Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Statistikk på 20 2 timer PSY-1002 Frode Svartdal April 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Statistikk på 20 2 timer PSY-1002 Frode Svartdal April 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Statistikk på 20 2 timer PSY-1002 Frode Svartdal April 2014

2 IKKE FÅ PANIKK!

3 EN MULIGHET

4 EN ANNEN MULIGHET

5

6 Hvorfor statistikk? Kunne lese forskningsartikler Forstå hva forskere snakker om Selv kunne gjøre forskning Kritisk tenkning  Anekdotisk evidens er svært usikker  Bekreftelsesbias  Når er noe tilfeldig?

7 Hva er statistikk? Analyse av data  «Data»  Tall som beskriver noe vi er interessert i  Typisk fra mange observasjoner  «Analyse»  Organisere  Vise  Fortolke «Studenter jobber i gjennomsnitt 3,5 timer i uken med fag» «Det er en sterk sammenheng mellom karakterer på flervalg og essay» «Studenter som trener gjør det bedre på eksamen enn studenter som ikke trener»

8 Data, hva er det? Variabel  Noe målbart (som varierer) Data  Verdier på variabler vi er interessert i  Karakterer: 4, 5, A, F, …  Hvor mye man jobber: 30 timer/uke, 3 timer/dag, …  Hvor mye man trener: 20 minutter/uke

9 Data Data = Signal + Støy Signal = Det vi måler (karakterer, effekt av terapi, etc.) Støy= Feil i målingene vi gjør Kristian veier seg 4 ganger 72,1 72,0 72,3 72,4 Kristian veier seg 30 ganger 72,1 72 72,3 72,4 72 72,1 71,9 72 72,1 71,3 72,1 72 72,2 72,2 72 72,1 71,9 72 72,1 72,1 72,1 72 72,2 72,2 72 72,1 71,9 72 72,1 71,8 72,2 72,0 Hvis støyen er tilfeldig, får vi et stadig bedre bilde av signal når antall observasjoner øker

10 Tilfeldig vs. reell effekt Hjelper aromaterapi mot statistikkaversjon? Hanne (22): «Ja, for meg hjalp det» Jens (21): «Nei, jeg merket ingen forskjell» Ingvald (20): «Litt, kanskje» Klaus (31): «Nei, dette var bortkastet tid» Per (19): «Vet egentlig ikke» Anekdotisk evidens Statistikk «En effektstudie fra Universitetet i Andeby viser at aromaterapi ikke har noen effekt mot statistikkaversjon»

11 Populasjon utvalg Studenter Studenter på denne forelesningen Alle studenter Studentene i Norge Studentene ved UiT

12 Statistikk Beskrivende statistikk Beskrive et utvalg Slutningsstatistikk Trekke slutninger fra et utvalg «Studentene på PSY-1002 V-2002 fikk i gjennomsnitt 74% korrekt på flervalgseksamen» Studenter som fulgte seminar gjorde det bedre til eksamen enn studenter som ikke fulgte seminar Det samme vil gjelde andre studenter som følger vs. ikke følger seminar

13

14 Statistikk: Gjennomsnitt, SD Beskrive en eller flere variabler i et utvalg 50 studenter Antall lesetimer/uke Karakterer GJENNOMSNITT STANDARDAVVIK

15 Statistikk: Korrelasjon Beskrive relasjoner mellom to variabler i et utvalg 50 studenter Antall lesetimer/uke Karakterer KORRELASJON

16 Statistikk: Gruppeforskjell Undersøke om det er en forskjell mellom to grupper på bestemte variabler 50 studenter, 25 jenter, 25 gutter Karakterer Jenter Gutter ? T-TEST

17 Statistikk: Regresjonsanalyse Undersøke om en eller flere variabler kan forklare andre variabler 50 studenter Karakterer Kjønn Antall lesetimer/ukeAlder Prediktorvariabler REGRESJONSANALYSE Avhengig variabel

18 Statistikk: t-test Undersøke om det er en forskjell mellom to grupper på bestemte variabler 50 studenter med sosial angst Behandling  Angst Kontroll  Angst ? R T-TEST

19 Statistikk: Variansanalyse Undersøke om det er en forskjell mellom flere grupper på bestemte variabler 50 studenter med sosial angst CBT……………..  Angst Kontroll…………  Angst R Medikamentell….  Angst Tre grupper sammenlignes ? VARIANSANALYSE

20 Statistikk: Variansanalyse Undersøker om og hvordan to (eller flere) variabler virker sammen vs. hver for seg Eksempel  Motivasjon: Høy vs. lav  Oppgave: Enkel vs. kompleks EnkelKompleks Høy 20 deltakere Lav 20 deltakere Motivasjon Oppgave Avhengig mål: Prestasjon (0-40)

21 Variansanalyse: Hovedeffekter og interaksjon EnkelKompleks Høy 3028 Lav 2024 29 22 25 26 25,5 Grand mean Motivasjon Oppgave

22 Variansanalyse: Interaksjon ENKELKOMPLEKS LAV MOTIVASJON HØY MOTIVASJON Effekten av en variabel avhenger av nivåer på en annen variabel 30 28 20 24

23 Variansanalyse EnkelKompleks Høy 3028 Lav 2024 21 32 39 24 20 30 35 … To typer variasjon: Variasjon mellom gruppene («systematisk») Variasjon innen gruppene («tilfeldig, feil») F = Systematisk variasjon Tilfeldig variasjon


Laste ned ppt "Statistikk på 20 2 timer PSY-1002 Frode Svartdal April 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google