Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

2008 Forretningsplanen – En Oversikt En beskrivelse av hva du ønsker å oppnå med din idé og hvordan.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "2008 Forretningsplanen – En Oversikt En beskrivelse av hva du ønsker å oppnå med din idé og hvordan."— Utskrift av presentasjonen:

1 2008 Forretningsplanen – En Oversikt En beskrivelse av hva du ønsker å oppnå med din idé og hvordan

2 2008 Eksamen Skriftlig Papirkopi levert til SFE kontoret senest mandag 25/2 kl 15:00 I tillegg, elektronisk kopi til innlevering@sfe.uio.noinnlevering@sfe.uio.no Muntlig Mandag 3/3 kl 09:15 i rom 9 Max 15 min presentasjon + 5 – 10 min spørsmål D.v.s. at alle 4 gruppene er ferdig ca. 11:15 Feedback og karakterer ca. 12:00

3 2008 Hvorfor skrive en forretningsplan?  Hjelper deg til å strukturere, videreutvikle og planlegge din nye virksomhet  Avslører og bevisstgjør hull i din kunnskap og kompetanse  Fremtvinger beslutninger  Simulerer et ”virkelig” tilfelle  Kommunikasjonsmiddel Banker Venture kapitalister Private investorer Innovasjon Norge Samarbeidspartnere

4 2008 Forretningsplanen – En Oversikt Sammendrag Forretningsideén Ledergruppen Markedsplanen Forretningssystem og organisasjon Gjennomføringsplanen Lønnsomhetsvurdering og finansiering Risiko

5 2008 Rød tråd med tall Markedsvolum Markedsandel Pris Omsetning Kostnader Nettoresultat over tid Kapitalbehov

6 2008 Forretningsidéer Hva er det? Nye varer og tjenester, Nye forretningssystemer Den måten en vare eller tjeneste utvikles, fremstilles eller markedsføres på (Dell!)

7 2008 Kundenytte Beskriv problemet og løsningen Hva er nyskapende, hvorfor kan kunden ikke oppnå det samme hos andre? Verdikjeder

8 Immateriell eiendom (IP) Immateriell eiendomsrettighet (IPR) Teknisk løsning, fremgangsmåte m.m. Patent Logo, navn, slagord m.m. Varemerkerettighet Form, utseende m.m.Designrettighet

9 Immaterielle verdier stadig viktigere 38 % 62% 70% 30% Kilde: Wipo. Intellectual Property. A Power Tool for Economic Growth, 2006.

10 2008 Investoren ser etter : Ikke vær for teknisk i språket Investoren må forstå ditt produkt! Ta med grafisk illustrasjoner av produktet Innhold Praktiske tips Beskriv problemet/kundebehovet Beskriv din løsning/idé Beskriv hva som er nyskapende Hvordan beskytte din idé? På hvilket stadium er idéen i dag? Et tydelig kundebehov, en idé som er innovativ og overlegen andre alternativer Formål: Beskriv hva det er som gjør akkurat din idé unik/attraktiv Forretningsideén

11 2008 Ledelse og Organisasjon Forretningssystem og organisasjon Ledelse, ledergruppen Rekruttering Opplæring og utvikling Motivasjon og målsettinger Lønn og annen kompensasjon ’Vanskelige tider’

12 2008 Forretningssystem og organisasjon Levere kundenytten i praksis: Forretningssystem med alle nødvendig trinn i prosessen Forskning & utvikling Produksjon Distri- busjon Markeds- foering & salg Service

13 2008 Investoren ser etter : Tenk strategiske kjernekompetanser Fokus, fokus, fokus! Enkel organisasjon Innhold Praktiske tips Gjennomgang av forretningssystemet: FoU, innkjøp, produksjon, montering, lager, distribusjon, salg&markedsføring, service ”Make or buy”? Samarbeidsform Organisasjon/ansvarsfordeling Gjennomtenkt og fornuftig forretningsmodell, fokus på kritiske kjernekompetanser Formål: Beskrive hvordan kundenytten skal leveres til markedet Forretningssystem og organisasjon

14 2008 Ledergruppen Ole Hansen Ingrid Blom Petter Berg Ledig stilling Teknikk Finans Prosjekt- ledelse Relasjoner Markeds- føring/ salg Produksjon Personal- spørsmål Sosial kompetanse InitiativKommunika- sjonsevne Selger talent Forhandlings- evne Effektivitet ‘Harde’ faktorer‘Myke’ faktorer Kjenne sterke og svake siderTa hensyn til kompetansen i styret

15 2008 Ledergruppen Investoren ser etter : Ikke overvurder deg selv Vær ærlig mht erfaring og prestasjoner Benytt ditt nettverk… …men, ofte mangelfullt i tidlig fase. Fokuser på å bygge/utvide nettverk Innhold Praktiske tips Hvilken kompetanse er nødvendig? Ledergruppe: 3 – 6 personer Utd, arb.erfaring, kompetanse, nettverk Ansvarsområder Kompetansegap/svakheter Hvordan utfylle gapet? Komplementerende egenskaper, relevant erfaring, nettverk, kompetanse gap Formål: Overbevise investor om at den utvalgte ledergruppe kan gjennomføre forretningsplanen

16 2008 Forretningsplanen – En Oversikt Sammendrag Forretningsideén Ledergruppen Markedsplanen Forretningssystem og organisasjon Gjennomføringsplanen Lønnsomhetsvurdering og finansiering Risiko

17 2008 Strategisk Analyse Ekstern analyse Segmentering Intern analyse Kombinert

18 2008 Rød tråd med tall Markedsvolum Markedsandel Pris Omsetning Kostnader Nettoresultat over tid Kapitalbehov

19 2008 Formulering av Strategi Misjon/visjon Målsettinger Konkurransefortrinn - differensiering Markedsføringsmixen Fokusering og posisjonering Produktet - produktets livssyklus Prissettsetting

20 2008 Rød tråd med tall Markedsvolum Markedsandel Pris Omsetning Kostnader Nettoresultat over tid Kapitalbehov

21 2008 Revised technology adoption life cycle Innovators Early Adaptors Early Majority Late Majority Laggards

22 2008 Markedsplanen Investoren ser etter : Tenk internasjonalt marked Lag prognoser Gjør rede for evt. forutsetninger Vær kreativ mht kilder, f.eks sammenlignbare produkter (ref. blodtrykk) Innhold Praktiske tips Markedsstørrelse og vekst Konkurransesituasjon Valg av målmarked/kundesegmentering Estimer markedsandel Markedsstrategi (Product, price, place, promotion) Kundenytte, størrelsen av markedet, pris- og distribusjonsstrategi Formål: Omsette antatt kundenytte i markedsandeler

23 2008 Gjennomføringsplanen Financing Develop prototype Test production Testing Distribution agreements 2/20031/20042/2004 Financing (2nd round) Start of production

24 2008 Investoren ser etter : Hjelper deg til å tenke gjennom rekkefølgen på aktivitetene Ting tar tid! Sjekk med eksperter/ fagfolk Innhold Praktiske tips Beskriv viktige milepæler Tidsskjema for gjennomføring Beskriv viktige avhengighetsforhold Reduser riskoene Viktigste milepæler og kritisk linje for prosjektet Formål: Skaper forståelse hos investor (og hos deg selv!) for hva som er kritiske suksessfaktorer på kort og lang sikt Gjennomføringsplanen

25 2008 Rød tråd med tall Markedsvolum Markedsandel Pris Omsetning Kostnader Nettoresultat over tid Kapitalbehov

26 2008 Lønnsomhetsvurdering og finansiering Investoren ser etter : Beskriv forutsetningene Vær realistisk Innhold Praktiske tips Resultatregnskap (inntekter/kostnader) Balanse (eiendeler/gjeld, egenkapital) Kontantstrømanalyse (inn- og utbetaling) Estimer for 5 år frem i tid Finansieringskilder Fortjeneste, kapitalbehov, forventet avkastning, exit- muligheter Formål: Gir et estimat på hvor mye penger trenger du for å lansere ditt produkt, og hva kan en investor forvente i avkastning

27 2008 Rød tråd med tall Markedsvolum Markedsandel Pris Omsetning Kostnader Nettoresultat over tid Kapitalbehov

28 2008 Investoren ser etter: Beskriv forutsetningene Vær realistisk Worst case/best case Innhold Praktiske tips Hvilke risikoer truer selskapet (teknologi, kompetanse, patent, leverandører, etc.)? Sannsynlighet og konsekvens Hvordan håndtere/minimere effektene? Følsomhetsanalyser Realistisk virkelighetsoppfatning, samt plan for å håndtere risikoene Formål: En ærlig risikovurdering øker din tillit hos investorer og reduserer sannsynligheten for at hendelsene faktisk inntreffer Risiko

29 2008 Sammendraget oppsummerer kun det vesentligste i forretningsplanen Overbevisende, innholdsrik og selgende Stort krav til forståelse og klarhet Tenk på leseren! Langsiktig mål, menneskene bak, teknologien, samt markedets egnethet Ofte den mest krevende delen av forretningsplanen Budskapet bør oppsummeres på 1 side og / eller 2 min. Investoren ser etter : Innhold Praktiske tips Formål: Gi en tidspresset investor en rask oversikt over forretningsplanens viktigste punkter Sammendrag

30 2008 15 nøkkelspørsmål Hva skal du selge? Hvem er potensielle kunder? Hvor stort er markedet? Hva er en realistisk markedsandel for ditt produkt? Hvilke eksakte kundebehov dekkes av din ide? Hva er nytt/innovativt med denne ideen i forhold til alternative produkter? Hvorfor skal kundene foretrekke din ide fremfor alternativene? Hvem er de konkurrerende selskaper? Hva er deres konkurranse strategier? Hvordan skal du få produktet frem til kundene? Hva er kundene villige til å betale for å kjøpe ditt produkt? Hva er de viktigste kompetansegapene? Hvilken rolle skal din virksomhet spille i verdikjeden? Hva er de viktigste hindringene for suksess? Hva er planen for å takle disse hindringene?

31 2008


Laste ned ppt "2008 Forretningsplanen – En Oversikt En beskrivelse av hva du ønsker å oppnå med din idé og hvordan."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google