Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lærerprofesjonens etiske plattform Veien videre…….

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lærerprofesjonens etiske plattform Veien videre……."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lærerprofesjonens etiske plattform Veien videre……

2 Lærerprofesjonens etiske plattform 08082013s2

3 Lærerprofesjonens etiske plattform 08082013s3 Lærerprofesjonens etikk – hva og hvorfor? Profesjonsetikken er vårt felles verdigrunnlag som arbeidet vi utfører i barnehage og skole skal hvile på. Lærerprofesjonens etiske plattform er viktig for å: understøtte etisk forsvarlig praksis i barnehage og skole fremme felles ansvar for beslutninger øke profesjonens etiske bevissthet høyne tilliten mellom lærerprofesjonen og samfunnet styrke profesjonens evne til å stå for, og begrunne valgene vi tar skape profesjonell samhørighet tydeliggjøre utad hva lærerprofesjonen står for støtte profesjonen i å korrigere og styre seg selv

4 Brede høringsrunder internt (fylkeslag, lokallag, nettsidene) og eksternt (Kunnskaps dep, Utd.direktorat, KS, PBL, Barneombud - 77 høringsbrev) Fikk 41 høringssvar Møter med andre lærerorganisasjoner Vedtatt i Utdanningsforbundets sentralstyre 25.10.12 Vedtatt i Skolenes Landsforbund på samme tid Lokalt: presentert i drøftingsmøtet i Byrådsavdeling for Barnehage og skole i Bergen kommune s4 Veien fram

5 Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3 Lærerprofesjonens etiske plattform 08082013s5 1. Hvem, hva, hvorfor 2. Grunnleggende verdier 3. Profesjonelt ansvar

6 Lærerprofesjonens etiske plattform 08082013s6 1. Hvem, hva og hvorfor?

7 2. Verdigrunnlaget Lærerprofesjonens etiske plattform 08082013s7 Å ivareta både individ og gruppe Allmenn «grenseløs» godhet Å ville godt og å kunne godt Å virke for dem det gjelder, der det gjelder

8 3. Det etiske ansvaret – ulike perspektiver Lærerprofesjonens etiske plattform 08082013s8 1.Den enkeltes ansvar i de direkte møtene med «sine» barnehagebarn, elever og foresatte 2.Den enkeltes ansvar som del av kollegiet på arbeidsplassen 3.Den enkeltes ansvar som del av lærerprofesjonen i samfunnet

9 Profesjonelt ansvar medfører forpliktelser Lærerprofesjonens etiske plattform 08082013s9

10 Veien(e) videre Lærerprofesjonens etiske plattform 08082013s10

11 Tiltak – sentralt (eksempler) Lærerprofesjonens etiske plattform 08082013  Kurs, konferanser med profesjonsetikk som tema Utdanningsforbundet sentralt skal arrangere kurs og konferanser som enten har profesjonsetikk som hovedtema eller som ett av flere temaer.  Tillitsvalgtopplæringens sentrale kurs skal tematisere profesjonsetikken…..  Alle moduler i grunnskoleringen skal vurderes og videreutvikles…  Videreutvikle nettsiden som arena for erfaringsdeling og kunnskapsformidling…… s11

12 Profesjonsetikk – strategiplan Lærerprofesjonens etiske plattform 08082013 Utredning av profesjonsetisk råd Følge- og sluttevaluering av utviklingsarbeidet s12

13 Nettsidene – kommunikasjonskanal og støtte Lærerprofesjonens etiske plattform 08082013s13 profesjonsetikk@utdanningsforbundet.no

14 Lærerprofesjonens etiske plattform 08082013s14 Vi er i på vei……

15 Oppdraget: Hvordan implementere den profesjonsetiske plattformen på en god måte og uten at det oppleves som enda en ny oppgave? Lærerprofesjonens etiske plattform 08082013s15


Laste ned ppt "Lærerprofesjonens etiske plattform Veien videre……."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google