Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

2004 Samarbeid med IFE – relevante institutter Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN) Fysisk institutt Kjemisk Institutt Matematisk institutt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "2004 Samarbeid med IFE – relevante institutter Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN) Fysisk institutt Kjemisk Institutt Matematisk institutt."— Utskrift av presentasjonen:

1 2004 Samarbeid med IFE – relevante institutter Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN) Fysisk institutt Kjemisk Institutt Matematisk institutt

2 2004 Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN) Hovedfokus: Grunnleggende og anvendt forskning innen materialer for hydrogenteknologi Felles prosjekter innen: Energi-, olje & gass-, mikro- og nanoteknologi.. Felles forskningsprosjekter som benytter neutrondiffraksjon/spredning ved JEEP II reaktoren på Kjeller SMN formalisering av samarbeidet med IFE to møter om dette med IFE i 2004.

3 2004 Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN) Stillinger Helmer Fjellvåg er/var (?) prof. II ved IFE. Dr.gradsprosjekter finansiert av IFE: stipendiat Renie K. B. Nielsen på prosjektet "Hydrogenlagring i faste stoffer fra syntese til system" stipendiat Magnus Sørby (på overtid) "Hydrogenlagring i metallhydride stipendiat (?) Arne Klaveness, prosjekt styrt fra SMN.

4 2004 Fysisk institutt Avanserte materialer og komplekse systemer (AMKS) Tett samarbeid med IFE gjennom et Complex-program Deltakere NTNU, IFE og UiO Stillinger: Arne Skjeltorp er ansatt som professor II ved FI. Stillingen finansieres av FI. Samarbeider om felles phd-studenter og 1 post doc. Infrastruktur Complex-miljøet får tilgang på IFEs utstyrspark (nytronreaktor). Framtidig samarbeid Potensiale for ekspansjon, gjennom for eksempel flere felles studenter. Felles STORFORSK søknad (administrativt plassert på IFE) fra Complex- miljøet. Ny felles SFF-søknad diskuteres.

5 2004 Fysisk institutt Strukturfysikk – energifysikk Hovedfokus: energi- og strukturforskning. Aktivitet også innen FUNMAT-satsingen og elektroniske materialer Stillinger: Bjørn Hauback: professor II ved FI finansiert av IFE. En post.doc er finansiert via nasjonalt FUNMAT-prosjekt. Felles master- og phd-studenter under elektroniske materialer Infrastruktur: Gjensidig bruk av større utstyrsenheter.

6 2004 Kjemisk institutt: Gruppen for kjernekjemi Prosjekter under planlegging: "Radionuclide generators for research and industry", Prosjektleder Bjørnstad i samarbeid med Jon Petter Omtevdt. Søkt om en PhD-kandidat på Storforskmidler Stillinger: Tor Bjørnstad prof.-II stilling ved kjernekjemi finansiert av IFE. underviser kurs i kjernekjemi viktig rådgiver for våre strategiske planer; undervisning og forskning

7 2004 Kjemisk institutt: Gruppen for kjernekjemi Kjernefysikk og kjernekjemi ønsker å slå seg sammen: Senter for Akseleratorbasert Forskning og Energiteknikk (SAFE),  IFE bli vår viktigste eksterne samarbeidspartner IFEs bidrag til kjernekjemi (og -fysikk) primært på den anvendte forskningen. IFE:et godt fagmiljø innen kjerneforskning må opprettholds IFE anser UiO som sin viktigste leverandør av kandidater. IFE har behov for UiOs kompetanse, avanserte multi-detektor systemer. Behov for stilling II-stilling for undertegnede på IFE

8 2004 Matematisk institutt: Arnold Bertelsen (Avd B) er veileder for to Ph.D. studenter ved IFE. John Grue har felles SIP og STORFORSK søknad inne hos NFR i samarbeid med IFE. Direktør Kjell Bendiksen ved IFE er CMAs styreleder.

9 2004 Samarbeid UiO - Instituttsektoren Generelle merknader Avtaler bør være mest mulig konkrete inkludert planer og mål Bør være klart forankret på instituttnivå, Faglig Organisatorisk Økonomisk! Sentrale spørsmål Hvordan sikre god kontakt mellom miljøene Hvordan involvere hverandre ved utlysning/ansettelse i II stillinger Økonomisk grunnlag!


Laste ned ppt "2004 Samarbeid med IFE – relevante institutter Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN) Fysisk institutt Kjemisk Institutt Matematisk institutt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google