Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Disposisjoner over tid: Stabilitet, endring og koherens.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Disposisjoner over tid: Stabilitet, endring og koherens."— Utskrift av presentasjonen:

1 Disposisjoner over tid: Stabilitet, endring og koherens

2 Konseptuelle tema “Noen ting endrer seg, og noen ting forblir som de var…” Personlighets-utvikling Kontinuitet, konsistens og stabilitet i personer over tid - og samtidig den endring som kontinuerlig foregår.

3 Personlighets-utvikling  Stabilitet  Koherens  Endring

4 Trekk A1A2 A3A4 Tid Trekk A5A6

5  Relativ stabilitet og endring (Rank Order)  Gruppe-nivå stabilitet og endring (Mean Level) T1 T2 ABCDEABCDE

6 Korrelasjon T1-T2 (r=0.30)

7 T1 T2 ABCDEABCDE ABCDEABCDE

8 Korr T1-T2 (r=0.80)

9 Tre analyse-nivå  Populasjons-nivå  Gruppe-nivå  Individ-nivå

10 Personlighets-stabilitet over tid  Stabilitet i temperament i spedbarnsperiode  Stabilitet gjennom barndom  Relativ stabilitet i voksen alder  Gruppe-nivå stabilitet i voksen alder

11 Temperament hos spedbarn  Stabile individuelle forskjeller framstår svært tidlig i livet  Moderat stabilitet i løpet av første leveår  Høyere stabilitet over kortere tidsintervaller  Økt stabilitet med økt alder

12 Stabilitet i barndom  Flere distinkte trekk framstår  Moderat stabilitet  Barndoms-målinger kan til en viss grad predikere senere personlighet, men predikerbarhet avhenger av tidsspenn.

13 Relativ stabilitet hos voksne  Fem-faktor trekkene viser moderat til høy grad av stabilitet (nevrotisisme, ekstraversjon, åpenhet, varme og samvittighet)  3-30 år: test-retest korrelasjon 0.50-0.80

14 Gruppe-nivå stabilitet  Fem-faktor trekkene viser relativt stabile gruppe-nivå over tid, MEN  Åpenhet, ekstraversjon og nevrotisisme gradvis reduksjon med alder.  Varme og samvittighet gradvis økning.

15 Personlighetsendring i livstidsperspektiv  Selvfølelse: M+, K- (ungdom til voksen)  Fleksibilitet og impulsivitet: reduksjon  Autonomi, dominans, ledelse: økning  Stimulus søking: opp-og-så-ned  Opplevd kompetanse: økning

16 Koherens over tid Ekteskap, stabilitet, tilfredshet og skilsmisse Nevrotisisme og manglende impulskontroll hos mann, og nevrotisisme hos kvinne funnet som prediktorer for skilsmisse.

17 Alkoholisme og emosjonelle forstyrrelser Menn med høy nevrotisisme utviklet i større grad alkoholproblemer og emosjonelle problemer senere i livet. Menn med alkoholproblemer hadde lavere impulskontroll enn menn med emosjonelle problemer

18 Prediksjon av personlighetsendring!  Like ektepar viser størst grad av personlighets- stabilitet.  Ektepar med stor ulikhet gjennomgår størst endring.

19 Hva annet enn trekk kan endre seg over tid?  Mindre bruk av forsvarsmekanismer  Mestringsstrategier  Identitet  ….

20 Oppsummering  Sterk evidens for relativ stabilitet i personlighet over tid  Personlighetsendring delvis systematisk og predikerbar  Evidens for koherens og sammenheng over tid


Laste ned ppt "Disposisjoner over tid: Stabilitet, endring og koherens."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google