Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon av mulige problemstillinger og mulige metoder

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon av mulige problemstillinger og mulige metoder"— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon av mulige problemstillinger og mulige metoder
Digitalised Communication: Organisational Challenges in Offshore Value Chains Presentasjon av mulige problemstillinger og mulige metoder Jan Alexander Langlo PhD student

2 Kjøreplan Bakgrunn Mulige problemstillinger? Mulige angrepsmåter?

3 Bakgrunn Litt om forskningsprosjektet Litt om de to kasusene
Grane Hydro Kristin Statoil Samarbeidspartnere

4 Organisatoriske utfordringer med digitalisering i oljebransjen
Samarbeidsprosjekt mellom oljebransjen og fagmiljøer Samarbeidsavtale mellom prosjektet og Norsk senter for prosjektledelse.

5 Samarbeid og samhandling
Hovedfokus er organisasjonsmessige utfordringer i olje og gassbransjen. Dokumentbehandling og livssyklusinformasjon er sentralt Økt verdiskaping og bedre samarbeid i bransjen er mål!

6 Økt verdiskaping Økt verdiskaping – og gjør hverandre gode!
Se på arbeidsprosessene og eventuelt endre organisatoriske forhold for å kunne ta ut gevinster for alle parter: Hvilke organisatoriske forhold kan være flaskehals for å bli bedre? Hva kan fremme samarbeid og deling av informasjon? Hva kan hemme samarbeid og deling av informasjon?

7 GRANE Tradisjonell samhandling, papirbasert/ delvis papirbasert
Forutsetninger Suksesskriterier Fallgruver Kostnader i forhold til arbeidsprosesser, deling av informasjon, kommunikasjon, roller, ansvar, relasjoner og effektiv samhandling

8 KRISTIN Digitalisering av informasjon
(PIM, Plant Information Management system) Forutsetninger for digitalisering Suksesskriterier Fallgruver Kostnader Målinger i forhold til arbeidsprosesser, deling av informasjon, kommunikasjon, roller, ansvar, relasjoner og effektiv samhandling

9 Samarbeid - deltakere - arbeidsgruppe
Hydro Statoil Norske Shell Aker Kværner ABB Bjørge Solberg & Andersen Oljeindustriens Landsforening TBL Offshore GE Nuovo Pignone Fire Protection Engineering AS Norstella Fagmiljøer: NTNU SINTEF Universitetet i Oslo Cranfield School of Management i London

10 Måling – målekriterier Beste praksis- forbedringer
I PROSJEKTER: Arbeidsprosesser Leveranser – produkt og tjenester Mennesker Dele informasjon – livssyklusinformasjon Kommunikasjon Relasjoner Samhandling Ledelse - kultur BENCHMARKING Måling – målekriterier Beste praksis- forbedringer

11 Delprosjekter 1 – Digitalisering, verdikjeder og arbeidsprosesser
2 – Kultur, relasjoner, ledelse og samhandling 3 – Benchmarking – beste praksis - målekriterier

12 Doktorgrad tilknyttet prosjektet
Oppstart 1. november 2004 Ingen problemstilling fastlagt enda

13 Mulige problemstillinger
Belyse påstander Vurdering av problemstillinger ved bruk av ulike perspektiv Beslutningsprosesser Hvordan skape vinn-vinn for alle aktører og ikke bare for operatørene/eierne?

14 Belyse påstander Vil økt digitalisering gi økt verdiskapning? Hvorfor/hvorfor ikke? Størst potensial er knyttet til ledelsesaspektet, uavhengig av digitalisering: Kommunikasjon Relasjonsbygging Legge forholdene til rette for gode arbeidsprosesser Etc ”Vi tjener penger på endringsordrer, og ikke nødvendigvis at ferdigstillingen av prosjektet går som planlagt.”

15 Ulike perspektiv Prosjektperspektiv Livssyklus-perspektiv Planlegging
Detaljplanlegging Gjennomføring Kommunikasjon Ulike aktører Tidligfase Planlegging Detaljplanlegging Gjennomføring Ulike aktører Kommunikasjon Drift Avhending Kommunikasjon Kommunikasjon Ulike aktører Ulike aktører

16 Beslutningsprosesser
Forholdet mellom ”formell” og ”uformell” kommunikasjon Hvilken/hva slags informasjon har man behov for? Hvor henter man denne informasjonen? Hvordan kan man være sikker på at denne informasjonen er gyldig og at det ikke finnes noe som er mer oppdatert? Hvordan virker menneskelige egenskaper og ferdigheter inn på beslutningsprosessene? Hvordan virker menneskelige egenskaper og ferdigheter inn på behov for beslutningsunderlag?

17 Menneskelige utfordringer som følge av digitalisering
Signaturskrekk Datadisiplin Kreativitet vs kontroll Opplæring og oppfølging

18 Kreativitet vs Kontroll
Brukerne trenger Frie tøyler Organisasjonen trenger Kontroll

19 Opplæring og oppfølging
Ignorering/ Frykt Verdsetting Nysgjerrighet Nøytralitet Interesse Tid

20 Mulige angrepsmåter Initiell kartlegging
Teoretisk grunnlag Forståelse av bransjen og casene Avgrensning av problemstilling Utvikling av hypoteser og forskningsspørsmål Testing av hypoteser Case studies (multiple) Intervju Observasjoner Dokumentanalyser Drøfting med prosjektgruppen

21 Innspill? Jeg tar imot alle gode forslag til Avgrensninger
Problemstillinger Fokusområder Hypoteser Metoder etc

22 Mer informasjon?


Laste ned ppt "Presentasjon av mulige problemstillinger og mulige metoder"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google