Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

2005 Hvordan skrive en god forretningsplan 11. Januar 2005 Av Øyvind Espeland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "2005 Hvordan skrive en god forretningsplan 11. Januar 2005 Av Øyvind Espeland."— Utskrift av presentasjonen:

1 2005 Hvordan skrive en god forretningsplan 11. Januar 2005 Av Øyvind Espeland

2 2005 Min bakgrunn Kongsberg Maritime (Simrad AS) Tieto Enator (ISI) AKVAsmart ASA Fluma AS Action Consulting

3 2005

4 Innovasjon er utvikling gjennom blodbadet

5 2005 Hva er en forretningsplan? Kilde: Mark Henricks, Business Plan Made Easy, 1999 ”A written description of your business’ future” ”…tells what you plan to do and how you plan to do it” En beskrivelse av hva du ønsker å oppnå med din idé og hvordan

6 2005 The market place! You need battle plans, not business plans Anonymous

7 2005 Hvorfor skrive en forretningsplan? En typisk ”gründer” Faglig dyktig Engasjert Ser få begrensninger Mangler forretningsforståelse Begrenset nettverk Trenger ofte kapital!!! En forretningsplan fremtvinger en ”kritisk” evaluering av ideen og dens forretningsmodell

8 2005 Typisk situvasjon – Uorden !

9 2005 Systimatiser

10 Forenkle

11 Forstå (Forretningsplanen!)

12 2005 Hvorfor skrive en forretningsplan? Hvem Hva Hvor Hvorfor Hvordan Når  Hjelper deg til å strukturere, videreutvikle og planlegge din nye virksomhet

13 2005 Hvorfor skrive en forretningsplan?  Hjelper deg til å strukturere, videreutvikle og planlegge din nye virksomhet  Avslører og bevisstgjør hull i din kunnskap og kompetanse  Fremtvinger beslutninger  Simulerer et ”virkelig” tilfelle  Kommunikasjonsmiddel Banker Venture kapitalister Private investorer Innovasjon Norge, Forskningsrådet Samarbeidspartnere

14 2005 Hva bør en god forretningsplan inneholde?  Sammendrag  Forretningsideén  Ledergruppen  Markedsplanen  Forretningssystem og organisasjon  Gjennomføringsplanen  Lønnsomhetsvurdering og finansiering  Risiko Fluma Valves - changing the industry

15 2005 Sammendraget oppsummerer kun det vesentligste i forretningsplanen Overbevisende, innholdsrik og selgende Stort krav til forståelse og klarhet Tenk på leseren! Langsiktig mål, menneskene bak, teknologien, samt markedets egnethet Ofte den mest krevende delen av forretningsplanen Budskapet bør oppsummeres på 1 side og / eller 2 min. Investoren ser etter : Innhold Praktiske tips Formål: Gi en tidspresset investor en rask oversikt forretningsplanens viktigste punkter Sammendrag

16 2005 Fluma Develop new market segments Develop technology and applications Royalty and sales revenue Patent shop Fluma Valves - changing the industry

17 2005 Investoren ser etter : Ikke vær for teknisk i språket Investoren må forstå ditt produkt! Ta med grafisk illustrasjoner av produktet Innhold Praktiske tips Beskriv problemet/kundebehovet Beskriv din løsning/idé Beskriv hva som er nyskapende Hvordan beskytte din idé? På hvilket stadium er idéen i dag? Et tydelig kundebehov, en idé som er innovativ og overlegen andre alternativer Formål: Beskriv hva det er som gjør akkurat din idé unik/attraktiv Forretningsideén

18 2005 Ledergruppen Ole Hansen Ingrid Blom Petter Berg Ledig stilling Teknikk Finans Prosjekt- ledelse Relasjoner Markeds- føring/ salg Produksjon Personal- spørsmål Sosial kompetanse InitiativKommunika- sjonsevne Selger talent Forhandlings- evne Effektivitet ‘Harde’ faktorer‘Myke’ faktorer Kjenne sterke og svake siderTa hensyn til kompetansen i styret

19 2005 Ledergruppen Investoren ser etter : Ikke overvurder deg selv Vær ærlig mht erfaring og prestasjoner Benytt ditt nettverk… …men, ofte mangelfullt i tidlig fase. Fokuser på å bygge/utvide nettverk Innhold Praktiske tips Hvilken kompetanse er nødvendig? Ledergruppe: 3 – 6 personer Utd, arb.erfaring, kompetanse, nettverk Ansvarsområder Kompetansegap/svakheter Hvordan utfylle gapet? Komplementerende egenskaper, relevant erfaring, nettverk, kompetanse gap Formål: Overbevise investor om at den utvalgte ledergruppe kan gjennomføre forretningsplanen

20 2005 Prediction I: Each Customer owns 1 ‘in-house valve’ (value 1 GBP/each) and 0,25 ’in the street valve’ (value 100 GBP/each) Market – ’top down’ 170 Million Gas Customers Value of existing valve infrastructure = 4420 Mill GBP Prediction II: Fluma Ltd market share 2% Prediction III: Fluma royalty 5% Fluma Ltd yearly royalty income 4,5 Mill GBP

21 2005 Markedsplanen Investoren ser etter : Tenk internasjonalt marked Lag prognoser Gjør rede for evt. forutsetninger Vær kreativ mht kilder, f.eks sammenlignbare produkter Innhold Praktiske tips Markedsstørrelse og vekst Konkurransesituasjon Valg av målmarked/kundesegmentering Estimer markedsandel Markedsstrategi (Product, price, place, promotion) Kundenytte, størrelsen av markedet, pris- og distribusjonsstrategi Formål: Omsette antatt kundenytte i markedsandeler

22 2005 Forretningssystem og organisasjon Levere kundenytten i praksis: Forretningssystem med alle nødvendig trinn i prosessen Forskning & utvikling Produksjon Distri- busjon Markeds- foering & salg Service

23 2005 Eksempel - Forretningssystem

24 2005 Investoren ser etter : Tenk strategiske kjernekompetanser Fokus, fokus, fokus! Enkel organisasjon Innhold Praktiske tips Gjennomgang av forretningssystemet: FoU, innkjøp, produksjon, montering, lager, distribusjon, salg&markedsføring, service ”Make or buy”? Samarbeidsform Organisasjon/ansvarsfordeling Gjennomtenkt og fornuftig forretningsmodell, fokus på kritiske kjernekompetanser Formål: Beskrive hvordan kundenytten skal leveres til markedet Forretningssystem og organisasjon

25 2005 Gjennomføringsplanen Financing Develop prototype Test production Testing Distribution agreements 2/20051/20062/2006 Financing (2nd round) Start of production

26 2005 Exit points 20052006 20072008 2010 Acceptance success Application Success Low Pressure Application Success High Pressure Application Success Multi Phase Technology Success 2004 Today HP LP MP FACT PILOT 2003 HP / MP PILOT

27 2005 Investoren ser etter : Hjelper deg til å tenke gjennom rekkefølgen på aktivitetene Ting tar tid! Sjekk med eksperter/ fagfolk Innhold Praktiske tips Beskriv viktige milepæler Tidsskjema for gjennomføring Beskriv viktige avhengighetsforhold Reduser risikoene Viktigste milepæler og kritisk linje for prosjektet Formål: Skaper forståelse hos investor (og hos deg selv!) for hva som er kritiske suksessfaktorer på kort og lang sikt Gjennomføringsplanen

28 2005 Eksempel - Production cost

29 2005 Eksempel - Financial results

30 2005 Lønnsomhetsvurdering og finansiering Investoren ser etter : Beskriv forutsetningene Vær realistisk Innhold Praktiske tips Resultatregnskap (inntekter/kostnader) Balanse (eiendeler/gjeld, egenkapital) Kontantstrømanalyse (inn- og utbetaling) Estimer for 5 år frem i tid Finansieringskilder Fortjeneste, kapitalbehov, forventet avkastning, exit- muligheter Formål: Gir et estimat på hvor mye penger trenger du for å lansere ditt produkt, og hva kan en investor forvente i avkastning

31 2005 Eksempel - Production cost sensitiity XXXXXXXXXXXXXX Year 1Year 2Year 3Year 4Year 5 Profits $ Quotation Quotation +10% Quotation + 25% Liten følsomhet overfor endring i prod.kostnader!

32 2005 Eksempel - Market share sensitivity Year 1Year 2Year 3Year 4Year 5 Profits $ Best case Base case Worst case Stor følsomhet overfor endring i markedsandeler!

33 2005 Investoren ser etter: Beskriv forutsetningene Vær realistisk Worst case/best case Innhold Praktiske tips Hvilke risikoer truer selskapet (teknologi, kompetanse, patent, leverandører, etc.)? Sannsynlighet og konsekvens Hvordan håndtere/minimere effektene? Følsomhetsanalyser Realistisk virkelighetsoppfatning, samt plan for å håndtere risikoene Formål: En ærlig risikovurdering øker din tillit hos investorer og reduserer sannsynligheten for at hendelsene faktisk inntreffer Risiko

34 2005

35 15 nøkkelspørsmål Hva skal du selge? Hvem er potensielle kunder? Hvor stort er markedet? Hva er en realistisk markedsandel for ditt produkt? Hvilke eksakte kundebehov dekkes av din ide? Hva er nytt/innovativt med denne ideen i forhold til alternative produkter? Hvorfor skal kundene foretrekke din ide fremfor alternativene? Hvem er de konkurrerende selskaper? Hva er deres konkurranse strategier? Hvordan skal du få produktet frem til kundene? Hva er kundene villige til å betale for å kjøpe ditt produkt? Hva er de viktigste kompetansegapene? Hvilken rolle skal din virksomhet spille i verdikjeden? Hva er de viktigste hindringene for suksess? Hva er planen for å takle disse hindringene?

36 2005 1 - 2 Forretningsidèen Lønnsomhetsvurdering og finansiering Sammendrag Ledergruppen Markedsplanen Forretningssystem og organisasjon Gjennomføringsplanen Risiko TemaSider 2 - 3 1 - 2 8 - 10 2 - 3 1 - 2 2 - 3 20 - 25 Sum

37 2005

38 Presentasjon til Venture Capital - VC… Den intellektuell eiendomsretten til produktet Hvor god ledelsen er Konkurransemessig posisjon Hvor stort markedet er Hvor attraktivt produktet er (wow – faktor) Hvilken avkastning forventes  Russell T. James; Oury Clark


Laste ned ppt "2005 Hvordan skrive en god forretningsplan 11. Januar 2005 Av Øyvind Espeland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google