Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 HVA ER FORSKJELLEN PÅ: 1: Korrelasjon, kovarians (at variablene ’spiller sammen’) 2: Multikollinaritet 3: Å kontrollere for effekten av andre X-variabler.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 HVA ER FORSKJELLEN PÅ: 1: Korrelasjon, kovarians (at variablene ’spiller sammen’) 2: Multikollinaritet 3: Å kontrollere for effekten av andre X-variabler."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 HVA ER FORSKJELLEN PÅ: 1: Korrelasjon, kovarians (at variablene ’spiller sammen’) 2: Multikollinaritet 3: Å kontrollere for effekten av andre X-variabler (og dermed sjekke for spuriøsitet) 4: Samspillsledd JFRYE2005

2 2 1: Korrelasjon, kovarians (at variablene ’spiller sammen’) Variablene samvarier med hverandre (når X 1 øker, så stiger også X 2, eller motsatt) NB: I regresjonsanalyser forutsetter vi at samvariasjonen reflekterer et kausalt forhold mellom X’ene og Y Derimot ingen hypotese om kausalt forhold mellom X’ene JFRYE2005

3 3 YX1X1 X2X2

4 4 2: Multikollinaritet Hvis stor kovarians mellom X’ene, så har X’ene overlappende effekter på Y. Da blir det vanskelig å bestemme hvilken X som effekten på Y skal tilskrives. Eks.: Perfekt MKSterk MK X 1 :Om du er kvinne X 1 :Tilfredshet X 2 :Om du er mann X 2 :Livskvalitet JFRYE2005

5 5 2: Multikollinaritet forts. Ved perfekt MK er det teknisk umulig å gjennomføre regresjonen. Hvis det er sterk MK (men ikke perfekt) blir estimatene ikke ’efficient’ – (dvs. store SE) Men ikke skjeve estimater for b og SE Mål for MK: Tolerance, VIF Beregnes ved å regrere X k på alle de andre X’ene (Se Hamilton s. 113) JFRYE2005

6 6 YX1X1 X2X2

7 7 3: Å kontrollere for effekten av andre X-variabler Ikke det samme som MK! Helt annen problemstilling! Målet er å se effekten av X 1 når man kontrollerer for X 2, X 3 osv. Selve poenget med multivariat regresjonsanalyse Når alt annet holdes likt, hva er effekten av X 1 på Y? ’Hva er den unike effekten’? Jfr. Eksperimentets logikk NB: Hvis ingen korrelasjon mellom X’ene, så er de bivariate og multivariate effektene de samme JFRYE2005

8 8 3: Å kontrollere for effekten av andre X-variabler Implisitt: Man kontrollerer også for spuriøse sammenhenger (Storkeeksemplet: Når man kontrollerer for urbanitetsgrad, så forsvinner effekten av storker på barnefødsler…) JFRYE2005

9 9 YX1X1 X2X2

10 10 4: Samspillsledd Helt annet spørsmål enn både MK og det å kontrollere for andre variabler Samspillsledd: Når man ønsker å se om effekten av en X er avhengig av verdien på en annen X. Helt uavhengig av kovariasjonen mellom X’ene Eks.: Effekten av alder kan være ulik for de to kjønnene JFRYE2005

11 11 JFRYE2005 YX1X1 X2X2 X 1 * X 2

12 12 ET EKSEMPEL P1-lytting, Dagblad-lesing og sans for RBK JFRYE2005

13 13 1: Hva er korrelasjonen mellom P1 og Dagblad- lesing 2: Er det multikollinaritet når man regrerer RBK på P1- og Dagbladet-variablene? 3: Hva skjer når man kontrollerer for den andre variablen? 4: Samspill mellom P1 og Dagbladet-variablene? JFRYE2005


Laste ned ppt "1 HVA ER FORSKJELLEN PÅ: 1: Korrelasjon, kovarians (at variablene ’spiller sammen’) 2: Multikollinaritet 3: Å kontrollere for effekten av andre X-variabler."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google