Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utdypende info, design & statistikk Frode Svartdal UiTø.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utdypende info, design & statistikk Frode Svartdal UiTø."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utdypende info, design & statistikk Frode Svartdal UiTø

2 Eksperimentelle design Mellomgruppe-design: Ulike grupper av deltakere inngår i hver betingelse –Flere varianter! Innen-gruppe: Samme gruppe eksponeres for ulike betingelser i eksperimentet Mixed design: Mellomgruppe + innen-gruppe Kvasi-eskperimentelt design: Ligner på eksperiment (manipulasjon), men NOE mangler N=1: En deltaker undersøkes om gangen

3 Analyse av data fra eksperimenter Skårer viser variasjon –Tilfeldig variasjon (”feilvariasjon”). Variasjon i skårer på avhengig variabel som skyldes forhold utenfor eksperimentet –Eksempel: Individuelle forskjeller –Systematisk variasjon. Variasjon i gruppegjennomsnitt som kan relateres til manipulerte variabler –Vår manipulasjon –En confounding variabel

4 Analyse av variasjon Systematisk varians + Tilfeldig varians Tilfeldig varians F =

5 Analyse av variasjon MeansGrand mean 10

6 Analyse av variasjon Faktisk skåre – grand mean Innen gruppene Mellom gruppene Gjennomsnitt i gruppen - grand mean

7 Sums of squares Summen av de kvadrerte avvikene fra gjennomsnittet Tre typer: –Total –Innen gruppene –Mellom gruppene Total = innen + mellom

8 Mean squares og F-ratio Mean squares (MS) –Mellom gruppene: SS mellom / df mellom –Innen gruppene: SS innen / df innen df = degrees of freedom (frihetsgrader) F –MS mellom / MS innen

9 Analyse av variasjon ANOVA gir en indikasjon om det finnes systematisk variasjon i data Hvis det er to gruppegjennomsnitt, er saken grei Er det flere gruppegjennomsnitt, hva da?

10 Analyse av variasjon Disse ser ganske like ut Antakelig forskjellig fra de to andre

11 Analyse av variasjon Hvis vi har en teoretisk basert prediksjon, kan vi bruke kontrastanalyse Har vi ikke en spesifikk prediksjon, brukes post-hoc-tester


Laste ned ppt "Utdypende info, design & statistikk Frode Svartdal UiTø."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google