Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innovasjon Norge Presentasjon Etablererkurs Fosen 12.11.2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innovasjon Norge Presentasjon Etablererkurs Fosen 12.11.2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innovasjon Norge Presentasjon Etablererkurs Fosen 12.11.2013

2 Innovasjon Norge Hovedkontoret Distriktskontorer http://www.innovasjonnorge.no/Finansiering/IFUOFU/IFU-nettverket-pa-vare- fylkeskontorer 2 Vi skal realisere verdiskapende næringsutvikling i hele landet • Flere gode gründere • Flere vekstkraftige bedrifter • Flere innovative næringsmiljøer

3 Våre tjenester 3 Profilering Kompetanse Rådgiving Nettverk Finansiering Grundere Innovasjons- miljøer

4 UTVIKLING/OMSTILLING Tilskudd/skattefunn Risikolån/garantier Lavrisikolån/garantier Tilskudd/skattefunn IFU/OFU Finansiering

5 Etablerertilskudd - Målgruppe •Etablerertilskuddet kan kun innvilges til bedrifter, dvs at søker må ha etablert et foretak. •Tilskudd kan innvilges forretningsideer/konsept med stor nyhetsverdi og potensial for høy vekst og verdiskaping i Norge. Det er en forutsetning at bedriften er 0-5 år gammel

6 Egenfinansiering •For enkeltmannsforetak kan “egeninnsats” (ubetalte timer) være en del av kostnadsgrunnlaget. •For aksjeselskap (og andre selskapsformer) kan “egeninnsats” fra personer ansatt i selskapet inngå som en del av kostnadsgrunnlaget, forutsatt at det foreligger en lønnsavtale. Innovasjon Norge kan imidlertid ikke finansiere kostnader i et aksjeselskap som ikke regnskapsføres og innberettes.” •Etablerertilskuddet kan normalt finansiere inntil 50 % av godkjente kostnader.

7 Etableringsfasen •Dette tilskuddet går til videre utvikling av forretningsidé, forretningsmodell, forretningsplan, nyhet søk/markedsavklaring, nettverksbygging og økt kompetanse innen forretningsutvikling. •Produktutvikling og andre aktiviteter og tiltak som kan bidra til utvikle bedriften i samsvar med målsettingene for etablerertilskuddsordningen, kan det også søkes om tilskudd til. •Det kan gis tilskudd på inntil kr 300.000.

8 Markedsintroduksjonsfasen Tilskuddet dekker tiltak/aktiviteter knyttet til markedsintroduksjon, markedsanalyser, samarbeid med pilotkunder, design og test av produkt eller tjeneste samt videre utvikling av produkt/tjeneste, merkevare og IPR-strategi, kompetanse, nettverk, samt introduksjon av produkt eller tjeneste internasjonalt. Tilskudd gis som hovedregel inntil 300.000 kroner, men det er mulig å søke om inntil 600.000 kroner.

9 Søkeren Vi vurderer; •om søker vil være i stand til å utvikle forretningsideen og drive virksomheten (bl.a. ut fra utdanning, praksis og personlige egenskaper) •motivasjonen for etableringen •forventninger (realistisk ?) •økonomisk evne (innhenter kredittopplysninger)

10 Forventninger til søknaden  Bedriftens styrker og utfordringer må beskrives  Markedet må analyseres:  Hvor stort er det?  Hvordan er betalingsvilligheten?  Hvem er de første kundene?  Hvordan skal disse nås?  Hva er de viktigste utviklingstiltakene?  Hvilke milepæler og mål har bedriften på kort og lang sikt?  Etablerertilskuddet kan utgjøre inntil 50% av godkjente kostnader. Søker må sannsynliggjøre fullfinansiering.

11 Prioriteringer i Sør-Trøndelag HØYT PRIORITERT:  Nyskapende prosjekter med potensial for et internasjonalt marked  En person eller team med potensielt stor gjennomføringsevne og sterk motivasjon til å skape en vekstbedrift LAVT PRIORITERT:  Etableringer basert på produksjon av tradisjonelle produkter/tjenester

12 Støttes ikke Virksomheter innen: •Detalj-/agentur-/engroshandel •Import •Transport •Finansielle tjenester •Frie yrker (advokat, lege, tannlege, kiropraktor osv.) •De fleste helse-/sosialtjenester •Konsulentvirksomhet/bedriftsrådgivning •Forfatter- og kunstnerisk virksomhet •Hobbyvirksomhet (basert på drift i fritiden) •Oppstart av franchiser Etablerertilskudd gis heller ikke til allerede etablerte virksomheter eller til overtakelse av eksisterende virksomhet.

13 13 Mentortjenesten for gründere •Målgruppen for tjenesten er daglig ledere av registrerte gründerbedrifter i bedriftsutviklings- og markedsintroduksjonsfasen. •Daglig leder får tilbud om en strategisk mentor basert på ”en-til- en” samtaler. •Daglig leder får dekket kostnadene til en mentor på inntil Kr. 50 000,- - Ca 40 timers rådgivning. Tilskuddet betales ut etterskuddsvis. •Innholdet i samtalene vil variere etter behov, men skal være av strategisk karakter. Mentoren skal ikke være en praktisk hjelper.

14 Eksempel på kompetanse- /nettverkstjeneste Tech Incubator – TINC -Utviklet av Innovasjon Norge San Francisco -Tilbudet har som formål å gi tidlig-fase teknologi start-ups nødvendig kunnskap og erfaring for å oppnå høyere vekst, raskere -10 starts-ups vil få tilbud om å bo og jobbe ca. en måned i en inkubator i San Francisco eller Silicon Valley 14

15

16 Vi gir lokale ideer globale muligheter visjon

17 Eksempel 1 Kan godkjennes for Enkelpersonforetak: Samme prosjekt i regnskapspliktig selskap:

18 Kan godkjennes for Enkeltpersonforetak: Eksempel 2 Samme prosjekt i regnskapspliktig selskap:


Laste ned ppt "Innovasjon Norge Presentasjon Etablererkurs Fosen 12.11.2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google