Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Teoretiske og metodiske spørsmål innen trekk-psykologi.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Teoretiske og metodiske spørsmål innen trekk-psykologi."— Utskrift av presentasjonen:

1 Teoretiske og metodiske spørsmål innen trekk-psykologi

2 Teoretiske tema  Meningsfulle forskjeller mellom individer  Konsistens over tid  Konsistens over situasjoner  Person-situasjon samspill  Aggregering

3 Metodiske spørsmål  Er det mulig å finne ut om noen ikke svarer ærlig på et spørreskjema?  Er noen personer motivert til å framstille seg selv i et spesielt godt eller dårlig lys?  Kan en arbeidsgiver bruke trekk-skårer for selektere potensielle arbeidstakere?

4 Meningsfulle forskjeller mellom individer. Trekk-psykologer er primært interessert i å identifisere måter individer er forskjellige fra hverandre på

5 Konsistens over tid Trekk-teorier antar at det er en betydelig grad av konsistens i personlighet over tid.

6 Trekk og situasjon Trekk A1 A2 S1

7 Konsistens over situasjoner Trekk-forskere antar at trekk vil være relativt konsistente på tvers av ulike situasjoner  Situasjonisme  Person-Situasjon samspill (person-i-situasjon)  Aggregering

8 Person-Situasjon interaksjon Atferd genereres gjennom et samspill mellom personlighet og situasjon  Seleksjon  Evokasjon  Manipulasjon A = f (P x S)

9 Aggregering Ved å summere eller kalkulere gjennomsnitt av enkelt-observasjoner oppnås et bedre mål på personlighettrekk enn ved å observere kun enkelt- atferder.

10 Metode-tema  Unøyaktighet  Juks i spørreskjema  Respons-stil  Sosial ønskverdighet

11 Crown/Marlowe’s skala for sosial ønskverdighet. ”Jeg er alltid villig til å innrømme en feil” ”Jeg har aldri blitt opprørt når andre har gitt utrykk for ideer jeg er svært uenig i” ”Jeg har aldri med vilje sagt noe for å såre noen” ”Noen ganger er jeg mer opptatt av hevn enn å tilgi og glemme”

12 Unøyaktighet  Respondenter svarer tilfeldig (tippekupong)  Frekvens  Spørsmåls-duplisering

13 Juks i spørreskjema  Juks for å framstå positivt  Juks for å framstå negativt  Identifisering av ‘jukse’-profiler  Falske negativer og falske positiver

14 Sann JA Falsk positiv Falsk negativ Sann NEI Målt skåre Sann skåre Ja Nei Ja=ærlig, Nei=uærlig

15 Respons-stil En tendens til å respondere på spørsmål basert på noe annet enn spørsmåls-innhold  Enighet (yea-saying)  Ekstrem-responer Yes!

16 Sosial ønskverdighet Tendensen til å besvare spørsmål på en sosialt attraktiv eller fordelaktig måte.  Representerer feilkilde?  Valid del av personlihetstrekk?

17 Et alternativt syn på sosial ønskverdighet  Et eget trekk  Del av flere typer sosial tilpasning

18 Personlighet og prediksjon! “Hva slags type person er du?”  Seleksjon for jobb, utdanning, etc.

19 Oppsummering  Teoretiske antakelser  Metodespørsmål  Personlighetstrekk og prediksjon


Laste ned ppt "Teoretiske og metodiske spørsmål innen trekk-psykologi."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google