Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Konvergens Teorier og begreper Hypoteser. Mål for kurset og prosjektoppgavene Forenet konkret og teoretisk forståelse av konvergens- prosessen (hva angår.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Konvergens Teorier og begreper Hypoteser. Mål for kurset og prosjektoppgavene Forenet konkret og teoretisk forståelse av konvergens- prosessen (hva angår."— Utskrift av presentasjonen:

1 Konvergens Teorier og begreper Hypoteser

2 Mål for kurset og prosjektoppgavene Forenet konkret og teoretisk forståelse av konvergens- prosessen (hva angår digitale medier) Forenet konkret og teoretisk forståelse av konvergens- prosessen (hva angår digitale medier) –Hvordan? –Hvorfor? Finnes ingen teori om konvergens (men mye hype) – kombinere studier av pågående prosesser med analyser av andre relevante teknologier Finnes ingen teori om konvergens (men mye hype) – kombinere studier av pågående prosesser med analyser av andre relevante teknologier Mellom teknologisk og sosial determinisme Mellom teknologisk og sosial determinisme (Pensum: primært teori og prosjektrapporter, sekundært div. case-studier) (Pensum: primært teori og prosjektrapporter, sekundært div. case-studier)

3 Konvergens Nettverk (Internet?) Nettverk (Internet?) Dings (telefon – PC – TV – stereo) Dings (telefon – PC – TV – stereo) Plattform (Windows?) Plattform (Windows?) Marked Marked

4 Teoretiske perspektiver Digitale medier som LTS Digitale medier som LTS ANT og NØ som supplerende teorier ANT og NØ som supplerende teorier (Reflexive Modernization) (Reflexive Modernization) Generelt fenomoen: Sosio-teknisk kompleksitet Generelt fenomoen: Sosio-teknisk kompleksitet

5 LTS.. Contains messy, complex, problem-solving components... Contains messy, complex, problem-solving components. Both socially cosntructed and society shaping. Both socially cosntructed and society shaping. Inkluderer Inkluderer –Teknologiske komponenter –Organisasjoner (produsenter, banker,..) –Artikler, bøker, undervisnings og forskningsprogrammer –”Legislative artifacts”: lover,..

6 Komponenter (av alle slag) Samhandler med andre komponenter Samhandler med andre komponenter Bidrar til systemets felles mål Bidrar til systemets felles mål Komponentes egenskaper bestemmes av helheten Komponentes egenskaper bestemmes av helheten

7 Systembyggere Spiller avgjørende roller Spiller avgjørende roller ”Heterogeneous engineers” ”Heterogeneous engineers” (Stemmer dette ??) (Stemmer dette ??)

8 Utviklingsmønstre Invention (radikale oppfinnelser) Invention (radikale oppfinnelser) –Løser kritiske poblemer –Avvises ofte av store organisasjoner Development Development –Fra enkel ide til fungerende system Innovasjon Innovasjon –Tas i bruk, brukerpraksis tilpasses –Etablering av salg, markedsføring og støtte- funksjoner, etc. Teknologioverføring Teknologioverføring

9 Flere begreper Momentum Momentum Teknologisk stil Teknologisk stil –Demokratiske vs. repressive media –Stormaskinger vs. PC’er –(Sentralisering/hierarkisk vs. desentralisert/flat kontroll) Reverse salients (-> kriser) Reverse salients (-> kriser) Battle of systems Battle of systems

10 Eksempler Eksisterende bransjer: avis, TV, radio, plate, SW, telecom, etc. Eksisterende bransjer: avis, TV, radio, plate, SW, telecom, etc. Innen musikk: Apple, Microsoft, MP-3,... Innen musikk: Apple, Microsoft, MP-3,... TV: Bakkebasert, sattelitt, Web,.. TV: Bakkebasert, sattelitt, Web,.. Systemer av systemer Systemer av systemer Relasjoner mellom systemer: samspill, konkurranse, kamp Relasjoner mellom systemer: samspill, konkurranse, kamp

11 Hypoteser 1. Momentum: Alle eksisterende systemer følger sin naturlige utvikling 2. Battle of systems 2.1. Kampen er avgjøreende for hvordan systemene utvikles 2.2. Et sytem vinner Viktige spørsmål: Viktige spørsmål: –Hvilke system har momentum? –Hvor står kampen? –I begge tilfeller: inneholder systemene noen ”reverse salients”?

12 Kamp Finnes reverse salients? Finnes reverse salients? Musikk: DRM? Musikk: DRM? Bakkebasert TV: Valgfrihet Bakkebasert TV: Valgfrihet Web TV: Kvalitet, kapasitet Web TV: Kvalitet, kapasitet Hva vil brukerne ha (ref. HDTV)? Hva vil brukerne ha (ref. HDTV)?

13 Nettverksøkonomi Begreper Begreper –Nettverkseksternaliteter –Økende avkastning –Path-dependency –Lock-in Særlig relevant for å forstå standarders’ dynamikk Særlig relevant for å forstå standarders’ dynamikk Kan betraktes som en utfyllende tolkning av ”momentum” Kan betraktes som en utfyllende tolkning av ”momentum”

14 Hypoteser Alle systemer er path-dependent Alle systemer er path-dependent –> Det blir ingen konvergens!!!!!!!!!!!!!!! Jo større – jo mer locked-in Jo større – jo mer locked-in Det største vinner Det største vinner Eller i hvertfall: Et mindre må være overlegent funksjonelt for å utkonkurrere et større Eller i hvertfall: Et mindre må være overlegent funksjonelt for å utkonkurrere et større Underbygger teorien om ”disruptive technologies” (change) Underbygger teorien om ”disruptive technologies” (change)

15 Design og nettverkseksternaliteter Dilemma: take-off og lock-in Dilemma: take-off og lock-in Svar: Svar: –Bootstrapping Fokus på umiddelbar nytte Fokus på umiddelbar nytte –Fleksibilitet Modularisering: Gateways Modularisering: Gateways Enkelhet Enkelhet Gateways er viktige ifbm ”battle of systems” Gateways er viktige ifbm ”battle of systems” –Eks. 1: AC/DC –Eks. 2: Internet i Norden (The NORDUNet Plug)

16 Eksempel: HDTV Antagelse: Antagelse: –Neste store teknologisprang etter måneferder og atomrakett- kappløp –Teknologideterminisme (momentum?): S/H -> Farge -> HD –Begge var feil! HDTV kommer nå (ser det ut til) HDTV kommer nå (ser det ut til) –Omvei (ANT): LCD: PC->Laptops->Industirelt bruk av store skjermer LCD: PC->Laptops->Industirelt bruk av store skjermer + DVD + DVD = Hjemmekino = Hjemmekino + dig TV + dig TV = HDTV = HDTV

17 Sprøsmål Vil plattformen konvergere mot Windows? Vil plattformen konvergere mot Windows? Reverse salient (?): Mobiltelefoner Reverse salient (?): Mobiltelefoner Hypotese: Hypotese: –Mobil-telefoner blir viktige musikk-spillere –WMA blir dominerende format (pga. DRM reverse salient i andre systemer?) –Må kjøre Windows for å kjøre WMP –Erstatter Symbian med Windows –W Entertainment plattform på TV/hjemmekine (hjemmestereo) –(Problem: Windows krever mye hukommelse)

18 ANT Supplement og fundament for LTS Supplement og fundament for LTS Heterogene nettverk, aktører er kollektiv Heterogene nettverk, aktører er kollektiv Innrullering Innrullering Inskripsjoner (teknolgisk stil) Inskripsjoner (teknolgisk stil) Konvegens: Konvegens: –bygging av nettverk –Innrullering av brukere, leverandører, teknologier, politikere, lover,.. –Inskripsjon av mediepolitikk og mye annet (DRM = overvåksning?)

19 Hypoteser Konvergens Konvergens –politisk maktkamp –Bygge den sterkeste alliansen –OBS: Teknologi kan være en aktør med mye makt

20 Kontroll ANT ANT Hvordan kan ulike aktører kontrollere teknologien? Hvordan kan ulike aktører kontrollere teknologien? Hvordan kan ”vi” bidra til en ”god” konvergeringsprosess? Hvordan kan ”vi” bidra til en ”god” konvergeringsprosess? (Hvilke bør inskriberes i systemene og hvordan få dette til?) (Hvilke bør inskriberes i systemene og hvordan få dette til?) Kontroll-behov/interesser Kontroll-behov/interesser Aktører: Aktører: –Brukere (info. Konsumenter) (tilgang til info, mestre teknologien,..) –Info. tilbydere (ungå ulovlig kopiering, nå fram med sin info,..) –Teknologileverandører (tjene penger) –Bransjer –Nasjonale myndigheter (bevare/utvikle nasjonal kultur) –Samfunnet (samfunnets beste: fri, demokratisk utvikling,..)

21 Prosjektoppgave Alle studenter skal delta i en gruppe som i fellesskap gjennomfører en prosjektoppgave. Alle studenter skal delta i en gruppe som i fellesskap gjennomfører en prosjektoppgave. Hver gruppe skal identifisere og analysere et ”teknologisk system” innen ”digital musikk” eller digital TV. Hver gruppe skal identifisere og analysere et ”teknologisk system” innen ”digital musikk” eller digital TV. Oppgaven består av 3 delrapporter Oppgaven består av 3 delrapporter –Identifiser og beskriv kort et ”teknologisk” system. –Beskriv nærmere relasjonene mellom de ulike elementene og systemets stil. –Beskriv systemets hovedstrategi, hvilke andre systemer det kjemper mot og hvordan dette har påvirket systemets strategi og utvikling.


Laste ned ppt "Konvergens Teorier og begreper Hypoteser. Mål for kurset og prosjektoppgavene Forenet konkret og teoretisk forståelse av konvergens- prosessen (hva angår."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google