Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innovation Camp ”Forretningsplanutvikling i praksis” HiØ September 2011 Steinar Normann 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innovation Camp ”Forretningsplanutvikling i praksis” HiØ September 2011 Steinar Normann 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innovation Camp ”Forretningsplanutvikling i praksis” HiØ September 2011 Steinar Normann 1

2 Idégrunnlaget Hvor er det forretningsmuligheter? •Nye produkter eller tjenester •Nye produksjonsprosesser •Nye forretningskonsept •Nye distribusjonssystem • Nye informasjonssystemer • Nye måter å drive organisasjonen på • Nye måter å samhandle på • Kombinasjoner av disse 2

3 Idégrunnlaget Dere skal i løpet av gårdsdagen nå sitte med en eller flere ideer til: • forbedring av eksisterende produkt, prosess eller tjeneste • et helt nytt produkt, prosess eller tjeneste • kanskje også en ny bedrift? 3

4 4 Visjon, forretningsidé og strategi i en entreprenøriell prosess Ny verdi Ny relasjon Nye perspektiver • Kundebehov • Målgruppe • Spisskompetanse FORRETNINGS- IDÈ FORRETNINGS- IDÈ STRATEGI Hvordan nå målene STRATEGI Hvordan nå målene PROSESSER Hvordan ta vare på mulighetene •Beslutningsprosesser •Lederskap •Kontroll GJENNOMFØRING Hva bedriften skal gjøre m.h.t. •Produkt/marked •Konkurransemidler •Ressurser VISJON Den nye verden entreprenøren ser VISJON Den nye verden entreprenøren ser

5 Idégrunnlaget Produktet/tjenesten og/eller bedriften må generelt sett være unik og overlegen andre i markedet, for eksempel: • Være billigere i pris for kunden • Være av bedre kvalitet • Tilfredsstille kunders behov - og helst andre behov - som konkurrenter ikke tilfredsstiller • Kunne utvikle lett synlige fordeler (kommunisérbare/design) 5

6 Forretningsplanen • Forretningsplanen er et dokument som angir på en konkret måte hva som er målet med bedriften, og som begrunner hvorfor og hvordan målene skal oppnås. • Hensikten med forretningsplanen er å skaffe støtte til etablering og oppstart av bedriften, særlig vis a vis investorer og beslutningstagere i støtteapparatet om hvorfor det bør satses penger på bedriften 6

7 Forretningsplanen Må tilpasses ulike målgrupper og situasjoner: • Ekspressversjonen • Forelesningsversjonen • ”Prospekt”-versjonen • ”Kjøreplan”-versjonen 7

8 Forretningsplanen Ekspressversjonen • Kortversjon på 2-3 min. beregnet for muntlig fremføring • Skal vekke interesse og oppmerksomhet hos potensielle investorer og beslutningstagere • Egnet på utstillinger, messer, korte møter (og ved presentasjonen i dag) 8

9 Forretningsplanen Forelesningsversjonen • Underholdende og med ”fortellerpreg”: ”historien og fremtiden” • Hensikt: få investorer og beslutningstagere interessert • Gjerne vise lysark, prototyper eller konseptskisser av produktet • Et sammendrag av forretningsplanen med fokus på ”høydepunkter” 9

10 Forretningsplanen ”Prospekt”-versjonen • Dokument beregnet for lesing av investorer og andre eksterne interessenter • Form: detaljert og velskrevet med solid planlegging og god begrunnelse • Gjerne (aner)kjent struktur/innholdselementer 10

11 Forretningsplanen ”Kjøreplan”-versjonen • Også en detaljert plan, men beregnet for internt bruk • En operasjonell plan som i detalj beskriver hvordan utviklingen av bedriften er tenkt gjennomført 11

12 Forretningsplanen 12 Ulike varianter, men ganske like i innhold CONNECT •Innledning •Produktidéen •Kundene •Markedet •Konkurrenter •Økonomi •Kapitalbehov •Allianser •Ledelsen og styret P. BURNS •Sammendrag •Bedriften og bransjen •Produkter og tjenester •Marked •Markedsføring •FoU •Produksjon og drift •Ledelse •Finansieringsbehov •Finansielle nøkkeltall, forutsetninger og risiko •Finansieringsplan og budsjett •Vedlegg M. KLOFSTEN •Idè •Produkt •Marked •Organisasjon •Drivkraft •Kompetanse •Kunder •Øvrige relasjoner Innovasjon Norge •Forretningsidé •Personopplysninger •Produkt/tjeneste og produksjon •Marked •Markeds- og salgsaktiviteter •Økonomi •Kapitalbehov og finansiering •Organisering og administrasjon av bedriften

13 Forretningsplan Hva skal forretningsplanen inneholde? (Innovasjon Norge) En forretningsplan bør inneholde beskrivelse av: • Forretningsidéen • Markedet (størrelse, segmentering, målgruppe, kjøpskriterier/–vaner, vekst, konkurrenter) • Beskrivelse av produkt eller tjeneste (unike kvaliteter og egenskaper) • Markeds- og salgsaktiviteter (markedskommunikasjon og -kanaler • Personopplysninger og kompetanse (utdanning, erfaring, kompetansebehov) • Økonomi (lønnsomhetsanalyser, salgs-/kostnads-/likviditetsbudsjett, investeringsplaner) • Kapitalbehov og finansiering (egenkapital, fremmedkapital, lånebehov, likviditet) • Organisering og administrasjon av virksomheten (ledelse, styre, samarbeidsp.) Det viktigste er kunde-, marked- og økonomivurderingene. Formålet er å sannsynliggjøre at du kan tjene penger på virksomheten ! 13

14 Forretningsidéen Hvordan formulere din forretningsidé? Forretningsidéen formulerer hva bedriften gjør! Trinn 1: Sammenfatt i noen få ord hva bedriften skal drive med: • Hvilke behov i markedet som skal dekkes. • Beskriv hva som er bedriftens produkt/tjeneste • Hva er bedriftens unike styrke i konkurransen om kundene ? • Forsøk å trekke fram spesielle egenskaper hos deg selv og ditt produkt/din tjeneste. 14

15 Forretningsidéen Trinn 2: Prøv å formuler i én setning: • Hvilke(t) behov som dekkes (skill mellom behov og løsning) • Målgruppe (vær konkret og detaljert, tenk gjerne nisje) • Din unike spisskompetanse (”hvis du ikke har noe unikt å komme med skal du ikke lage det”) 15

16 Forretningsidéen Generelt eksempel: (Sett inn bedrifts-/produktnavn) betjener (overordnet målgruppe) som har behov for (målgruppens aller viktigste behov), fordi (din relevante unike spisskompetanse) 16

17 Forretningsplanen/-idéen Hvordan presentere muntlig (”ekspressversjonen” 2-3 min.) • Førsteinntrykket – Kroppsspråket – Øyekontakt – Entusiasme • Innledningen – Presentere seg selv/gruppa/bedriften – Gå rett på sak – Unngå forkortelser og ”fagspråk” • Budskapet – Forklar så enkelt som mulig – Snakk langsomt og tydelig – Ta utgangspunkt i fakta og ambisjoner (ikke si: ”dere gjør klokt i å investere i vår bedrift”) – Unngå vittigheter og vitser – Bruk lysark om det forsterker budskapet (stor skrift og korte setninger, maks. 6 punkter) – Unngå animasjoner (hvis det ikke skal forklare en prosess eller virkemåte) 17

18 Lykke til! Og noen avsluttende ord på veien: ”…..og fanden bor i selvfølgelighetene….:” 18


Laste ned ppt "Innovation Camp ”Forretningsplanutvikling i praksis” HiØ September 2011 Steinar Normann 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google