Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Investors vurdering av forretningsmuligheter og forretningsutvikling innen IKT i helsesektoren Problemstillinger knyttet til finansiering og risiko - Etableringsfasen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Investors vurdering av forretningsmuligheter og forretningsutvikling innen IKT i helsesektoren Problemstillinger knyttet til finansiering og risiko - Etableringsfasen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Investors vurdering av forretningsmuligheter og forretningsutvikling innen IKT i helsesektoren Problemstillinger knyttet til finansiering og risiko - Etableringsfasen Fra idé til virkelighet www.novator.no

2 Problemstillinger  hvordan man kan bruke ny IT for å bedre behandling og kapasitet til samme eller lavere kostnad pr pasient ?  Kan man som en ”spin-off” stimulere til virksomhetsetablering og forretningsutvikling lokalt ? april 2011www.novator.no 2

3 Problemstillinger  Oftest skjer innovasjon i små, fokuserte miljø. – Også innen de store etablerte virksomheter. – Det er imidlertid billigere i små eksterne miljø.  Brukere som Helse Bergen vil utløse innovasjon ved å tilkjennegi og kommunisere behov på en tydelig, åpen og troverdig måte. – Gjerne gjennom å bidra som pilotkunde når produktet utvikles. april 2011www.novator.no 3

4 Problemstillinger  Etablering av nye produkter og tjenester i etablerte virksomheter eller gjennom nyetablering må ”kjempe” seg gjennom de samme faser for å skaffe penger. – Etablerte organisasjoner kan gjennomføre første kundedialog med eksisterende kapasitet og gjøre noe utvikling ”kamuflert”, med eksiterende organisasjon.  Etablerte bedrifter er imidlertid opptatt av ikke å ” kannibalisere ” etablerte produkter og løsninger. – Eller vil fokusere på selge inn etablerte løsninger i ”ny” innpakning. april 2011www.novator.no 4

5 Problemstillinger  ”Kampen” om penger er global. – Der er ingen egne penger for IKT og Helse  De fleste problemstillinger rundt finansiering og investorer er generelle og ikke spesielt for helsesektoren – men forståelsen for de mekanismer som styrer investor er kanskje ikke spesielt utviklet her.  Derfor kan det kanskje være betimelig for peke på en del generiske problemstillinger. april 2011www.novator.no 5

6 april 2011www.novator.no 6 Ekstern kapital Investors grunnleggende vurderinger  Risiko – Kunde / marked – Forretningsidé / Produkt / Løsning / IPR / ”freedom to operate” – Forretningsmodell – Konkurranse / ”Cost to copy” – Kompetanse / kapasitet – Gründer’s evne til å gjennomføre - ”Timeing” og framdrift – Gründer’s evne og vilje til samarbeid med eksterne investors  Avkastning – Pre-seed / seed : 10 – 20 gg – VC: 5 – 10 gg – IPO/M&A: 3 - 6 gg  Sannsynlighet  Utgang / Realisering av gevinst – Ønsker å se omforente utgangsstrategier ved enden av hver fase i forretningsutviklingen.

7 Kommunikasjonsverktøy og innovasjon i helsevesenet  Behovet (forretningsidé) må ta utgangspunkt i kombinasjonene av to fundamentale kundebehov: – Bedre og mer effektiv behandling av pasient – Øket kapasitet / lavere kostnad sammenlignet med dagens drift  IT og CT er arbeidsverktøy for effektivisering og forenkling av informasjonsflyt og tilgjengelighet  Innovasjon skjer i samspillet mellom brukere og IT kompetanse – Brukerne er i Helseforetaket - IT kompetanse må hentes eksternt  Helseforetakets egen IKT kapasitet og kompetanse er dimensjonert iht operative behov og må fokusere på medvirkning og premissleverandør ift eksisterende løsninger.  Skalerbare løsninger fordrer en viss rigiditet og standardisering. – Dette er ofte en utfordring i kompetansemiljø innen IT april 2011www.novator.no 7

8 Kommunikasjonsverktøy og innovasjon i helsevesenet  Helseforetak har en modell for organisering, økonomistyring og planlegging som gir uforutsigbarhet ift framtidige kjøpsbehov og kjøpsbeslutninger.  Datasikkerhet og personvern må håndteres – ikke sammenblandes – Gode løsninger for datasikkerhet og kryptering eksisterer – Personvern er i stor grad en organisatorisk og etisk utfordring  Visjonen om ett stort, integrert IT / CT system som skal dekke alle behov hindrer gode løsninger på enkle behov. april 2011www.novator.no 8

9 april 2011www.novator.no 9 Generelle problemstillinger  Bruker og kjøper er ulike – Kjøpsbeslutning og Kjøpsprosessen er skaper usikkerhet.  Gode forretningsmodeller er vanskelig å etablere innen IKT – også innen helsesektoren  Fra idè til etablert produkt og positiv inntjening tar tid – 1 – 3 år for etablert virksomhet - 2 – 5 år for ny virksomhet  Marked og teknologi er global fra første stund – Er markedet i Norge bærekraftig for idé’en ? – Hva er kritisk kundemasse for balansert drift (gir minimums markedsspredning) ? – Hvor stort er det globale marked (primært EU og USA som gir markedsaksept i andre markeder) ?  Kundeforankring og god innsikt i kundeverdi reduserer risiko  Gode IPR strategier krever god forankring i forretningsidé, produkt og forretningsmodell. – IT løsninger vanskelig å ”beskytte”

10 april 2011www.novator.no 10 Utfordringer i fasen før virksomhetsetablering  Innsats i denne fase er knyttet til dokumentasjon av hypoteser for å kommunisere med interessenter som kan tenkes å bidra med neste fase av realisering. Dette omfatter i grove trekk – Forretningsidé - Behov – Kunde  Etablering og operativ utprøving av ”Pilot” – Produkt – Teknologi – Forretningsmodell – IPR/ Rettighetsbeskyttelse. – Kortsiktige aktiviteter for å komme videre  Sammenhengen og avhengigheten mellom disse fem elementer er grovt undervurdert – ”Timeing” ofte neglisjert. – Ressursbehov ved de ulike oppgaver gir store utfordring i arbeidet med å bygge kapasitet og kompetanse og ”time” behov riktig.

11 april 2011www.novator.no 11 IKT – Helse virksomhetsetablering - utfordringer  Utvikling av forretningsidé og ”pilot” må skje i tett dialog med en pilotkunde og brukere med etablert markedsaksept – en forutsetning mer enn et ”pre”. – Helse Bergen er en meget god samarbeidspartner for utvikling av IKT baserte helseløsninger i Norge – forutsatt at ledelsen er involvert – IKT miljøet hos pilot-kunde må fokusere på leveranse av kunnskap om etablerte systemer, IT strategi og ”interface” policy mellom ulike databaser, eksisterende IT drift og generelle krav til uvikling av nye løsninger.  I mindre grad delta i utviklingen.  Innen offentlig sektor kan lover og regler rundt offentlige innkjøp være en utfordring og må avklares på prinsipielt plan før man går i dialog med ”Gründere” med nye innovative løsninger.

12 april 2011www.novator.no 12 IKT – Helse Skalering og internasjonalisering  Når ”pilot” er funksjonell ved Helse Bergen – Etablere ”piloter” i øvrige nordiske land ( 2 – 3 )  Løsning må etableres i regulært bruk hos pilot-kunder – Skaler videre i samme helseregion  Etabler løsningen i flere helseregioner i Norge og få etablert 1 – 2 piloter i Skandinavia før man går videre internasjonalt.  Fokuser på EU og USA. Etablert bruk her gir markedsaksept.  Etabler Piloter i hvert nye land.  Kjøpskriterier og kjøpsprosesser vil variere fra land til land og er svært ulike mellom privat virksomhet og offentlig helsesystem. – Kundekunnskap er avgjørende – antagelser ødeleggende – Forretningsmodeller må tilpasses kunder og kjøpergrupper

13 april 2011www.novator.no 13 Forretningsmodell / Forretningsplan Kundedialog !! Etablering av virksomhet - Utviklingssteg og finansiering Idé ! Virksomhetsgrunnlag FoU ”Proof of Technology” FoU ”Proof of Product” Mangelfull NFR/ EU - 70% EK - 30% - Pre-Seed Dagens finansiering NFR/ EU - 70% EK - 30% - Pre-Seed “Produktifisering - Standard produkt” Produkt validering Markedsaksept - “Proof of application” (Kan produktet reproduseres lønsomt) IFU IN 33 % Kunde - 33 % EK -33 % Seed ”Proof of Business” Repeat sales Scaling business EK - Seed Sales revenues EK - VC Selskap AS ? EK / Egeninnsats Etablererstipend NFR (BIA –FORNY)

14 April 2011www.novator.no 14 Time Start-upDevelopmentExpansion Idea Confirming Prototype customers need Product Validation Acceptance Repeated sales Scaling business þ - Market & Technology risk -- Market risk - Company value from an investors view The theory. Venture capital Seed capital Own money and public funding Value

15 April 2011www.novator.no 15 Time Start-upDevelopmentExpansion Idea Confirming Prototype customers need Product Validation Acceptance Repeated sales Scaling business þ - Market & Technology risk -- Market risk - Company value from an investors view The real case Valu e Venture capital Seed capital The fear The real case The hope Own money and public funding ? ? ?

16 april 2011www.novator.no 16 Nyetablering og forretningsutvikling Viktigste fokus for investor er inntjening  Forretningsidé er løsningen og produkt – fokuser !  Forretningsmodellen er gitt i hvordan du fakturerer løsningen på en slik måte at bruker og kjøper er fornøyd og vil kjøpe mer.  Bruker er den som bruker løsningen for å forenkle sin hverdag og gjøre en bedre jobb eller få en bedre opplevelse.  Kunden er den du sender fakturaen til. – Fokuser på kunden. – Mange kunder er markedet !  I mange tilfeller kan det være mange interesserte brukere – men ingen kunder !  Forretningsidé og forretningsmodell må kunne kommunisere til uinnvidde på 30 sekunder.  Fokuser på inntekter fra kunder fra første dag !


Laste ned ppt "Investors vurdering av forretningsmuligheter og forretningsutvikling innen IKT i helsesektoren Problemstillinger knyttet til finansiering og risiko - Etableringsfasen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google