Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Statistikk på 20 2 timer PSY-1002

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Statistikk på 20 2 timer PSY-1002"— Utskrift av presentasjonen:

1 Statistikk på 20 2 timer PSY-1002
Frode Svartdal April 2014

2 IKKE FÅ PANIKK!

3 EN MULIGHET

4 EN ANNEN MULIGHET

5

6 Hvorfor statistikk? Kunne lese forskningsartikler
Forstå hva forskere snakker om Selv kunne gjøre forskning Kritisk tenkning Anekdotisk evidens er svært usikker Bekreftelsesbias Når er noe tilfeldig?

7 Hva er statistikk? Analyse av data «Studenter jobber i gjennomsnitt
Tall som beskriver noe vi er interessert i Typisk fra mange observasjoner «Analyse» Organisere Vise Fortolke «Studenter jobber i gjennomsnitt 3,5 timer i uken med fag» «Studenter som trener gjør det bedre på eksamen enn studenter som ikke trener» «Det er en sterk sammenheng mellom karakterer på flervalg og essay»

8 Data, hva er det? Variabel Data Noe målbart (som varierer)
Verdier på variabler vi er interessert i Karakterer: 4, 5, A, F, … Hvor mye man jobber: 30 timer/uke, 3 timer/dag, … Hvor mye man trener: 20 minutter/uke

9 Data Data = Signal + Støy
Signal = Det vi måler (karakterer, effekt av terapi, etc.) Støy= Feil i målingene vi gjør Kristian veier seg 4 ganger 72,1 72,0 72,3 72,4 Kristian veier seg 30 ganger 72, ,3 72, ,1 71, ,1 71,3 72, ,2 72, ,1 71, ,1 72,1 72, ,2 72, ,1 71, ,1 71,8 72,2 Hvis støyen er tilfeldig, får vi et stadig bedre bilde av signal når antall observasjoner øker 72,0

10 Tilfeldig vs. reell effekt
Anekdotisk evidens Klaus (31): «Nei, dette var bortkastet tid» Hanne (22): «Ja, for meg hjalp det» Hjelper aromaterapi mot statistikkaversjon? Per (19): «Vet egentlig ikke» Jens (21): «Nei, jeg merket ingen forskjell» Ingvald (20): «Litt, kanskje» Statistikk «En effektstudie fra Universitetet i Andeby viser at aromaterapi ikke har noen effekt mot statistikkaversjon»

11 Populasjon utvalg Studenter Studenter på denne forelesningen
Alle studenter Studentene i Norge Studentene ved UiT

12 Statistikk Beskrivende statistikk Slutningsstatistikk
Beskrive et utvalg Slutningsstatistikk Trekke slutninger fra et utvalg Studenter som fulgte seminar gjorde det bedre til eksamen enn studenter som ikke fulgte seminar «Studentene på PSY-1002 V-2002 fikk i gjennomsnitt 74% korrekt på flervalgseksamen» Det samme vil gjelde andre studenter som følger vs. ikke følger seminar

13

14 Statistikk: Gjennomsnitt, SD
Beskrive en eller flere variabler i et utvalg Antall lesetimer/uke 50 studenter Karakterer GJENNOMSNITT STANDARDAVVIK

15 Statistikk: Korrelasjon
Beskrive relasjoner mellom to variabler i et utvalg Antall lesetimer/uke 50 studenter KORRELASJON Karakterer

16 Statistikk: Gruppeforskjell
Undersøke om det er en forskjell mellom to grupper på bestemte variabler Jenter Gutter 50 studenter, 25 jenter, 25 gutter Karakterer ? T-TEST

17 Statistikk: Regresjonsanalyse
Undersøke om en eller flere variabler kan forklare andre variabler 50 studenter REGRESJONSANALYSE Alder Antall lesetimer/uke Karakterer Kjønn Prediktorvariabler Avhengig variabel

18 Statistikk: t-test Behandling  Angst R ? Kontroll  Angst
Undersøke om det er en forskjell mellom to grupper på bestemte variabler Behandling  Angst 50 studenter med sosial angst R ? T-TEST Kontroll  Angst

19 Statistikk: Variansanalyse
Undersøke om det er en forskjell mellom flere grupper på bestemte variabler CBT……………  Angst 50 studenter med sosial angst R Medikamentell….  Angst ? Kontroll…………  Angst VARIANSANALYSE Tre grupper sammenlignes

20 Statistikk: Variansanalyse
Undersøker om og hvordan to (eller flere) variabler virker sammen vs. hver for seg Eksempel Motivasjon: Høy vs. lav Oppgave: Enkel vs. kompleks Oppgave Enkel Kompleks Høy 20 deltakere Lav Motivasjon Avhengig mål: Prestasjon (0-40)

21 Variansanalyse: Hovedeffekter og interaksjon
Oppgave Enkel Kompleks Høy 30 28 Lav 20 24 29 22 Motivasjon 25,5 Grand mean

22 Variansanalyse: Interaksjon
30 HØY MOTIVASJON 28 LAV MOTIVASJON 24 20 ENKEL KOMPLEKS Effekten av en variabel avhenger av nivåer på en annen variabel

23 F = Systematisk variasjon
Variansanalyse Enkel Kompleks Høy 30 28 Lav 20 24 21 32 39 24 20 30 35 To typer variasjon: Variasjon mellom gruppene («systematisk») Variasjon innen gruppene («tilfeldig, feil») F = Systematisk variasjon Tilfeldig variasjon


Laste ned ppt "Statistikk på 20 2 timer PSY-1002"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google