Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HEILT EKTE. «Ung meistring i vill vestlandsnatur» - Espen Bruun- HEILT EKTE.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HEILT EKTE. «Ung meistring i vill vestlandsnatur» - Espen Bruun- HEILT EKTE."— Utskrift av presentasjonen:

1 HEILT EKTE

2 «Ung meistring i vill vestlandsnatur» - Espen Bruun- HEILT EKTE

3 Kort om meg Snart 29 år Bachelor i utmarksfag, PPU, 1 år med praktisk friluftsliv, master i friluftsliv Tilsett som prosjektleiar Born og unge HEILT EKTE

4 Utviklingsavtale med FK Er eit samarbeid for å utvikle og forsterke organisasjonane og fylkeskommunen sitt arbeid Mål for SFFK – Alle i SoF skal ha høve til å drive friluftsliv Aktuelle strategiar – Sikre områder – Tilrettelegging – Stimulere nye generasjonar HEILT EKTE

5 Utviklingsavtale med FK Mål for Sogn og Fjordane Turlag 1.Medlem og potensielle medlem 2.Tilbod 3.Naturforvaltning 4.Organisasjon 5.Kommunikasjon HEILT EKTE

6

7 Ung meistring i vill natur Hovudmål – Auka fysisk aktivitet hjå ungdom 16-18 år Delmål – Dugnad – 5000 fleire ungdommar som deltek – Alle mellom 13 – 18 år skal verte gjort kjende med vårt tilbod – Samarbeide med andre frivillige organisasjonar HEILT EKTE

8 Stillingsinstruks Utvikle satsninga på DNT Ung Dugnad Styrkje arbeidet innan fjellsport, ski, klatring, kajakk, surfing Vidareutvikle BaseCamp Gjere all ungdom kjende med turlaga sine aktivitetstilbod HEILT EKTE

9

10 Status så langt Gjennomført fleire skulebesøk for å informere om DNT Ung Gjennomført to BaseCampar, ein vinter og ein sommar Gjennomført ein KystCamp Delteke på styremøtar hjå ulike lokallag og informert om min stilling Delteke på fleire OPPTUR-arrangement HEILT EKTE

11

12 Planar framover Jobbar med eit prosjekt knytt opp i mot 9.klassingar i heile fylket Jobbar med arrangement neste år, friluftslivet sitt år 2015 Jobbe med dei eksisterande Ung-gruppene, samstundes som det skal på plass nokre nye HEILT EKTE

13


Laste ned ppt "HEILT EKTE. «Ung meistring i vill vestlandsnatur» - Espen Bruun- HEILT EKTE."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google