Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Moderne kvinner og frie alkoholtøyler Professor Fanny Duckert Psykologisk Institutt Universitetet i Oslo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Moderne kvinner og frie alkoholtøyler Professor Fanny Duckert Psykologisk Institutt Universitetet i Oslo."— Utskrift av presentasjonen:

1 Moderne kvinner og frie alkoholtøyler Professor Fanny Duckert Psykologisk Institutt Universitetet i Oslo

2 Endringer i kvinners rusvaner Større yrkesaktivitet, mer selvstendighet, bedre råd Alkohol er mer tilgjengelig Mer kontinentale drikkevaner Større toleranse for kvinners alkoholbruk i samfunnet

3 Risikable drikkemønstre Stressdrikkeren ”Kommer ikke så ofte ut lenger”-drikkeren ”Etter jobben”-drikkere ”Drikke for å glemme”-drikkeren ”God mat og vin”-drikkeren ”Hjemme alene”-drikkeren

4 Tidlige alkoholproblemer Gradvis økning av konsum Urovekkende enkeltepisoder

5 Prof. Fanny Duckert, UiO Indikasjoner på et mulig rusproblem Mye småfravær, særlig i forbindelse med helger og ferier Upresishet/forsent-komming om morgenen Kommer på jobb med alkohollukt/bakrus Skiftende humør og samarbeidsevne Ofte borte fra arbeidsplassen i løpet av arbeidstiden Dårligere jobbkvalitet/flere feil Drikker sterkt under arbeidsrelaterte fester/tilstelninger

6 Variasjonsbredde i kvinners rusproblemer Tenåringsjenter med utagerende rusatferd Yngre voksne kvinner som drikker i offentlige fora (restauranter/barer) 30/50 årige kvinner som gradvis har økt forbruket til problemfylte nivåer Eldre (enslige) kvinner som drikker i smug

7 Barrierer for kvinner hjelpsøking Dårlig fungerende informasjons- og henvisningskanaler Mindre oppbakking fra familie og venner Manglende tilrettelegging av behandlingstilbudene Flere negative konsekvenser av behandling Frykt for å miste omsorgen for barn Rusproblemet oppleves bare som en del av en vanskelig situasjon

8 Faktorer som øker sannsynligheten for at kvinner søker hjelp Kvinner blir raskere selvkritiske i forhold til eget rusbruk Kvinner er mer sensitive overfor sosiale sanksjoner Kvinner har større tiltro til profesjonelle behandling Kvinner søker raskere hjelp i forhold til alle typer helseproblemer

9 Faktorer som øker rekruttering av kvinner Personifisert informasjon Lave terskler for egenhenvendelse Kvinnefokus Poliklinisk behandling Profesjonell bistand Gode oppfølgningsrutiner

10 Prof. Fanny Duckert, UiO Problemdrikkere De fleste problemdrikkere er ordinære personer i stabile livssituasjoner Problemdrikking er like forskjellige som alle andre mennesker Problemdrikking er lært Det er ulike måter å redusere et alkoholproblem på

11 Behandlingstilbud vs. Klienters behov Overrepresentasjon av behandlingstilbud for kroniske, tunge rusmisbrukere (5-10% av alle rusmisbrukere) Underrepresentasjon av tilbud for tidlige og moderate rusmisbrukere (80 –95% av rusmisbrukere)

12 Klient/terapeut-relasjonen De fleste med rusproblemer klarer å løse sine problemer på egen hånd eller ved hjelp av venner og familie Forskjellen på dem som oppsøker profesjonell hjelp og ikke, vil ofte enten være kompleksiteten av problemene eller tilgangen på relevante ressurser

13 Kriterier for god behandling Tilgjengelighet (behandlingen skal være tilgjengelig for alle) Likhet (likt tilbud til like tilfelle) Behovsrelatert (tilpasset individuelle behov) Effektivt (god faglig standard) Etisk forsvarlig (ivareta personens personlige integritet)

14 Prof. Fanny Duckert, UiO Motivasjonsfremmende dialog Empati (innlevelsesevne, varme, sympati, støtte) Tilbakemelding (skreddersydd til personen) Ansvarliggjøring (det er opp til deg/du er ikke offer for en mystisk sykdom) Empowerment (du kan klare dette) Alternativer (det er flere måter å gjøre dette på) Råd (klare og faste anbefalinger)

15 Nødvendige tiltak Rydde vekk gammelt tankegods Kunne snakke alminnelig om rusvaner Livsstilsperspektiv Tiltro til probelmdrikkeres endringspotensiale

16


Laste ned ppt "Moderne kvinner og frie alkoholtøyler Professor Fanny Duckert Psykologisk Institutt Universitetet i Oslo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google