Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Institutt for materialteknologi Styringsdialog høst 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Institutt for materialteknologi Styringsdialog høst 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Institutt for materialteknologi Styringsdialog høst 2006

2 2 Forskning - mål Norges ledende forskningsmiljø innen materialvitenskap og –teknologi Internasjonalt ledende innen utvalgte områder Nøkkelrolle innen TSO MATERIALER Bidra til at NTNU Nanolab blir en suksess Videreutvikle samarbeidet med SINTEF materialer og kjemi Være med på minst 1 SFI/SFF (6 søknader) Være med på minst 4 prosjekter i EU 7. rammeprogram

3 3 Forskning – indikatorer Nedgang antall nye PhD studenter –Nedgang i ekstern prosjektportefølje ? Antall publikasjoner stabilt Partner på flere EU-prosjekter (FOXY, ULCOS, NADIA) Flere nye prosjekter innen BIA (BIP prosjekter)

4 4 Forskning – indikatorer

5 5 Forskning - tiltak Frigjøre sammenhengende tid til forskning –Undervisningsbelasting for høy ved IMT ? –Øke undervisningsbelastningen til faste vitenskapelig personale med lav forskningsproduksjon –avlaste de mest aktive forskerne Ansette toppfolk – bedre betingelsene for nyansatte –Har mistet flere toppkandidater –Hard konkurranse i det norske arbeidsmarkedet –Få aktuelle norske kandidater innen f. eks. nanoteknologi Forskermobilitet –Motivere ansatte til forskningstermin Fokus på utlysning av forskningsmidler og rekruttering av PhD kandidater –Få fagmiljøene til å søke midler –Sikre god tilgang på gode PhD kandidater fra inn og utland

6 6 Undervisning -mål Norges ledende utdanningsmiljø innen materialteknologi og -vitenskap inklusive materialkjemi og elektrokjemi –IMTs kandidater attraktive for norsk og internasjonal metallurgisk industri, prosessindustri, olje og gassindustri. Bidra til at siv.ing studiet i nanoteknologi blir en suksess Tilby konkurransedyktige internasjonale masterprogram Gode læringsmiljø

7 7 Undervisning – indikatorer God rekruttering til materialteknologi, for lavt til kjemi og bioteknologi (antall primærsøkere) Gjennomføringsgrad bedre enn for noen år siden Antall studenter med spesialisering innen prosessmetallurgi og elektrolyseteknologi lavt

8 8 Undervisning - tiltak Evaluering av IMTs emneportefølje gjennomført i 2005 –Kontinuerlig gjennomgang av studietilbudet Nytt internasjonalt masterprogram innen prosessmetallurgi ”Silicon and Ferroalloy production” – forslag fremmes høsten 2006 Gjennomgang av PhD emneportefølje ved IMT høsten 2006/våren 2007

9 9 Formidling IMTs forskere aktive innen formidlig –Researchers Night –Forskningsdagene –Media Tiltak –Videreutvikle web og Gemini –Insentiver

10 10 Nyskaping Flere av IMTs forskere har bidratt til flere gode ideer til NTNU TTO (patenter og nyetableringer) Tiltak –Insentiver –Fristillingsordninger

11 11 Organisasjon og ressurser Ny bemanningsplan for vitenskapelige ansatte under utarbeiding høsten 2006 –ambisjoner om å fremme 4-6 nye stillinger innen 2010 –Hvordan kan IMT bidra til videre vekst av solcelleindustrien? –Strukturelle endringer innen lettmetallsindustrien Effektivisere eksperimentell undervisning og laboratorievirksomhet –Ny organisering av tekniske tjenester – to overingeniører med lederansvar –Fokus på kompetanse og karriereutvikling for tekniske ansatte –Utfordringer (HMS) med tanke på eldre laboratorier (smeltehall, elektrolysehall)

12 12 Personalpolitikk Teknisk ansatte – Ny organisering av tekniske tjenester Administrativt ansatte –Fokus på kompetanseoppbygging Vitenskapelige ansatte –Medarbeidersamtaler gjennomført første gang 2006 –Oppfølging av nyansatte

13 13 Faggrupper –Ukentlige faggruppemøter fra høsten 2006 –Faggruppene utpeker ledere for faggruppene Ledergruppe ved IMT vil bli etablert høsten 2006 –Representasjon fra studenter og faggrupper


Laste ned ppt "1 Institutt for materialteknologi Styringsdialog høst 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google