Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Problemstillinger knyttet til finansiering og risiko

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Problemstillinger knyttet til finansiering og risiko"— Utskrift av presentasjonen:

1 Problemstillinger knyttet til finansiering og risiko
Investors vurdering av forretningsmuligheter og forretningsutvikling innen IKT i helsesektoren Problemstillinger knyttet til finansiering og risiko - Etableringsfasen Fra idé til virkelighet

2 Problemstillinger hvordan man kan bruke ny IT for å bedre behandling og kapasitet til samme eller lavere kostnad pr pasient ? Kan man som en ”spin-off” stimulere til virksomhetsetablering og forretningsutvikling lokalt ? april 2011

3 Problemstillinger Oftest skjer innovasjon i små, fokuserte miljø.
Også innen de store etablerte virksomheter. Det er imidlertid billigere i små eksterne miljø. Brukere som Helse Bergen vil utløse innovasjon ved å tilkjennegi og kommunisere behov på en tydelig, åpen og troverdig måte. Gjerne gjennom å bidra som pilotkunde når produktet utvikles. april 2011

4 Problemstillinger Etablering av nye produkter og tjenester i etablerte virksomheter eller gjennom nyetablering må ”kjempe” seg gjennom de samme faser for å skaffe penger. Etablerte organisasjoner kan gjennomføre første kundedialog med eksisterende kapasitet og gjøre noe utvikling ”kamuflert”,  med eksiterende organisasjon. Etablerte bedrifter er imidlertid opptatt av ikke å ” kannibalisere ” etablerte produkter og løsninger. Eller vil fokusere på selge inn etablerte løsninger i ”ny” innpakning. april 2011

5 Problemstillinger ”Kampen” om penger er global.
Der er ingen egne penger for IKT og Helse De fleste problemstillinger rundt finansiering og investorer er generelle og ikke spesielt for helsesektoren – men forståelsen for de mekanismer som styrer investor er kanskje ikke spesielt utviklet her. Derfor kan det kanskje være betimelig for peke på en del generiske problemstillinger. april 2011

6 Ekstern kapital Investors grunnleggende vurderinger
Risiko Kunde / marked Forretningsidé / Produkt / Løsning / IPR / ”freedom to operate” Forretningsmodell Konkurranse / ”Cost to copy” Kompetanse / kapasitet Gründer’s evne til å gjennomføre - ”Timeing” og framdrift Gründer’s evne og vilje til samarbeid med eksterne investors Avkastning Pre-seed / seed : 10 – 20 gg VC : 5 – 10 gg IPO/M&A : gg Sannsynlighet Utgang / Realisering av gevinst Ønsker å se omforente utgangsstrategier ved enden av hver fase i forretningsutviklingen. april 2011

7 Kommunikasjonsverktøy og innovasjon i helsevesenet
Behovet (forretningsidé) må ta utgangspunkt i kombinasjonene av to fundamentale kundebehov: Bedre og mer effektiv behandling av pasient Øket kapasitet / lavere kostnad sammenlignet med dagens drift IT og CT er arbeidsverktøy for effektivisering og forenkling av informasjonsflyt og tilgjengelighet Innovasjon skjer i samspillet mellom brukere og IT kompetanse Brukerne er i Helseforetaket - IT kompetanse må hentes eksternt Helseforetakets egen IKT kapasitet og kompetanse er dimensjonert iht operative behov og må fokusere på medvirkning og premissleverandør ift eksisterende løsninger. Skalerbare løsninger fordrer en viss rigiditet og standardisering. Dette er ofte en utfordring i kompetansemiljø innen IT april 2011

8 Kommunikasjonsverktøy og innovasjon i helsevesenet
Helseforetak har en modell for organisering, økonomistyring og planlegging som gir uforutsigbarhet ift framtidige kjøpsbehov og kjøpsbeslutninger. Datasikkerhet og personvern må håndteres – ikke sammenblandes Gode løsninger for datasikkerhet og kryptering eksisterer Personvern er i stor grad en organisatorisk og etisk utfordring Visjonen om ett stort, integrert IT / CT system som skal dekke alle behov hindrer gode løsninger på enkle behov. april 2011

9 Generelle problemstillinger
Bruker og kjøper er ulike Kjøpsbeslutning og Kjøpsprosessen er skaper usikkerhet. Gode forretningsmodeller er vanskelig å etablere innen IKT – også innen helsesektoren Fra idè til etablert produkt og positiv inntjening tar tid 1 – 3 år for etablert virksomhet - 2 – 5 år for ny virksomhet Marked og teknologi er global fra første stund Er markedet i Norge bærekraftig for idé’en ? Hva er kritisk kundemasse for balansert drift (gir minimums markedsspredning) ? Hvor stort er det globale marked (primært EU og USA som gir markedsaksept i andre markeder) ? Kundeforankring og god innsikt i kundeverdi reduserer risiko Gode IPR strategier krever god forankring i forretningsidé, produkt og forretningsmodell. IT løsninger vanskelig å ”beskytte” april 2011

10 Utfordringer i fasen før virksomhetsetablering
Innsats i denne fase er knyttet til dokumentasjon av hypoteser for å kommunisere med interessenter som kan tenkes å bidra med neste fase av realisering. Dette omfatter i grove trekk Forretningsidé - Behov – Kunde Etablering og operativ utprøving av ”Pilot” Produkt – Teknologi Forretningsmodell IPR/ Rettighetsbeskyttelse. Kortsiktige aktiviteter for å komme videre Sammenhengen og avhengigheten mellom disse fem elementer er grovt undervurdert – ”Timeing” ofte neglisjert. Ressursbehov ved de ulike oppgaver gir store utfordring i arbeidet med å bygge kapasitet og kompetanse og ”time” behov riktig. april 2011

11 IKT – Helse virksomhetsetablering - utfordringer
Utvikling av forretningsidé og ”pilot” må skje i tett dialog med en pilotkunde og brukere med etablert markedsaksept – en forutsetning mer enn et ”pre”. Helse Bergen er en meget god samarbeidspartner for utvikling av IKT baserte helseløsninger i Norge – forutsatt at ledelsen er involvert IKT miljøet hos pilot-kunde må fokusere på leveranse av kunnskap om etablerte systemer, IT strategi og ”interface” policy mellom ulike databaser , eksisterende IT drift og generelle krav til uvikling av nye løsninger. I mindre grad delta i utviklingen. Innen offentlig sektor kan lover og regler rundt offentlige innkjøp være en utfordring og må avklares på prinsipielt plan før man går i dialog med ”Gründere” med nye innovative løsninger. april 2011

12 IKT – Helse Skalering og internasjonalisering
Når ”pilot” er funksjonell ved Helse Bergen – Etablere ”piloter” i øvrige nordiske land ( 2 – 3 ) Løsning må etableres i regulært bruk hos pilot-kunder Skaler videre i samme helseregion Etabler løsningen i flere helseregioner i Norge og få etablert 1 – 2 piloter i Skandinavia før man går videre internasjonalt. Fokuser på EU og USA. Etablert bruk her gir markedsaksept. Etabler Piloter i hvert nye land. Kjøpskriterier og kjøpsprosesser vil variere fra land til land og er svært ulike mellom privat virksomhet og offentlig helsesystem. Kundekunnskap er avgjørende – antagelser ødeleggende Forretningsmodeller må tilpasses kunder og kjøpergrupper april 2011

13 Etablering av virksomhet - Utviklingssteg og finansiering
Dagens finansiering Idé ! Virksomhetsgrunnlag Mangelfull NFR (BIA –FORNY) Forretningsmodell / Forretningsplan Kundedialog !! ? EK / Egeninnsats Etablererstipend FoU ”Proof of Technology” NFR/ EU - 70% EK - 30% - Pre-Seed FoU ”Proof of Product” NFR/ EU - 70% EK - 30% - Pre-Seed “Produktifisering - Standard produkt” Produkt validering Markedsaksept - “Proof of application” (Kan produktet reproduseres lønsomt) IFU IN 33 % Kunde - 33 % EK -33 % Seed ”Proof of Business” Repeat sales EK - Seed Sales revenues Scaling business Sales revenues EK - VC Selskap AS april 2011

14 Company value from an investors view The theory.
þ Value Venture capital Seed capital Own money and public funding Start-up Development Expansion Time Idea Confirming Prototype customers need Product Validation Acceptance Repeated sales Scaling business - Market & Technology risk - - Market risk - April 2011

15 Company value from an investors view The real case
þ Value Venture capital ? Seed capital ? Own money and public funding The fear ? The hope The real case Start-up Development Expansion Time Idea Confirming Prototype customers need Product Validation Acceptance Repeated sales Scaling business - Market & Technology risk - - Market risk - April 2011

16 Nyetablering og forretningsutvikling Viktigste fokus for investor er inntjening
Forretningsidé er løsningen og produkt – fokuser ! Forretningsmodellen er gitt i hvordan du fakturerer løsningen på en slik måte at bruker og kjøper er fornøyd og vil kjøpe mer. Bruker er den som bruker løsningen for å forenkle sin hverdag og gjøre en bedre jobb eller få en bedre opplevelse. Kunden er den du sender fakturaen til. Fokuser på kunden. Mange kunder er markedet ! I mange tilfeller kan det være mange interesserte brukere – men ingen kunder ! Forretningsidé og forretningsmodell må kunne kommunisere til uinnvidde på 30 sekunder. Fokuser på inntekter fra kunder fra første dag ! april 2011


Laste ned ppt "Problemstillinger knyttet til finansiering og risiko"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google