Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utdypende om design & statistikk Frode Svartdal UiTø April 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utdypende om design & statistikk Frode Svartdal UiTø April 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utdypende om design & statistikk Frode Svartdal UiTø April 2012

2 Eksperimentelle design Mellomgruppe Ulike grupper av deltakere inngår i hver betingelse Flere varianter! Innen-gruppe Samme gruppe eksponeres for ulike betingelser i eksperimentet Mixed Mellomgruppe + innen-gruppe Kvasi-eskperimentelle Ligner på eksperiment (manipulasjon), men NOE mangler N=1 En deltaker undersøkes om gangen

3 Analyse av data fra eksperimenter Skårer viser variasjon Tilfeldig variasjon (”feilvariasjon”). Variasjon i skårer på avhengig variabel som skyldes forhold utenfor eksperimentet Eksempel: Individuelle forskjeller Systematisk variasjon. Variasjon i skårer som kan relateres til bestemte variabler (typisk gjennomsnittet for deltakere i samme betingelse) Manipulasjonen(e) Confounding variabel

4 Analyse av variasjon Systematisk variasjon Tilfeldig variasjon F =

5 Analyse av variasjon Gjennomsnitt”Grand mean” 10

6 Analyse av variasjon Faktisk skåre – grand mean Innen gruppene Mellom gruppene Gjennomsnitt i gruppen - grand mean Merk: Total variasjon = systematisk (mellom) + feil (innen) For første deltaker er dette 6 (total) = 5 (systematisk) + 1 (feil)

7 Sums of squares Summen av de kvadrerte avvikene fra gjennomsnittet Tre typer: Total Innen gruppene Mellom gruppene Total = innen + mellom

8 Mean squares og F-ratio Mean squares (MS) Mellom gruppene: SS mellom / df mellom Innen gruppene: SS innen / df innen df = degrees of freedom (frihetsgrader) F MS mellom / MS innen

9 Analyse av variasjon ANOVA gir en indikasjon om det finnes systematisk variasjon i data Hvis det er to gruppegjennomsnitt, er saken grei Er det flere gruppegjennomsnitt, hva da?

10 Analyse av variasjon Disse ser ganske like ut Antakelig forskjellig fra de to andre

11 Analyse av variasjon Hvis vi har en teoretisk basert prediksjon, kan vi bruke kontrastanalyse Har vi ikke en spesifikk prediksjon, brukes post-hoc-tester


Laste ned ppt "Utdypende om design & statistikk Frode Svartdal UiTø April 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google