerprofesjonens etiske plattform

7 Allmenn «grenseløs» godhet
2. Verdigrunnlaget Allmenn «grenseløs» godhet Å ville godt og å kunne godt Å ivareta både individ og gruppe Å virke for dem det gjelder, der det gjelder Lærerprofesjonens etiske plattform

8 3. Det etiske ansvaret – ulike perspektiver
Den enkeltes ansvar i de direkte møtene med «sine» barnehagebarn, elever og foresatte Den enkeltes ansvar som del av kollegiet på arbeidsplassen Den enkeltes ansvar som del av lærerprofesjonen i samfunnet Lærerprofesjonens etiske plattform

9 Profesjonelt ansvar medfører forpliktelser
Lærerprofesjonens etiske plattform

10 Veien(e) videre Lærerprofesjonens etiske plattform

11 Tiltak – sentralt (eksempler)
Kurs, konferanser med profesjonsetikk som tema Utdanningsforbundet sentralt skal arrangere kurs og konferanser som enten har profesjonsetikk som hovedtema eller som ett av flere temaer. Tillitsvalgtopplæringens sentrale kurs skal tematisere profesjonsetikken….. Alle moduler i grunnskoleringen skal vurderes og videreutvikles… Videreutvikle nettsiden som arena for erfaringsdeling og kunnskapsformidling…… Lærerprofesjonens etiske plattform

12 Profesjonsetikk – strategiplan
Utredning av profesjonsetisk råd Følge- og sluttevaluering av utviklingsarbeidet Lærerprofesjonens etiske plattform

13 Nettsidene – kommunikasjonskanal og støtte
Lærerprofesjonens etiske plattform

14 Vi er i på vei…… Lærerprofesjonens etiske plattform

15 Oppdraget: Hvordan implementere den profesjonsetiske plattformen på en god måte og uten at det oppleves som enda en ny oppgave? Lærerprofesjonens etiske plattform


Laste ned ppt "Lærerprofesjonens etiske plattform"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google