Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Teknologi og samfunn 1 Digitalised Communication: Organisational Challenges in Offshore Value Chains Presentasjon av mulige problemstillinger og mulige.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Teknologi og samfunn 1 Digitalised Communication: Organisational Challenges in Offshore Value Chains Presentasjon av mulige problemstillinger og mulige."— Utskrift av presentasjonen:

1 Teknologi og samfunn 1 Digitalised Communication: Organisational Challenges in Offshore Value Chains Presentasjon av mulige problemstillinger og mulige metoder Jan Alexander Langlo PhD student

2 Teknologi og samfunn 2 Kjøreplan Bakgrunn Mulige problemstillinger? Mulige angrepsmåter?

3 Teknologi og samfunn 3 Bakgrunn Litt om forskningsprosjektet Litt om de to kasusene GraneHydro KristinStatoil Samarbeidspartnere

4 Teknologi og samfunn Organisatoriske utfordringer med digitalisering i oljebransjen Samarbeidsprosjekt mellom oljebransjen og fagmiljøer Samarbeidsavtale mellom prosjektet og Norsk senter for prosjektledelse.

5 Teknologi og samfunn 5 Samarbeid og samhandling Hovedfokus er organisasjonsmessige utfordringer i olje og gassbransjen. Dokumentbehandling og livssyklusinformasjon er sentralt Økt verdiskaping og bedre samarbeid i bransjen er mål!

6 Teknologi og samfunn 6 Økt verdiskaping Økt verdiskaping – og gjør hverandre gode! Se på arbeidsprosessene og eventuelt endre organisatoriske forhold for å kunne ta ut gevinster for alle parter: Hvilke organisatoriske forhold kan være flaskehals for å bli bedre? Hva kan fremme samarbeid og deling av informasjon? Hva kan hemme samarbeid og deling av informasjon?

7 Teknologi og samfunn GRANE Tradisjonell samhandling, papirbasert/ delvis papirbasert Forutsetninger Suksesskriterier Fallgruver Kostnader i forhold til arbeidsprosesser, deling av informasjon, kommunikasjon, roller, ansvar, relasjoner og effektiv samhandling

8 Teknologi og samfunn KRISTIN Digitalisering av informasjon (PIM, Plant Information Management system) Forutsetninger for digitalisering Suksesskriterier Fallgruver Kostnader Målinger i forhold til arbeidsprosesser, deling av informasjon, kommunikasjon, roller, ansvar, relasjoner og effektiv samhandling

9 Teknologi og samfunn 9 Samarbeid - deltakere - arbeidsgruppe Hydro Statoil Norske Shell Aker Kværner ABB Bjørge Solberg & Andersen Oljeindustriens Landsforening TBL Offshore GE Nuovo Pignone Fire Protection Engineering AS Norstella Fagmiljøer: NTNU SINTEF Universitetet i Oslo Cranfield School of Management i London

10 Teknologi og samfunn 10 * GRANE PROSJEKTET Tradisjonell samhandling (papirbasert, delvis papirbasert Forutsetninger Suksesskriterier Fallgruver Kostnader * KRISTIN PROSJEKTET Digitalisering av informasjon Forutsetninger Suksesskriterier Fallgruver Kostnader I PROSJEKTER: Arbeidsprosesser Leveranser – produkt og tjenester Mennesker Dele informasjon – livssyklusinformasj on Kommunikasjon Relasjoner Samhandling Ledelse - kultur BENCHMARKING Måling – målekriterier Beste praksis- forbedringer

11 Teknologi og samfunn Delprosjekter 1 – Digitalisering, verdikjeder og arbeidsprosesser 2 – Kultur, relasjoner, ledelse og samhandling 3 – Benchmarking – beste praksis - målekriterier

12 Teknologi og samfunn 12 Doktorgrad tilknyttet prosjektet Oppstart 1. november 2004 Ingen problemstilling fastlagt enda

13 Teknologi og samfunn 13 Mulige problemstillinger Belyse påstander Vurdering av problemstillinger ved bruk av ulike perspektiv Beslutningsprosesser Hvordan skape vinn-vinn for alle aktører og ikke bare for operatørene/eierne?

14 Teknologi og samfunn 14 Belyse påstander Vil økt digitalisering gi økt verdiskapning? Hvorfor/hvorfor ikke? Størst potensial er knyttet til ledelsesaspektet, uavhengig av digitalisering: Kommunikasjon Relasjonsbygging Legge forholdene til rette for gode arbeidsprosesser Etc ”Vi tjener penger på endringsordrer, og ikke nødvendigvis at ferdigstillingen av prosjektet går som planlagt.”

15 Teknologi og samfunn 15 Ulike perspektiv Prosjektperspektiv Livssyklus-perspektiv TidligfaseDrift Avhending PlanleggingDetaljplanleggingGjennomføring Kommunikasjon Ulike aktører PlanleggingDetaljplanleggingGjennomføring Ulike aktører Kommunikasjon

16 Teknologi og samfunn 16 Beslutningsprosesser Forholdet mellom ”formell” og ”uformell” kommunikasjon Hvilken/hva slags informasjon har man behov for? Hvor henter man denne informasjonen? Hvordan kan man være sikker på at denne informasjonen er gyldig og at det ikke finnes noe som er mer oppdatert? Hvordan virker menneskelige egenskaper og ferdigheter inn på beslutningsprosessene? Hvordan virker menneskelige egenskaper og ferdigheter inn på behov for beslutningsunderlag?

17 Teknologi og samfunn 17 Menneskelige utfordringer som følge av digitalisering Signaturskrekk Datadisiplin Kreativitet vs kontroll Opplæring og oppfølging

18 Teknologi og samfunn 18 Kreativitet vs Kontroll Brukerne trenger Frie tøyler Organisasjonen trenger Kontroll

19 Teknologi og samfunn 19 Opplæring og oppfølging Ignorering/ Frykt Ignorering/ Frykt Verdsetting Interesse Nysgjerrighet Nøytralitet Tid

20 Teknologi og samfunn 20 Mulige angrepsmåter Initiell kartlegging Teoretisk grunnlag Forståelse av bransjen og casene Avgrensning av problemstilling Utvikling av hypoteser og forskningsspørsmål Testing av hypoteser Case studies (multiple) Intervju Observasjoner Dokumentanalyser Drøfting med prosjektgruppen

21 Teknologi og samfunn 21 Innspill? Jeg tar imot alle gode forslag til Avgrensninger Problemstillinger Fokusområder Hypoteser Metoder etc

22 Teknologi og samfunn 22 Mer informasjon? www.ord.sintef.no


Laste ned ppt "Teknologi og samfunn 1 Digitalised Communication: Organisational Challenges in Offshore Value Chains Presentasjon av mulige problemstillinger og mulige."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google