Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NHD - 21.06.07 - Torbjørn Digernes, Rektor Forskningsbasert nyskaping Torbjørn Digernes, Rektor.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NHD - 21.06.07 - Torbjørn Digernes, Rektor Forskningsbasert nyskaping Torbjørn Digernes, Rektor."— Utskrift av presentasjonen:

1 NHD - 21.06.07 - Torbjørn Digernes, Rektor Forskningsbasert nyskaping Torbjørn Digernes, Rektor

2 NHD - 21.06.07 - Torbjørn Digernes, Rektor NTNU ressurser og innsatsfaktorer 20.000 studenter (ca halvparten innen teknologi og realfag) –2300 kandidater uteksamineres hvert år –250 doktoravhandlinger i 2006 4.800 årsverk/år (ca halvparten vitenskapelige) –2100 forskere (inkl. post doc og gjesteforskere) –Sterkt faglig renommé og internasjonalt nettverk 3,6 milliarder kroner i årlig omsetning –500.000 m2 areal –50 spesialutrustede, ”tunge” laboratorier Globalt nettverk og renommé

3 NHD - 21.06.07 - Torbjørn Digernes, Rektor NTNUs strategisk mål for nyskaping

4 NHD - 21.06.07 - Torbjørn Digernes, Rektor Norge produserer <0,1% av verdens kunnskap, og vi må skaffe oss tilgang til de øvrige 99,9% Kina utdanner flere ingeniører enn USA, Japan og Tyskland til sammen. IBM har en portefølje på ca 40.000 patenter. NTNUs forskning har hittil ført til ca 800.

5 NHD - 21.06.07 - Torbjørn Digernes, Rektor ”Think globally – Act locally” NTNU (sammen med SINTEF og St.Olavs Hospital) opererer i en global kontekst – vi konkurrerer og samarbeider med ledende fagmiljø over hele verden. Samtidig er vi bevisst vårt nasjonale ansvar, og nyskaping er et sentralt element i mange av våre aktiviteter: –Utstrakt samarbeid med næringslivet om forskning og utdanning –NTNU Entrepreneurship Center – NTNUs Entreprenørskole –Innovasjonssenter Gløshaugen – Ideportalen –Næringslivets Idefond ved NTNU– StartNTNU –Eget ”Industry Liason” program– Utspring –Samarbeid med SpareBank 1 – Connect Trøndelag –NTNU Technology Transfer AS (”TTO”)

6 NHD - 21.06.07 - Torbjørn Digernes, Rektor NTNUs “TTO” – www.tto.ntnu.no NTNU Technology Transfer AS –Heleid av NTNU – Operativ fra april 2004 Samfunnsnyttig formål: verdiskaping i Norge! Kommersiell arbeidsform med fokus på: –Misjonering, fødselshjelp og tilrettelegging internt. –Vinn-vinn relasjoner med investorer og partnere. –Samarbeid i nasjonale og internasjonale nettverk. Regionale samarbeidspartnere: –Innovasjon Midt-Norge (med Leksvik, Verdal o.fl.) –Kongsberg, Ålesund, Rogaland og Grenland

7 NHD - 21.06.07 - Torbjørn Digernes, Rektor TTO resultater og erfaringer Resultater siden oppstart (pr juni 2007): Ca 400 idéer/prosjekt er bearbeidet 89 aktive patenter og patentsøknader 12 spin-offs og 5 lisensavtaler inngått Status prosjektportefølje: 50 aktive prosjekt i arbeid, hvorav 4 spin-offs og 8 lisensavtaler ”på gang” Erfaringer: Ønskelig med bedre idetilfang Rimelig ”riktig” patentportefølje Krevende prosjektfinansiering

8 NHD - 21.06.07 - Torbjørn Digernes, Rektor Forankring i institusjonene Holdningsendring nødvendig Lovendringens effekt har ikke ”sunket inn” skikkelig Et visst motpartforhold mellom institusjon og medarbeidere Krever –Tillitsbygging mellom institusjon og medarbeidere –Dyktiggjøring av alle parter i å håndtere IPR

9 NHD - 21.06.07 - Torbjørn Digernes, Rektor Utvikling av kommersielle konsepter må styrkes Alle professorer kan ikke bli gründere Vi ser problemer i fagmiljøer som er spesielt aktive i gründervirksomhet, de blir tappet for ressurser til skade for kjernevirksomheten Må finne modeller som klarer dette uten skadevirkninger

10 NHD - 21.06.07 - Torbjørn Digernes, Rektor Andre momenter Utvikling av kompetanse på kommersialisering –Dette er en knapphetsfaktor Gjøre kommersialisering til en del av kjernevirksomheten –Skal institusjonene gjøre dette ved å legge ned annen virksomhet, eller bør det inn som et tillegg i basisfinansieringen? Samkjøring av virkemidler

11 NHD - 21.06.07 - Torbjørn Digernes, Rektor En hovedutfordring er finansiering av foredling Status: –KD, Forskningsrådet og næringslivet finansierer forskningen. –Innovasjon Norge har relevante ordninger for nyskaping. –Nye, landsdekkende såkornfond er nå operative. –Norsk venturebransje viser god livskraft. Universitetenes utfordring er å skaffe finansiering for foredling av forskningsresultatene – fram til investorene kan ta de videre! Til dette arbeidet er vi helt avhengige av samarbeidet i og med FORNY-programmet!!

12 NHD - 21.06.07 - Torbjørn Digernes, Rektor Midt-Norge var norgesmester i nyskaping i 2006 iht en uavhengig vurdering gjort av Innovasjon Norge etter objektive kriterier fra FORNY-programmet i Norges forskningsråd

13 NHD - 21.06.07 - Torbjørn Digernes, Rektor Næringslivssamarbeid og kommersialisering må gå hånd i hånd Kommersialisering ligger i enden av en ”verdikjede” som starter med grunnforskning Viktig at man tenker helhet i denne verdikjeden Viktig moment: Kontraktsforhold og IPR-håndtering

14 NHD - 21.06.07 - Torbjørn Digernes, Rektor IPR IPR IPR IPR IR politikk eksistensielt for NTNU og for innovasjon og verdiskapning i Norge

15 NHD - 21.06.07 - Torbjørn Digernes, Rektor IP er viktig, fordi: Internasjonalt sterkt økende fokus på IP –1980: 20% av verdien i industrielle selskaper direkte knyttet til IPR –2006: 80% av verdien i industrielle selskaper direkte knyttet til IPR Lovendringen 2003 –Universitetenes utvidede samfunnsoppdrag og større ansvar. –Fører til økende behov for samhandling mellom en rekke innovasjonsaktører for en felles nasjonal IR politikk Regjeringen har lovfestet akademisk frihet ved universiteter og høyskoler –Forskere skal ha rett til å velge emne og metode for sin forskning eller sitt utviklingsarbeid innenfor de rammer som følger av ansettelsesforholdet eller særskilt avtale. –Forskeren skal sørge for å offentliggjøre sine forskningsresultater, samt stille sitt forskningsgrunnlag til rådighet. –Det kan ikke avtales eller fastsettes varige begrensninger i retten til å offentliggjøre resultater utover det som følger av lov eller i medhold av lov.

16 NHD - 21.06.07 - Torbjørn Digernes, Rektor IR er eksistensielt for verdiskapning i Norge Sikre akademisk frihet for universitet –Rett til å forske på det vi ønsker å forske på –Rett til å publisere –Rett til å forske for ulike oppdragsgivere Sikre at teknologien kommer hele samfunnet til gode –Sikre at teknologi er mulig å realisere (gjennom bl.a. patentering) –Sikre at teknologi overføres til riktig bedrift –Sikre at de som får en rettighet bruker teknologien (aktivitetsplikt) Bidra til å øke Norge’s kapitalbase –Hindre at det begås uheldige overtramp av andres IP rettigheter Bidra til at Norge blir attraktiv for forskere fra andre land –Sikre at forskerne blir kreditert egen forskning

17 NHD - 21.06.07 - Torbjørn Digernes, Rektor Profesjonell håndtering og tilfredsstillende beskyttelse av vår kollektive intellektuell kapital er nødvendig for å beskytte friheten til å forske, muliggjøre innovasjon samt å bidra til en bærekraftig utvikling i en globalisert verden. IPR IPR IPR

18 NHD - 21.06.07 - Torbjørn Digernes, Rektor Oppsummert: Rapporten: –God oversikt og grei gjennomgang. –NTNU støtter alle anbefalingene og forslagene til tiltak! Institusjonene har fortsatt en del hjemmelekse i holdningsskaping og dyktiggjøring Det aller viktigste akkurat nå: 1.FORNY programmet må styrkes! 2.Vi trenger en nasjonal policy for IPR!


Laste ned ppt "NHD - 21.06.07 - Torbjørn Digernes, Rektor Forskningsbasert nyskaping Torbjørn Digernes, Rektor."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google