Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Knudtsen Folkehelse i Nord-Trøndelag Fylkeskommunens rolle Folkehelse i endring – status og utfordringer HUNT 1- HUNT 3. Spillemiddelkonferanse 2011 Margunn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Knudtsen Folkehelse i Nord-Trøndelag Fylkeskommunens rolle Folkehelse i endring – status og utfordringer HUNT 1- HUNT 3. Spillemiddelkonferanse 2011 Margunn."— Utskrift av presentasjonen:

1 Knudtsen Folkehelse i Nord-Trøndelag Fylkeskommunens rolle Folkehelse i endring – status og utfordringer HUNT 1- HUNT 3. Spillemiddelkonferanse 2011 Margunn Skjei Knudtsen Spesialrådgiver, dr. art. Nord-Trøndelag fylkeskommune

2 Hjemmelsgrunnlag/forankring –Lov om fylkeskommunens oppgaver i folkehelsearbeidet Regional utviklingsaktør Koordinere det regionale folkehelsearbeidet Koordinere samarbeidet mellom regionalt nivå og lokalt nivå Initiere folkehelsetiltak Ha oversikt over helsetilstanden i fylket Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet

3 Strategi for folkehelsearbeidet i Nord-Trøndelag 2011-2014

4 9 innsatsområder Fysisk aktivitet, friluftsliv og naturopplevelser Kultur og helse Kosthold og ernæring Rusforebygging Tobakksforebygging Mental helse Tannhelse Skade- og ulykkesforebyggende arbeid Utvikling og formidling av kunnskap

5 Levealder og livskvalitet Somatisk helse Psykisk helse Levevaner; røyking, snus og alkohol fysisk aktivitet Utfordringer - vegen videre Folkehelse – status og utvikling HUNT 1- HUNT 3

6

7 SSB

8 Kilde: Statistisk Sentralbyrå

9 Generell god livskvalitet øker

10 Livskvalitet Prosentandel menn som er ganske, meget eller svært fornøgd med tilværelsen HUNT 1- HUNT 3.

11 Livskvalitet Prosentandel kvinner som er ganske, meget eller svært fornøgd med tilværelsen HUNT 1- HUNT 3.

12 Somatisk sjukdom Gjennomgått hjerteinfarkt – Geografiske variasjoner HUNT 3.

13 Langvarig sjukdom, skade eller lidelse som nedsetter funksjon i det daglige liv, kvinner (rødt) og menn (blått) i HUNT 2 og HUNT 3

14 Overvekt og diabetes KMI = kg/m2 - Stor økning i fedme, fordobling hos menn over 10 år - Antall med diabetes fordoblet de siste 20 år - Flere menn enn kvinner har nå diabetes - For hver person med kjent diabetes er det en med ukjent diabetes - For hver diabetiker er det en med stor risiko i tillegg - Det hjelper lite å hardtrene et par ganger i uka

15 Andel menn med fedme i kommunene (KMI lik eller over 30)

16

17 Aldersgruppen 13-19 år – andel med overvekt. HUNT 1 og HUNT 3. 13-15 år 16-19 år UH1UH3UH1UH3UH1UH3UH1UH3

18 Aldersgruppen 13-19 år – andel med fedme. HUNT 1 og HUNT 3. 13-15 år 16-19 år UH1UH3UH1UH3UH1UH3UH1UH3

19 Psykiske plager En stabil andel på 5-6 % har angst og depresjonsplager i HUNT2 og HUNT3 Sosioøkonomisk gradient Det observeres geografiske forskjeller, usikker betydning Flere får hjelp

20 Nervøs og urolig siste 14 dager * HUNT 1: Siste måned

21 Deprimert siste 14 dager * HUNT1: Er du vanligvis …

22 Levevaner Røyking, snus og alkohol Fysisk aktivitet

23 Røyking Betydelig nedgang Store variasjoner geografisk Kvinner 40-70 år røyker mest

24 Prosentandel dagligrøykere blant voksne i 24 kommuner HUNT1 HUNT2 HUNT3 Stiplet linje: Fylkes- gjennomsnitt

25 Røyking voksne kvinner %

26 Røyking voksne menn %

27 Ungdomsskoleelever: Prøvd å røyke 22 % 40 % 30 % 24 % 26-28 % Store geografiske forskjeller i røykeatferd blant ungdom i N-T og Norge

28 Sosiale forskjeller i dagligrøyking Prosentandel av utdanningsgruppen som røyker daglig Kilde: Helsedirektoratet

29 Snus Betydelig økning Jenter på videregående øker mest Unge menn snuser mest

30 Tobakksbruk i Nord-Trøndelag – HUNT 3 MENN Prosent

31 Alkohol Betydelig økning hos vokse Flere ungdom venter med å drikke De som drikker, drikker mer (polarisering)

32 Vinforbruk blant menn

33 Vinforbruk blant kvinner

34 Økende alkoholbruk – voksne menn Økende andel med risiko for alkoholisme Svarer ja på 2 av 4 CAGE spørsmål

35 Økende alkoholbruk – voksne kvinner Økende andel med risiko for alkoholisme Svarer ja på 2 av 4 CAGE spørsmål

36 Andelen jenter og gutter som hadde prøvd å drikke alkohol i Ung-HUNT 1 (95-97) og Ung-HUNT 3 (06-08). Jenter: Ung-HUNT 1 Ung-HUNT 3 Gutter: Ung-HUNT 1 Ung-HUNT 3 %

37 Alkoholforbruk UH 1-3, jenter. De som drikker, drikker mer.

38 Alkoholforbruk UH 1-3, gutter. De som drikker, drikker mer.

39 Sosiale forskjeller i fysisk aktivitet i fritida. minst 2 timer eller mer pr. uke Selv om folk i mer manuelle yrker har mer fysisk aktivitet i arbeidstiden, kompenserer det ikke for forskjellene vi ser her.

40 Geografiske forskjeller i fysisk aktivitet i fritida. Andel voksne som er fysiske aktive på fritiden på et nivå som tilsvarer minst 30 minutter daglig.

41 Prosentandel menn og kvinner i HUNT 2 og HUNT 3 som rapporterer fysisk aktivitet i fritida. minst 2 timer eller mer pr. uke

42 Prosentandel som svarer at de driver mosjon sjeldnere enn en gang i uka (HUNT 3).

43 Menn og kvinner drevet med TRENING, IDRETT siste 6 mnd. HUNT 3. Kilde: FOLK2/K. Cuypers m.fl. Prosentandel mannlige deltakere Prosentandel kvinnelige deltakere

44 Kvinner og menn drevet med FRILUFTSLIV, siste 6 mnd. HUNT 3. Kilde: FOLK2/K. Cuypers m.fl. Prosentandel mannlige deltakere Prosentandel kvinnelige deltakere

45 Kvinner vært på IDRETTSARRANGEMENT i løpet av de siste 6 måneder. HUNT 3. Kilde: FOLK2/K. Cuypers m.fl. Prosentandel kvinnelige deltakere Deltakelses frekvens 1= aldri; 2= 1-6 ggr; 3= 1-3 ggr i måned

46 Menn vært på IDRETTSARRANGEMENT i løpet av de siste 6 måneder. HUNT 3. Kilde FOLK2/K. Cuypers m.fl. Prosentandel mannlige deltakere Deltakelsesfrekvens 1= aldri; 2= 1-6 ggr; 3= 1-3 ggr i måned

47 Geografiske forskjeller i fysisk aktivitet i fritida blant ungdom 13-19 år. Andelen ungdom som oppnår anbefalingene for fysisk aktivitet.

48 Sosioøkonomisk fordeling; drevet med idrett og trening. HUNT 3. Kilde: FOLK2/K. Cuypers m.fl.

49 Sosioøkonomisk fordeling – friluftsliv. Kvinner og menn. HUNT 3. Kilde: FOLK2/K. Cuypers m.fl.

50 Oppsummering Positiv utvikling – levealder, dødelighet av hjerte- og karsjukdom, livskvalitet. Nedgang i andel røykere, økning i snusbruk Økning i alkoholkonsum, økning i andel med risikoatferd. Ungdom; reduksjon i røyking og andel som har prøvd alkohol. Men de som drikker, drikker mer. Økning i snusbruk. Økning i andel med KMI over 30. Fysisk aktivitet på fritida øker, men geografiske forskjeller. Daglig fysisk aktivitet trolig redusert. Store geografiske, sosiale, kjønns- og alderforskjeller.

51 Hvordan kan spillemidlene brukes til å sikre deltakelse, fremme helse og forebygge sjukdom?


Laste ned ppt "Knudtsen Folkehelse i Nord-Trøndelag Fylkeskommunens rolle Folkehelse i endring – status og utfordringer HUNT 1- HUNT 3. Spillemiddelkonferanse 2011 Margunn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google