Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utdypende info, design & statistikk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utdypende info, design & statistikk"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utdypende info, design & statistikk
Frode Svartdal UiTø

2 Eksperimentelle design
Mellomgruppe-design: Ulike grupper av deltakere inngår i hver betingelse Flere varianter! Innen-gruppe: Samme gruppe eksponeres for ulike betingelser i eksperimentet Mixed design: Mellomgruppe + innen-gruppe Kvasi-eskperimentelt design: Ligner på eksperiment (manipulasjon), men NOE mangler N=1: En deltaker undersøkes om gangen

3 Analyse av data fra eksperimenter
Skårer viser variasjon Tilfeldig variasjon (”feilvariasjon”). Variasjon i skårer på avhengig variabel som skyldes forhold utenfor eksperimentet Eksempel: Individuelle forskjeller Systematisk variasjon. Variasjon i gruppegjennomsnitt som kan relateres til manipulerte variabler Vår manipulasjon En confounding variabel

4 Analyse av variasjon F = Systematisk varians + Tilfeldig varians

5 Analyse av variasjon 10 Means Grand mean

6 Analyse av variasjon Innen Mellom gruppene gruppene
Faktisk skåre – grand mean Gjennomsnitt i gruppen - grand mean

7 Sums of squares Summen av de kvadrerte avvikene fra gjennomsnittet
Tre typer: Total Innen gruppene Mellom gruppene Total = innen + mellom

8 Mean squares og F-ratio
Mean squares (MS) Mellom gruppene: SSmellom / dfmellom Innen gruppene: SSinnen / dfinnen df = degrees of freedom (frihetsgrader) F MSmellom / MSinnen

9 Analyse av variasjon ANOVA gir en indikasjon om det finnes systematisk variasjon i data Hvis det er to gruppegjennomsnitt, er saken grei Er det flere gruppegjennomsnitt, hva da?

10 Analyse av variasjon Disse ser ganske like ut Antakelig forskjellig
fra de to andre

11 Analyse av variasjon Hvis vi har en teoretisk basert prediksjon, kan vi bruke kontrastanalyse Har vi ikke en spesifikk prediksjon, brukes post-hoc-tester


Laste ned ppt "Utdypende info, design & statistikk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google