Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Materialer og kjemi 1 IKP sett utenfra Instituttseminar 10-11 mars 2006 Ole Wærnes Forskningssjef SINTEF Materialer og kjemi Leder av Instituttrådet ved.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Materialer og kjemi 1 IKP sett utenfra Instituttseminar 10-11 mars 2006 Ole Wærnes Forskningssjef SINTEF Materialer og kjemi Leder av Instituttrådet ved."— Utskrift av presentasjonen:

1 Materialer og kjemi 1 IKP sett utenfra Instituttseminar 10-11 mars 2006 Ole Wærnes Forskningssjef SINTEF Materialer og kjemi Leder av Instituttrådet ved IKP

2 Materialer og kjemi 2 IKP sett utenfra (SINTEF) Høyt (internasjonalt) forskningsmessig nivå på flere områder – sterke tradisjoner Sentral aktør i flere større nasjonale satsninger, bl.a.: Ugelstad-kulene SPUNG Statoil GTL Innfanging av CO 2 Bra nivå på dr.ing. utdanning (8-12/år) – mange av disse har sentrale posisjoner i industrien Lite synlig i media (TV, radio, avviser, populærvitenskapelige magasiner) Oppfattes ikke som en koordinert gruppe – felles instituttidentitet

3 Materialer og kjemi 3 IKP sett utenfra (”student”) Dagens studenter er utålmodige; går ikke dypt inn i materien hvis ikke førsteinntrykket er spennende/ utfordrende Populære begreper som er ”in” er lite synlig i navn på faggrupper, på web-sidene etc. Traurige titler på fagene Gammeldags og tradisjonsbundet – undervisningstilbud og forskningsaktivitet Får ikke frem hvordan ”grunnfagene” kan anvendes innenfor populære tema Rykte blant yngre studenter: noen av fagene er drepende vanskelig

4 Materialer og kjemi 4 Samarbeid med SINTEF Tett og veldig godt innenfor flere fagområder – også på overordnet nivå Utarbeidelse av SFF/SFI søknader til Forskningsrådet Samarbeidsforum HMS Låssystemer og ulike alarmer Utstyrsanskaffelser Etablering av felles monteringshall SINTEF-personell som veiledere (spesielt lab) for hovedfagsstudenter og stipendiater SINTEF rekrutterer studenter/dr.ing.

5 Materialer og kjemi 5 Utfordringer – hva kan vi bli bedre på Generasjonsskifte – begge miljøer Rekruttering – studenter og gode dr.ing.-stipendiater (spesielt norske) Geminisentre innenfor utvalgte fagområder Felles strategiplaner på utvalgte områder Større satsninger inn mot EUs teknologiplattformer og kommende prosjekter i 7. Rammeprogram (på tvers av grupper på IKP og SINTEF) SINTEF stadig mer avhengig av å synliggjøre kompetanse gjennom publisering – sampublisering der SINTEF har bidratt sterkt ifm stipendiatarbeid Oppussing av laboratoriene – modernisering, fleksibilitet, HMS Riktig og moderne utstyrspark/instrumenter – viktig også for modelleringsmiljøet Instituttet må bli sterkere på eksperimentell support til egne studenter

6 Materialer og kjemi 6 Oppsummering To forskjellige sett å profilere IKP på Studenter – her er web og studieplan viktig (ordbruk / layout) Industri, akademisk verden Mer synlig i media Videreutvikle samarbeidet med SINTEF Moderne og godt utrustede laboratorier Geminisentre eller annen gjensidig forpliktende samarbeid I førersetet på store og utfordrende forskningsprosjekter Tilby spennende og høyaktuelle tema som studentoppgaver og dr.ing.


Laste ned ppt "Materialer og kjemi 1 IKP sett utenfra Instituttseminar 10-11 mars 2006 Ole Wærnes Forskningssjef SINTEF Materialer og kjemi Leder av Instituttrådet ved."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google