Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Personlighet - Historisk tilbakeblikk - Personlighetstrekk - Sosial-kognitive perspektiv.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Personlighet - Historisk tilbakeblikk - Personlighetstrekk - Sosial-kognitive perspektiv."— Utskrift av presentasjonen:

1 Personlighet - Historisk tilbakeblikk - Personlighetstrekk - Sosial-kognitive perspektiv

2 På noen måter er vi … lik alle andre mennesker … lik noen andre mennesker … forskjellig fra alle andre mennesker (Kluckhohn & Murray, 1953)

3 Personlighet HVA? Hvorfor?Konsek- venser?

4 Hva er personlighet? Mennesker er ulike hverandre – på meningsfylte måter Mennesker ser ut til å være relativt konsistente – på tvers av tid og situasjon. Personlighet defineres som distinkte og relativt stabile måter å tenke, føle og handle på

5 FREUD ?

6 n Mye av vårt mental liv – inkludert tanker, følelser og motiver er ubevisst n Barndomsopplevelser spiller en viktig rolle i personlighetsutvikling n Mennesker oppfører seg noen ganger på måter som er uforståelig for dem selv n Noen ganger har vi motstridende følelser ovenfor en person eller situasjon

7 Freudiansk teori Personlighetstruktur –Id n Opererer ut fra “nytelsesprinsippet" –Ego n Opererer ut fra “realitetsprinsippet” –Superego n Inneholder verdier, normer og idealer.

8 Freuds “isfjell” - bevissthetsnivåer Bevisst Tanker og Følelser Førbevisst Tilgjengelig minner Ubevisst Seksuelle ønsker, aggressive impulser, fortrengte opplevelser

9 Forsvarsmekanismer EKS: Fortrenging Reaksjonsdannelse Intellektualisering Forskyvning Projisering

10

11 Problemer s Begrepene er vanskelige å operasjonalisere s Vanskelig å teste empirisk s Teorien tillater ikke klare prediksjoner s Empirisk forskning støtter ikke alle de grunnleggende antakelsene.

12 Psykodynamisk videreutvikling s Alfred Adler –Sosial motivasjon s Carl Jung –Universelle arketyper – et kollektivt ubevisste s Objekt-relasjons teori –Fokus på mentale representasjoner vi former på basis av tidlig erfaring

13 Humanistisk perspektiv Carl Rogers  Selvet og selv-følelse  Fokus på vekst og realisering  Vi har behov for:  Selv-konsistens (fravær av konflikt mellom selv- persepsjoner)  Kongruens (Konsistens mellom selv- persepsjoner og erfaring)

14 n Underliggende atferdstendenser n Normalvariasjon langs ulike dimensjoner n Personlighetens ”grunnstoffer” n Leksikalske hypotese n Cattell, Big5, Eysenck Personlighets-trekk

15 1 23 4 5 6 Faktor-analyse Kreativitet Målrettethet

16 Personlighets-trekk: Cattell 16PF n Interpersonlig varme n Intelligens n Emosjonell stabilitet n Dominans n Impulsivitet n Konformitet n Tapperhet n Sensitivitet n n Mistenksomhet n n Forestillingsevne n n Kontrollert n n Usikkerhet n n Radikalisme n n Selv-tilstrekkelighet n n Selv-disiplin n n Spenning

17 Personlighets-trekk: 5-faktor modellen (Costa & McCrae) Åpenhet (Openness) Organisert (Conscientiousness) Ekstraversjon (Extraversion) Varme (Agreeableness) Nevrotisisme (Neuroticism) (OCEAN)

18 Dimensjonalitet Nevrotisisme Emosjonell stabilitet

19 1 2 3 4 5 6 InnadvendtUtadvendt Fåmælt Pratsom Passiv Aktiv Ikke dominerende Dominerende Varm Kald Ikke kynisk Kynisk Omsorgsfull Ikke omsorgsfull Vennlig Uvennlig Ikke velorganisert Velorganisert Ikke planmessigPlanmessig Ikke disiplinertDisiplinert Ikke strukturertStrukturert TradisjonellOriginal Ikke fantasifullFantasifull Ikke kreativKreativ Ikke oppfinnsomOppfinnsom Bekymret Ubekymret Hårsår Ikke hårsår Nervøs Ikke nervøs Anspent Ikke anspent 1 2 3 4 5 6 X X X X

20 Eysenck: Ekstraversjon & Nevrotisisme

21 Gener og miljø n Arvelighet: 30-60% n Gen-miljø korrelasjoner n Arvelighet kun på gruppenivå

22 Stabilitet

23 Stabilitet: situasjon og tid Trekk A1A2 A3A4 Tid Trekk A5A6

24 Personlighet og helse s Type A personlighet –Ambisiøs, stresset, agressiv, krevende –Risiko for hjerte-lidelser s Type B personlighet –Avslappet, vennlig, rolig s Type C personlighet –Holder på alle emosjoner –Økt risiko for kreft-lidelser

25 Sosial-kognitive perspektiv s Locus of control (Rotter) sIndre versus Ytre s Kognitivt-Affektivt Personlighetssystem sKognisjon-Emosjon-Situasjon (Mischel & Shoda, 1999)

26 Mestringsforventning (Self-efficacy) Bandura 4 viktige determinanter: –Tidligere atferd –Ovservasjonslæring –Verbal overtalelse –Kontroll av negativ arousal

27 Reliabilitet og validitet Er du utadvendt? Ja Nei Svært uenig enig Liker å snakke med andre 1 2 3 4 5 6 7 Trives som midtpunkt 1 2 3 4 5 6 7 Misliker å være alene 1 2 3 4 5 6 7 Tar ofte kontakt med ukjente 1 2 3 4 5 6 7

28 Personlighet - oppsummering HVA? Hvorfor?Konsek- venser?


Laste ned ppt "Personlighet - Historisk tilbakeblikk - Personlighetstrekk - Sosial-kognitive perspektiv."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google